Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik kombinerar kemi med teknik och matematik så att du ska kunna utveckla både nya produkter och processer på ett långsiktigt hållbart sätt. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga inte minst för omställningen till cirkulär ekonomi där produktion baserad på förnyelsebara råvaror ingår. 

Utbildningen ges i en miljö med internationellt framstående forskning och engagerade lärare. Programmet består av ett basblock på tre år och en specialisering på två år. Basblocket innehåller kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna får du en molekylär förståelse för hur atomer och molekyler interagerar och reagerar och hur material är uppbyggda. I kemitekniken bygger du vidare på dina kemikunskaper och lär dig designa produkter och processer.

Utbildningen innehåller laborationer där du själv får utforska kemiska teorier och använda modern utrustning. Du läser flera projektkurser där du får möjlighet till självständigt lärande. Det finns stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands eftersom kemiteknik är internationell utbildning. Du kommer säkert även att få internationella studenter vid din sida under flera kurser.

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion.

Upplägg och innehåll

Utbildningen är uppdelad i ett grundblock på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år.

Under de första åren får du dina baskunskaper. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst kemitek­nik tillämpas. Det finns också stora inslag av laborativa moment där du får tillämpa och praktisera dina kunska­per i kemi och kemiteknik.

Inför årskurs 4 väljer du sedan en specialisering: Läkemedel, Material eller Processdesign. Här får du både möjligheter till fördjupning och till fria val ur ett stort kursutbud.

Utbildningen i kemiteknik innehåller mycket laborerande. Under laborationerna får du själv utforska och testa kemiska teorier. I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin.

I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda kemiteknisk apparatur eller göra mätningar i kemiska processer inom industrin. Utbildningen har också flera projektkurser. Detta gör att vi erbjuder dig en undervisning som är mycket omväxlande.

Du kommer också att tränas inom andra områden som t ex presentationsteknik och projektarbete. Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling genomsyrar utbildningen och är särskilt tydlig inom just specialiseringarna samt i examensarbeten.

Framtiden

Kemiteknik vid LTH ger dig en utbildning för många viktiga framtidsområden. Goda kontakter med internationella företag i regionen, närheten till forskningsmiljöer som Ideon och Medicon Village samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS gör att många möter sin framtida arbetsplats under utbildningen. Kemitekniker kan arbeta med driftsfrågor i kemisk industri eller med forskning och utveckling. En del arbetar med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag, ofta som chefer eller projektledare. Det finns också goda möjligheter att arbeta med forskning på universitet för att bidra till ny kunskap.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Examensbenämning

Civilingenjör i Kemiteknik
Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

Årskurs / 1 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Årskurs / 2 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Annat

Årskurs / 3 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Annat

Årskurs / 4 /

Specialiseringar inom: Material Processdesign Läkemedel

Valfria kurser

Examensarbete

Gunilla Persson

Studie- och karriärvägledare

gunilla.persson@lth.lu.se

046–222 84 93

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se

046-222 08 71

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22