Innovationer från LTH

Forskningen ska komma till nytta – vilket också inbegriper alla de innovationer och företag från LTH som var och en gör världen en smula bättre.

Utraljudstekniken, Oatly och Proviva – varje år förädlas forskningsresultatoch även studentarbeten vid LTH till innovationeroch företag. Nedan hittar du fler exempel.

Dessutom startar många tidigare studenter företag som utvecklas tillsammans med forskare och studenter, till exempel Axis. Och många företag arbetar nära forskare; Ericssons samarbete med LTH för utveckling av Bluetooth-tekniken är ett välkänt exempel.

Många innovationer utvecklas tillsammans med forskare från andra discipliner och fakulteter.

Lunds universitets innovationsverksamhet har bistått flera av forskarna bakom nedanstående företag. Är du forskare eller student och vill ha stöd, kolla http://www.innovation.lu.se.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-10-05