Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s styrelse

LTH:s verksamhet leds av en fakultetsstyrelse (SLTH) och är det högsta beslutande organet. SLTH har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH. SLTH ska särskilt beakta utbildningens kvalitet. 

 

Styrelsen beslutar om: 

 • Övergripande mål och strategier för LTH:s verksamhet.
 • Viktiga organisatoriska frågor.
 • Budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat.
 • Utseende av hedersdoktorer.
 • Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare.
 • Anhållan om inrättande av utbildningsprogram.
 • Inrättande och avskaffande av ämne för utbildning på forskarnivå. 
 • Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ledamöter 2024-2026

 • Marie Sandin, Tetra Pak Sverige - Ordförande
 • Annika Olsson, rektor, professor, Inst för designvetenskaper
 • Anders Heyden, prorektor, professor, Matematikcentrum
 • Tobias Björklund, studievägledare, LTH:s kansli
 • Andreas Ehn, universitetslektor, Fysiska institutionen
 • Sarah Fredriksson, Aquilion AB
 • Eva Frühwald Hansson, universitetslektor, Inst för bygg- och miljöteknologi
 • Per Krokstäde, Business Development, Investment and Active Board Work
 • Malin Lindstedt, professor, Inst för immunteknologi
 • Per Runeson, professor, Inst för datavetenskap
 • Marie Wahlgren, professor, Inst för livsmedelsteknik
 • Mathias Wallin, professor, Inst för byggvetenskaper
 • Anders Warell, professor, Inst för designvetenskaper
 • Eva Westin, administrativ chef, Inst för reglerteknik
 • Fredric Ahrling, studentrepresentant
 • Ellen Belcher, studentrepresentant
 • Ashley Hall, studentrepresentant

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade:

 • Veronica Gummesson, kanslichef, LTH:s kansli
 • Beatrice Nordlöf, avdelningschef, Ledningsstöd, administrativt ansvarig

Fackliga företrädare

 • Vakant, SEKO
 • Vakant, OFR/S
 • Fredrik Edman, SACO

LTH:s styrelse sammanträder

Sammanträdestider 2024

 • 5 februari
 • 8 april
 • 17 juni
 • 7 oktober
 • 12 december

Protokoll

Om du vill ha en kopia av ett särskilt styrelseprotokoll från de senaste två åren skickar du ett mejl till styrelsens sekreterare beatrice.nordlof@lth.lu.se

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-01-31