Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i kemiteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion. 

Kemiteknik kombinerar kemi med teknik och matematik så att nya produkter och processer kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. De färdigheter som utbildningen ger är nödvändiga för omställningen till cirkulär ekonomi där produktion baserad på förnyelsebara råvaror ingår. 

Samhället står inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, där de produkter som behövs kan produceras utan miljöstörande utsläpp och på ett energieffektivt sätt. Som civilingenjör i kemiteknik har du viktiga kunskaper och förmågor för att bidra till denna omställning.

Utbildningen kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och utformningen av processer. Att lösa problem tränas under hela utbildningen.

Du studerar i en miljö med internationellt framstående forskning, engagerade lärare och goda näringslivskontakter. 

Karriär och arbetsmarknad

Kemiteknik vid LTH ger dig en utbildning för många viktiga framtidsområden. Goda kontakter med internationella företag i regionen, närheten till forskningsmiljöer som Ideon och Medicon Village samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS gör att många möter sin framtida arbetsplats under utbildningen. 

Kemitekniker kan arbeta med driftsfrågor i kemisk industri eller med forskning och utveckling. En del arbetar med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag, ofta som chefer eller projektledare. Det finns också goda möjligheter att arbeta med forskning på universitet.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Utbildningen är uppdelad i ett basblock på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år.

Basblocket innehåller kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna får du en molekylär förståelse för hur atomer och molekyler interagerar och reagerar samt hur material är uppbyggda. I kemitekniken bygger du vidare på dina kemikunskaper och lär dig designa produkter och processer. De sista två åren läser du en specialisering: Läkemedel, Material eller Processdesign. Här får du både möjligheter till fördjupning och till fria val ur ett stort kursutbud.

Undervisningen är mycket omväxlande. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst kemitek­nik tillämpas. Det finns också stora inslag av laborativa moment där du får tillämpa och praktisera dina kunska­per i kemi och kemiteknik.

Utbildningen innehåller laborationer där du själv får utforska kemiska teorier och använda modern utrustning. Du läser flera projektkurser där du får möjlighet till självständigt lärande. Det finns stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands eftersom kemiteknik är internationell utbildning.

Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling genomsyrar utbildningen och är särskilt tydlig inom just specialiseringarna samt i examensarbeten.

Du kommer också att tränas inom andra områden som t ex presentationsteknik och projektarbete.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Kemiteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Bekämpa klimatförändringarna

Material

Material ger dig kunskap om hur du kan utveckla morgondagens material för t.ex. fordons-, elektronik- och läkemedelsindustrin. Du fördjupar dig i material- och polymerkemi. Här lär du dig om både framställning och karaktärisering av nya avancerade funktionella material som t.ex. nanomaterial.

Processdesign

Processdesign: handlar om att ta fram effektiva tillverkningsprocesser som krävs för att ta fram konkurrenskraftiga produkter, allt från färger och läkemedel till baskemikalier. Processen ska vara ekonomiskt optimal samtidigt som den ger minimal miljöbelastning. Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med processutveckling som exempelvis energieffektivisering och bedömning av risker.

Läkemedel

Läkemedel: ger dig fördjupad kunskap om arbete med framställning och utveckling av läkemedel. Att utveckla ett nytt läkemedel kräver många olika typer av kunskap inom områden som biologi, kemi, kemiteknik och bioteknik. Den vetenskapliga bredd som finns vid LTH gör att vi kan utbilda civilingenjörer med kunskaper i både design av nya molekyler, syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och processutveckling. Här läser du flera projektkurser där vi arbetar med frågeställningar som ligger nära läkemedelsindustrins forskning och utveckling.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik
Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

Intervjuer

Hatoon Makhool. Foto.

Vi lär oss hur kemi kan tillämpas för att göra människors liv bättre.

Hatoon Makhool, student

Hatoon Makhool läser till civilingenjör i Kemiteknik. ”Vi lär oss hur kemi kan tillämpas för att göra människors liv bättre”, säger Hatoon, som valde utbildningen för att hon gillar kemi, och vill jobba praktiskt med kemi ute i samhället.

Hatoon, som just nu läser femte och sista året på utbildningen, berättar att hennes intresse för miljö funnits redan från start, men växt sig allt starkare under åren.

- Jag tänker mycket på vad som händer med vår miljö just nu, och vill vara med och förbättra situationen. Utbildningen ger mig en bra förståelse för processutveckling och processdesign, ur många olika perspektiv. I framtiden vill jag vara med och utveckla processerna ur just miljöperspektivet, säger hon.

För hur ser egentligen de mest miljövänliga processerna ut? Hur reagerar naturen på olika tillverkningsprocesser och driftsmodeller som företag använder sig av?

- I samhället vägs miljö och ekonomi hela tiden mot varandra. Det är viktigt att förstå det samspelet, vilket utbildningen verkligen lärt mig att göra, säger hon.

Efter examen vill hon först skaffa sig en bredare arbetserfarenhet inom processdesign som konsult.

- Konsultyrket ger både variation och fördjupning, vilket känns bra att inleda karriären med. Men det långsiktiga målet är att starta eget företag inom miljöfrågor, berättar hon.

Hon uppskattar utbildningens upplägg, där teori och praktik balanseras mot varandra. Efter att en teoretisk grund finns på plats, vävs praktiska moment in allt mer.

- Det driver din kunskap framåt. Och ju mer kunskap i ämnena du får, desto mer suddas gränserna mellan dem ut. Idag använder jag till exempel både fysik och matte, för att förstå kemi och teknik.

Att plugga på LTH tycker hon är speciellt. Hon beskriver det som en stor familj, utspridda i olika hus på LTH:s campus.

- LTH har en stark identitet och gemenskap. Är det tentaperioder märker du det på hela LTH:s campusområde, och du vet att alla andra går igenom något liknande vad du själv gör just nu. Våra lärare är otroligt hjälpsamma, och stödet studenter emellan är starkt.

Läs hela Hatoons berättelse 
Dölj Hatoons berättelse 
Mikael Lundquist. Foto.

Delaktighet i hela processen - från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter - gör arbetet intressant och utvecklande.

Mikael Lundquist, Business Engineer, Swep International AB

Jag bestämde mig tidigt för att läsa till civilingenjör då intresset för teknik alltid varit stort. Jag ville ha en kvalitativ och gångbar utbildning för en kommande arbetsmarknad. Nyfikenheten för hur allt är uppbyggt och de byggstenar som utgör allt omkring oss gjorde kemiteknik till det självklara valet.

Kemi är något som jag alltid förknippat med laboratoriearbete. Men utbildningen innehåller en stor del industriell teknik och inriktningen processdesign mötte mitt intresse mot industrin snarare än mot "labbrockarna".

Intresset för marknaden och kundrelationer i kombination med tekniken gjorde att jag efter utbildningen sökte mig mot marknadssidan. Nu arbetar jag som business engineer och agerar länken mellan kunderna och tekniken.

Delaktighet i hela processen - från selektion av optimala produkter för kundernas processystem till kommersiella diskussioner gällande priser och offerter - gör arbetet intressant och utvecklande. Att arbeta globalt ger möjligheten att resa och lära sig olika kulturer vilket ger ännu en dimension till arbetet.

Både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga är ovärderliga erfarenheter som utvecklas under tiden på LTH. Men tiden på LTH har även gett mig många glada minnen utanför skolan med andra kemitekniker och LTH:are man knyter kontakt med.

Läs hela Mikaels berättelse 
Dölj Mikaels berättelse 
Mikael Lundquist. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Kemi och kemiteknik 38%
 • Matematik 12%
 • Programmering 3%
 • Breddade ämneskunskaper 7%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Gunilla Persson. Foto.

Gunilla Persson

Studie- och karriärvägledare

gunilla.persson@lth.lu.se
046–222 84 93

 

Cecilia Nilsson. Porträttfoto.

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se
046-222 97 22

Lena Nielsen. Porträttfoto.

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se
046-222 08 71

Margareta Sandahl. Porträttfoto.

Margareta Sandahl

Programledare

margareta.sandahl@chem.lu.se
046-222 49 95