Hoppa till huvudinnehåll

Personal

Mikael Abrahamsson

Bibliotekarie

E-post: mikael.abrahamsson@math.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 15
Kontor: Matematikcentrum

 • Bibliotekarie på Matematiska biblioteket
 • Arenagruppen för E-media, LUB

Jacob Branting

Tillförordnad avdelningschef

Epost: jacob.branting@lth.lu.se
Telefon: +46 79 062 09 16
Kontor: A-huset

 • Budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar
 • Chefsgruppen vid LTH Kansli
 • Samverkansgruppen, LUB

Linnea Dahlgren

Bibliotekarie

E-post: linnea.dahlgren@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 06 45
Kontor: A-huset

 • Ansvarig för V-husets bibliotek
 • Forskningsstöd & LUCRIS
 • Media
 • Läs- och skrivstöd

 

Hanna Dahlin

Bibliotekarie

E-post: hanna.dahlin@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 06 74
Kontor: A-huset

 • Ansvarig för Biblioteket för arkitektur och design
 • Media
 • Undervisning
 • Kontaktperson E-media

Anders Dunkler

Biblioteksassistent

E-post: anders.dunkler@math.lu.se
Kontor: Matematikcentrum

Robin Gullstrand

Bibliotekarie

E-post: robin.gullstrand@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 77
Kontor: A-huset

 • Forskarstöd
 • Forskningsdatahantering
 • LUCRIS
 • Systematiska litteratursökningar

Ola Hedbäck

Bibliotekarie

E-post: ola.hedback@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 77
Kontor: E-huset

 • LUCRIS, granskning av publikationer
 • Katalogisering
 • Undervisning

Andreas Karman

Bibliotekarie

E-post: andreas.karman@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 71 94
Kontor: E-huset

 • Ansvarig för E-husets bibliotek
 • Ansvarig LUCRIS LTH
 • Bibliometri
 • Forskarstöd
 • Fjärrlåneansvarig

Viktor Klintberg

Bibliotekarie

E-post: viktor.klintberg.lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 72 34
Kontor: A-huset

 • LUCRIS och Forskningsportalen
 • Publicering (inklusive bibliometri, ranking, open access)
 • Undervisning, informationssökning och referenshantering
 • Individuell handledning, informationssökning och referenshantering

Maria Källqvist

Språkpedagog

E-post: maria.kallqvist@lth.lu.se
Telefon: + 46 46 222 14 32
Kontor: Genetikhuset

 • Undervisning akademiskt skrivande
 • Föreläsningar, workshops
 • Enskild handledning

Jennifer Nilsson

Bibliotekarie

E-post: jennifer.nilsson@lth.lu.se
Telefon: +46 738401305
Kontor: A-huset

 • Ansvarig för Studiecentrums bibliotek
 • Kommunikationsfrågor
 • Webbredaktör
 • Utveckling av biblioteksrummet
 • User eXperience (UX)

Ebba Ruhe

Bibliotekarie

E-post: ebba.ruhe@math.lu.se
Kontor: Matematikcentrum

 • Bibliotekarie Matematiska biblioteket

Ida Åström

Projektkoordinator SI

E-post: ida.astrom@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 37 15
Kontor: A-huset

 • Samordnare SI-verksamheten LTH
 • Samordning, utbildning, fortbildning av SI-ledare och coacher