Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Här är utbildningen för dig som är intresserad av nanovetenskap och vill tillämpa nanoteknik för att skapa framtidens material, läkemedel eller elektronik. Detta är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren.

LTH:s utbildning inom nanovetenskap ger ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser bland annat i kemi och biomedicin bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under utbildningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik.

Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga karaktär i utbildningen. Teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär. Många studenter utnyttjar också möjligheten att läsa kurser eller göra examensarbete i utlandet. En vistelse utomlands spetsar utbildningsprofilen och ger erfarenheter för livet.

Vad nanovetenskap är

Gränserna mellan traditionella kunskapsområden som medicin, biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik suddas alltmer ut. Utvecklingen av tekniker inom dessa områden går fort. Produktutvecklingen sker allt oftare på atomär nivå för att få fram nya och unika egenskaper som behövs till morgondagens teknologi. På den atomära skalan gäller andra lagar, vilket kräver förståelse och kompetens att förutsäga dessa samband.

Samtidigt ökar möjligheten att värdera en produkts säkerhet i och med studier på nanoskalan. Man kan därför på ett effektivt sätt förhindra att skador hos människor och natur uppkommer.

För att lyckas med detta krävs ofta en tvärvetenskaplig kompetens för att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. Tvärvetenskapen möjliggör arbete i olika tekniska branscher, en förståelse och överblick av arbetsprocessen samt en god förmåga att kommunicera med forskare och specialister inom olika områden.

Teknisk nanovetenskap vänder sig till dig som vill dyka ner i en värld där klassiska, makroskopiska lagar inte längre fungerar utan där kvantmekaniken tar över och ett atomistiskt perspektiv, med en ny syn på saker och ting, krävs.

Upplägg och innehåll

Du får en gedigen teoribakgrund till nanovärlden och goda kunskaper om och färdigheter i tekniker för att skapa och analysera nanostrukturer. Under utbildningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Utbildningens första tre år består av kurser där du läser en bred blandning av tekniska och naturvetenskapliga ämnen och tvärvetenskapliga kurser. Du kommer även att lära dig om elektronmikroskop och om hur sensorer fungerar. Du lär dig redan från första årskursen att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. 

Under de avslutande två åren väljer du en av dessa specialiseringar: Högfrekvens- och nanoelektronik, Nanobiomedicin, Nanofysik eller Material. Den specialisering du väljer kommer att ge dig en spetskompetens inom utbildningen. Oavsett specialisering kan din framtida arbetsmarknad vara inom både industrin och akademin.

Framtiden

Nanotekniken är ett nyckelområde för svensk industris framtid. Exempel på nanoteknik inom dagens industri är användning av nanopartiklar i slitstarka däck, i målarfärg och cement, som UV-filter i solkräm och för att färga glas. Nanostrukturerade ytor som inte repas har börjat dyka upp i stekpannor, liksom nanodesignade trådar i byxor på vilka inte ens ketchup fastnar.

Efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveckla forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialvetenskap. Du kan komma att arbeta som specialist eller som forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik. Du kan också arbeta som forskare och lärare vid ett universitet alternativt som konsult eller entreprenör.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Teknisk nanovetenskap
Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience

Årskurs / 1 /

Introduktion till nanovetenskapen

Termodynamik, våglära, optik och atomfysik

Allmän, oorganisk och organisk kemi

Programmering

Endimensionell analys

Årskurs / 2 /

Cellens biologi

Kvantfenomen och nanoteknologi

Människans fysiologi

Elektroniska material och Funktionella material

Ellära och elektronik

Flerdimensionell analys och Tillämpad matematik

Årskurs / 3 /

Analys på nanoskalan Komponentteknologi Projekt nanoingenjör

Reglerteknik Sensorer

Perspektiv på hållbar utveckling

Matematisk statistik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Nanobiomedicin Material Nanofysik Höghastighets- och nanoelektronik

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

046–222 08 54

Pia Jablonsky

Programplanerare

pia.jablonsky@lth.lu.se

046-222 72 54

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81

Jonas Johansson

Programledare

jonas.johansson@ftf.lth.se

046-222 14 72