Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Här är utbildningen för dig som är intresserad av nanovetenskap och vill tillämpa nanoteknik för att skapa framtidens material, läkemedel eller elektronik. Detta är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren.

LTH:s utbildning inom nanovetenskap ger ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser bland annat i kemi och biomedicin bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under utbildningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik.

Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga karaktär i utbildningen. Teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär. Många studenter utnyttjar också möjligheten att läsa kurser eller göra examensarbete i utlandet. En vistelse utomlands spetsar utbildningsprofilen och ger erfarenheter för livet.

Vad nanovetenskap är

Gränserna mellan traditionella kunskapsområden som medicin, biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik suddas alltmer ut. Utvecklingen av tekniker inom dessa områden går fort. Produktutvecklingen sker allt oftare på atomär nivå för att få fram nya och unika egenskaper som behövs till morgondagens teknologi. På den atomära skalan gäller andra lagar, vilket kräver förståelse och kompetens att förutsäga dessa samband.

Samtidigt ökar möjligheten att värdera en produkts säkerhet i och med studier på nanoskalan. Man kan därför på ett effektivt sätt förhindra att skador hos människor och natur uppkommer.

För att lyckas med detta krävs ofta en tvärvetenskaplig kompetens för att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. Tvärvetenskapen möjliggör arbete i olika tekniska branscher, en förståelse och överblick av arbetsprocessen samt en god förmåga att kommunicera med forskare och specialister inom olika områden.

Teknisk nanovetenskap vänder sig till dig som vill dyka ner i en värld där klassiska, makroskopiska lagar inte längre fungerar utan där kvantmekaniken tar över och ett atomistiskt perspektiv, med en ny syn på saker och ting, krävs.

Karriär och arbetsmarknad

Nanotekniken är ett nyckelområde för svensk industris framtid. Exempel på nanoteknik inom dagens industri är användning av nanopartiklar i slitstarka däck, i målarfärg och cement, som UV-filter i solkräm och för att färga glas. Nanostrukturerade ytor som inte repas har börjat dyka upp i stekpannor, liksom nanodesignade trådar i byxor på vilka inte ens ketchup fastnar.

Efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveckla forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialvetenskap. Du kan komma att arbeta som specialist eller som forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik. Du kan också arbeta som forskare och lärare vid ett universitet alternativt som konsult eller entreprenör.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Du får en gedigen teoribakgrund till nanovärlden och goda kunskaper om och färdigheter i tekniker för att skapa och analysera nanostrukturer. Under utbildningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Utbildningens första tre år består av kurser där du läser en bred blandning av tekniska och naturvetenskapliga ämnen och tvärvetenskapliga kurser. Du kommer även att lära dig om elektronmikroskop och om hur sensorer fungerar. Du lär dig redan från första årskursen att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. 

Under de avslutande två åren väljer du en av dessa specialiseringar: Högfrekvens- och nanoelektronik, Nanobiomedicin, Nanofysik eller Material. Den specialisering du väljer kommer att ge dig en spetskompetens inom utbildningen. Oavsett specialisering kan din framtida arbetsmarknad vara inom både industrin och akademin.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen inom Teknisk nanovetenskap lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Den specialisering du väljer kommer att ge dig en spetskompetens inom utbildningen. Oavsett specialisering kan din framtida arbetsmarknad vara inom både industrin och akademin.

Nanobiomedicin

Förbereder dig för ett jobb inom t.ex. läkemedelsindustrin. Du kan också komma att arbeta med utveckling av andra typer av medicinska produkter eller material för medicinska ändamål.

Material 

Fokuserar på uppbyggnaden av material. I ett framtida arbete är det möjligt att du hamnar inom industri som utvecklar starkare och lättare material för allt från tennisracket till flygplan.

Nanofysik 

Ger en stor valfrihet för framtiden där du kan komma att arbeta inom allt från grundläggande halvledarfysik till mer teoretisk modellering av nanostrukturer.

Högfrekvens- och nanoelektronik 

Kan leda till arbete med utveckling av elektronik för nästa generations datorer; komponenter designade för hög hastighet och låg energikonsumtion.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Teknisk nanovetenskap
Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience

Intervjuer

Nastasia Andersson. Foto.

Jag valde teknisk nanovetenskap för att det framstod som en bred utbildning - och jag vill fortsätta att bredda mig så mycket jag kan. Som patentkonsult får jag verkligen chansen att göra det eftersom man får arbeta med innovationer inom flera olika tekniska fält.

Nastasia Andersson, patentkonsult, Ström & Gulliksson

Nastasia Andersson är civilingenjör i teknisk nanovetenskap och jobbar som patentkonsult på patentbyrån Ström & Gulliksson i Malmö. ”I mitt arbete möter jag innovationer från flera teknikområden. Som nanoingenjör har jag de verktyg som krävs för att kunna förstå den bakomliggande tekniken och hjälpa klienten i rätt riktning”, säger hon.

Att hon kunde jobba med patentfrågor fick hon nys om i slutet av utbildningen. Och, precis som med valet av utbildning, så var det bredden på yrket som lockade.

- Jag hade en bild av att det var något som främst jurister arbetade med, men faktum är att alla konsulter hos oss är civilingenjörer i grunden. Det är till och med ett krav om man ska företräda sina klienter inför det europeiska patentverket. Jag valde teknisk nanovetenskap för att det framstod som en bred utbildning - och jag vill fortsätta att bredda mig så mycket jag kan. Som patentkonsult får jag verkligen chansen att göra det eftersom man får arbeta med innovationer inom flera olika tekniska fält.

Nu går hon, tillsammans med ytterligare två relativt nyutexaminerade civilingenjörer, ett traineeprogram på patentbyrån.

- Det pågår under ungefär två år. Vi är fast anställda, arbetar med riktiga ärenden och har var sin handledare som vägleder oss under tiden.

Ett vanligt scenario är att en uppfinnare eller ett företag som har utvecklat en smart lösning på ett tekniskt problem söker upp patentbyrån för att få råd och hjälp om hur de kan skydda sin uppfinning.

- Det kan röra sig om alltifrån mjukvarurelaterade uppfinningar till mekaniska uppfinningar och läkemedelssubstanser. Rådgivningen anpassas naturligtvis till respektive klient och behovet skiljer sig ofta åt beroende på om det är ett start up-företag eller ett större, mer etablerat företag, samt i vilket stadium av patentprocessen de befinner sig i.

Att arbeta med patent kräver noggrannhet, god språkkänsla, en bred kunskapsbas och inte minst en förmåga att snabbt kunna sätta sig in i olika teknikområden.

- Det finns flera fördelar med att kunna förstå hur saker och ting är uppbyggda från grunden. Nanoingenjörer kan prata kemisternas, fysikernas och biologernas språk. Inom mitt yrke ses vi som en oerhörd tillgång.

Vad har du med dig från utbildningen ut i arbetslivet?

- Min utbildning gav mig i första hand en bred spetskompetens, ett tvärvetenskapligt tankesätt och en förmåga att ta mig an problem från olika infallsvinklar. Vi introducerades till flera olika teknikområden, samtidigt som jag redan nu är en slags specialist.

Läs hela Nastasias berättelse 
Dölj Nastasias berättelse 
Cezar Zota. Foto.

Jag skrev mitt exjobb på University of Tokyo i Japan och fick där en första och väldigt positiv erfarenhet av forskning. Efter examen kändes det naturligt att fortsätta som doktorand, vilket jag gjorde i Lund.

Cezar Zota, doktorand

Cezar Zota är doktorand på Lunds Tekniska Högskola

Jag skrev mitt exjobb på University of Tokyo i Japan och fick där en första och väldigt positiv erfarenhet av forskning. Efter examen kändes det naturligt att fortsätta som doktorand, vilket jag gjorde i Lund.

I vår grupp jobbar vi med nanoelektronik. Vi tillverkar elektriska komponenter på nanometer-skalan från grunden i ett renrumslaboratorium. Vi forskar om transistorer som datorns minsta beståndsdel. Utvecklingen av transistorn har drivit den moderna tidens teknologiska utveckling, från den första datorn, ENIAC, som vägde 30 ton, till en modern mobiltelefon som väger ett par hundra gram och är tusen gånger snabbare.

Det har nu gått fyra år sedan jag började doktorera och under den tiden har jag spenderat många timmar i labbet. Många sena kvällar framför datorn. Skrivit artiklar, undervisat andra och själv varit student. I min forskning har jag designat och tillverkat de snabbaste transistorerna som någonsin tillverkats. Som doktorand får jag utrymme till att helt ge mig hän åt mitt projekt, men utmanas också utifrån från olika håll, vilket ger en stark känsla av personlig tillväxt och dagar som sällan är varandra lika.

Inom det närmaste halvåret ska jag disputera och därefter fortsätta på den akademiska banan med en post-doc utomlands.

Läs hela Cezars berättelse 
Dölj Cezars berättelse 
Cezar Zota. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 20%
 • Fysik 13%
 • Kemi 10%
 • Biologi 5%
 • Nanoteknik 18%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Personporträtt.Foto.

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

Sophia Nilsson Dequidt. Foto.

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se
046-222 33 81

 

Pia Jablonsky. Foto.

Pia Jablonsky

Programplanerare

pia.jablonsky@lth.lu.se
046-222 72 54

 

Jonas Johansson. Foto.

Jonas Johansson

Programledare

jonas.johansson@ftf.lth.se
046-222 14 72