Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i ekosystemteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Ekosystemteknik (Environmental Engineering) är en utbildning för dig som vill arbeta med miljö-, energi-, vatten- och hållbarhetsfrågor utifrån tekniskt kunnande och med förståelse för naturens förutsättningar och samhällets ramar. Utbildningen präglas av problemlösning och systemperspektiv.

Samhället står inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, där de produkter som behövs kan produceras utan miljöstörande utsläpp och på ett energieffektivt sätt. Som civilingenjör i ekosystemteknik har du viktiga kunskaper och förmågor för att bidra till denna omställning. Det behövs ingenjörer som har kompetens att hantera samhällets utnyttjande av naturresurser och en bred förståelse av dess påverkan på miljön. Som utbildad ekosystemtekniker kan du arbeta inom miljösystem, energisystem, energiteknik, vattenresurshantering, processdesign eller med miljöfrågor i ett bredare perspektiv.

Strävan efter att finna lösningar på mänsklighetens stora problem är central. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske. Förståelse för ramar och möjligheter i samhället, såväl lokalt som regionalt och internationellt, är därför viktiga. Inom ekosystemteknik utbildas civilingenjörer med kompetens inom kemi, ekologi och geovetenskaper samt arbetar specifikt med miljöfrågor utifrån civilingenjörens tekniska kunnande och med förståelse för teknikens villkor.

Ekosystemteknik präglas av kombinationen problemlösning och miljöhänsyn i ett globalt perspektiv. Utbildningen är tvärvetenskaplig och sätter fokus på samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö. Målet är att du som civilingenjör i framtiden på bästa sätt ska kunna arbeta med samhällets stora utmaningar kring utnyttjande av naturresurser och miljöpåverkan.

Karriär och arbetsmarknad

Miljöteknik, energiteknik, vattenresurshantering och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser. Efter examen har du en bred grund och du kan välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos konsultföretag eller i industrin, i kommuner, på statliga myndigheter eller universitet. Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt.

Tidigare studenter arbetar idag bland annat som konsult, energiingenjörer, processingenjör, forskare, projektledare, energi- och klimatrådgivare, miljösamordnare och miljöingenjör. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om forskning och utveckling, VA-projektering, byggprojekt, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar samt affärsutveckling, drift och underhåll.

Undersökningar visar att flertalet av LTH:s utexaminerade ekosystemtekniker får jobb mycket snabbt efter utbildningen. Enligt en alumnundersökning som gjordes i april 2021 fick 49 procent en anställning redan innan examen och 23 procent 1-2 månader efter examen. Många fick sin första anställning på det företaget där de gjorde sitt examensarbete.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del på två år. De första tre åren läses relativt mycket kemi, men även ekologi, geologi, mikrobiologi och hydrologi med basämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik. Under den avslutande, fördjupande delen väljer du specialisering inom programmet. Många studenter läser kurser och/eller gör sitt examensarbete utomlands.

Utbildningen förbereder dig för en internationell arbetsmarknad. Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling är särskilt tydlig inom specialiseringarna samt i examensarbetet. På programmet finns en något större andel kvinnor än män. Studentinflytandet på utbildningen är stort och finns på både kurs och programnivå.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen. Utbildningen i ekosystemteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Rent vatten och sanitet för alla     
 • Hållbar energi för alla
 • Bekämpa klimatförändringarna

 

Energisystem

För att skapa uthålliga energisystem krävs förutom kunskaper om miljöproblemen i sig även insikter i både energi- och miljöteknik och de samhälleliga ramarna (styrmedel såsom lagstiftning m.m.) som påverkar utformningen av energisystemen. Specialiseringen ger en bra grund för att arbeta med energirelaterade frågor.

Energiteknik

Ger dig kunskap om energiomvandlingsanläggningar med komponenter, som t.ex. kraftverk och ånggasturbiner samt färdigheter att använda avancerade beräkningsverktyg. Studier av energiförsörjning och användning, ger dig möjlighet att utveckla effektiva energilösningar. Miljöaspekten är viktig och finns med i alla kurser.

Miljösystem

Kunskap och skicklighet i att hantera olika verktyg inom miljömanagement som livscykelanalys och miljökonsekvensbeskrivning efterfrågas både inom näringsliv och offentlig förvaltning. Specialiseringen ger teoretisk och praktisk kunskap om dessa metoder samt fördjupning inom områden som avfallshantering och klimatfrågan.

Processdesign

En effektiv tillverkningsprocess är en förutsättning för framställning av miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga produkter såsom baskemikalier, pappersmassa, färger och läkemedel. Processdesign ger de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med processfrågor inom drift, produktutveckling och industriellt miljöskyddsarbete.

Vattenresurshantering

Vår vattenhantering är avgörande för många av de stora miljöfrågorna och samtidigt förutsättning för en bra samhällsutveckling. Vattenresurshantering ger kunskaper om grundvatten, ytvatten och VA-teknik och förbereder för arbete med både tekniska och naturliga vattensystem.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Intervjuer

Aleksander Jaworowski. Foto.

Jag tror att vi redan nu skapar en framtid, som jag tror att många människor vill undvika, men som är så oöverskådlig att man inte vet var man ska börja.

Aleksander Jaworowski, student

Aleksander Jaworowski studerar Ekosystemteknik på LTH. Han har alltid haft ett stort intresse för hur saker och ting hänger samman på vår planet och hur våra vanor och beteenden påverkar oss på alla delar av jorden.

– Jag tror att vi redan nu skapar en framtid, som jag tror att många människor vill undvika, men som är så oöverskådlig att man inte vet var man ska börja. Därför valde jag att plugga Ekosystemteknik. Utbildningens tekniska del var även väldigt viktigt för mig, då det ger mig en djupare förståelse för hur det hänger samman.  

Aleksander är uppvuxen i Lund, och var till en början skeptiskt till att stanna kvar och studera i samma stad, då hans förutfattade meningar var att det skulle bli lite för utdraget. Något det verkligen inte har blivit menar Aleksander på.

– Man möter så många nya människor under nollningen som kommer från hela Sverige, och hela världen. Om du kommer ifrån närheten – var inte rädd, det blir inte långtråkigt. Om du kommer långväga ifrån – var inte rädd du kommer träffa nya vänner hur snabbt som helst. Om du törstar efter att engagera dig kommer du kunna fylla din tid med det programmens sektioner har att erbjuda och om du vill sprida dig lite mer utåt så finns hela LU:s studentliv. Om du vill ha saker att göra kommer det alltid att finnas. Se bara till att komma ihåg dig själv i mitten av det hela!

Aleksanders tips till framtida studenter som tycker Ekosystemteknik verkar lockande, men är oroliga över matten inte ska vara rädd. Du är nämligen inte ensam.

– Första året är det en del matte som kan vara tufft att ta sig igenom men man får hjälp även här, det är många övningar med duktiga övningsledare och studiekvällar, samtidigt läser man mindre matte-tunga kurser vid sidan om som balanserar det bra. Låt inte din rädsla hindra dig från att söka en utbildning. Vi hjälps mycket åt och jag har under alla mina kurser haft en känsla av intimitet i klassrummet som jag anser mycket viktigt. Jag är inte en anonym pjäs på LTH utan jag finns verkligen där.

Läs hela Aleksanders berättelse 
Dölj Aleksanders berättelse 
Helena Bergenstierna. Foto.

Jag valde att läsa delar av min inriktning på tekniska universitetet i Danmark, DTU.

Helena Bergenstierna, markmiljöspecialist, Malmö stad

Att Helena Bergenstierna valde utbildningen Ekosystemteknik var från början en ren slump, då hennes planer egentligen var något helt annat. 

– Min mamma tyckte jag skulle ha ett alternativ till min dröm, som var att bli landskapsarkitekt. Av en slump föll valet på att skriva in Ekosystemteknik på plats nummer två. Jag kom in på en reservplats till landskapsarkitekt, men ändrade mig i sista stund och gick tillbaka till Ekosystemteknik. Det har jag inte har ångrat en sekund. Jag valde att läsa delar av min inriktning på tekniska universitetet i Danmark, DTU, för att kunna nörda in mig lite extra på geokemi, ekotoxikologi och förorenad mark. Det blev en bra kombination tillsammans med kurser i miljörätt, hydrogeologi och ekonomi på andra fakulteter i Lund. 

 I dagsläget arbetar Helena som markmiljöspecialist i Malmö på fastighet- och gatukontoret.

– Arbetet innebär att jag stöttar våra projektledare i stadens exploateringsprojekt i allt som rör förorenad jord, byggnader och grundvatten. Efter att ha arbetat som konsult och även statligt i flera år, har jag nu en roll som beställare och projektledare. Det är ett härligt driv att bygga det hållbara Malmö! Extra roligt är att jag får arbeta med många kompetenta ekosystemtekniker ute på konsultföretagen. 

Att många kurser hade inslag av småprojekt tyckte Helena var väldigt givande under utbildningen. Det är något som hon burit med sig ut i arbetslivet. Även hennes engagemang inom teknologkåren är något som hon tycker varit väldigt värdefullt efter sin tid som student.  

– Sakkunskap i all ära, men problemlösning och projektledning är minst lika viktigt. Där tyckte jag att grundkurserna på Ekosystemteknik var mycket genomtänkta. 

Helenas råd till blivande studenter är försöka ta alla chanserna som kommer till praktikplatser och företagskontakter. Hon uppmanar till att försöka se studietiden som en unik möjlighet till att samla så mycket kunskap som möjligt, men även att se det som en stor chans till att börja bygga nätverk inför kommande arbetsliv.

Läs hela Helenas berättelse 
Dölj Helenas berättelse 
Helena Bergenstierna. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 10%
 • Ekologi och miljö 15%
 • Fysik 10%
 • Kemi och kemiteknik 20%
 • Breddade ämneskunskaper 5%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Tobias Björklund. Foto.

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se
046–222 71 38

 

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se
046-222 34 69

Joakim Malm. Foto.

Joakim Malm

Programplanerare

joakim.malm@lth.lu.se
046-222 75 11

 

Martin Andersson. Foto.

Martin Andersson

Programledare

martin.andersson@energy.lth.se
046-222 49 08