Hoppa till huvudinnehåll
Studenter som deltar i en laboration.

Ekosystemteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Ekosystemteknik (Environmental Engineering) är en utbildning för dig som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån tekniskt kunnande och med förståelse för naturens förutsättningar och samhällets ramar. Utbildningen präglas av problemlösning och systemperspektiv.

Arbetet för en hållbar utveckling kommer under överskådlig tid att stå högst upp på den allmänna agendan. Därför behövs ingenjörer som har kompetens att hantera samhällets utnyttjande av naturresurser och dess påverkan på miljön utifrån gedigna kunskaper i ekologi och naturens förutsättningar. Som utbildad ekosystemtekniker kan du arbeta inom miljöteknik eller med miljöfrågor i ett bredare perspektiv. 

Strävan efter att finna lösningar på mänsklighetens stora problem är central. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske. Förståelse för ramar och möjligheter i samhället, såväl lokalt som regionalt och internationellt, är därför viktiga.

Inom ekosystemteknik utbildas civilingenjörer som verkar som specialister inom olika teknikområden och som besitter en särskild kompetens inom ekologi, geovetenskaper och miljörelaterad kemi, samt arbetar specifikt med miljöfrågor utifrån civilingenjörens tekniska kunnande och med förståelse för teknikens villkor.

Ekosystemteknik präglas av kombinationen problemlösning och miljöhänsyn i ett globalt perspektiv. Utbildningen har en naturvetenskaplig grund i ämnen som kemi, fysik, biologi, matematik, hydrologi, ekologi och geologi. Dessa kunskaper fogas sedan ihop i tekniska kurser som till exempel strömningslära, masstransport, teknisk modellering och systemteknik.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och sätter fokus på samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö. Programmet ger en solid grund för dig som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Målet är att du som civilingenjör i framtiden på bästa sätt ska kunna arbeta med samhällets stora utmaningar kring utnyttjande av naturresurser och miljöpåverkan.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del. De första tre åren kombineras ämnen som kemi, ekologi, geologi, mikrobiologi, hydrologi och miljösystem med både teknikämnen och basämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik. Under den avslutande, fördjupande delen väljer du specialisering inom programmet. Många studenter läser kurser eller gör sitt examensarbete utomlands. Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs av en till två studenter och kan exempelvis vara en studie på uppdrag av ett företag, en del av ett forskningsprojekt eller en undersökning i ett utvecklingsland.

Utbildningen förbereder dig för en internationell arbetsmarknad, då flera kurser ges på engelska.

Våra studenter är jämnt fördelade på kvinnor och män, och studentinflytandet på utbildningen är stort. Det finns en mångfald i kursupplägg och examinationsformer.

Framtiden

Miljöteknik och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser. Efter examen som civilingenjör i ekosystemteknik kan du välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos konsultföretag eller på industrier, i kommuner, på statliga myndigheter eller forskningsinstitut. Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt.

Tidigare studenter arbetar idag bland annat som energi- och klimatrådgivare, miljösamordnare av byggprojekt och miljöingenjör. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om VA-projektering, byggprojekt, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar samt affärsutveckling, drift och underhåll.

Undersökningar visar att flertalet av LTH:s utexaminerade ekosystemtekniker får jobb mycket snabbt efter utbildningen. Enligt en alumnundersökning som gjordes i april 2021 fick 49% en anställning redan innan examen och 23% 1-2 månader efter examen. Många fick sin första anställning på samma företag som de gjorde sitt examensarbete hos.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik
Master of Science in Engineering, Environmental Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Fysik

Ekologi

Hydrologi

Geovetenskap

Årskurs / 2 /

Matematik

Mekanik

Kemi

Molekylär cellbiologi

Fysik

Årskurs / 3 /

Matematik och statistik

Strömningslära, Masstransport

Miljömanagement och Ekonomi

Systemteknik

Alternativobligatoriska kurser

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Energisystem Miljösystem Processdesign Vattenresurshantering

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046–222 71 38

Joakim Malm

Programplanerare

joakim.malm@lth.lu.se

046-222 75 11

Stephanie Jung

Internationell koordinator

stephanie.jung@lth.lu.se

046-222 37 20

Martin Andersson

Programledare

martin.andersson@energy.lth.se

046-222 49 08