Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen i teknisk fysik vid LTH passar dig som gillar både matematik och fysik och som vill använda dessa för att utveckla samhället och näringslivet. Efter examen har du god insikt i de fysikaliska lagar som styr världen och du har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Förutom djupa kunskaper i matematik och fysik som behövs för att förstå modern teknik får du insikt i teknikområden som till exempel hållfasthetslära, programmering samt energi- och miljöteknik.

Civilingenjörer i teknisk fysik är bra på att hantera och sortera stora mängder information och har specialistkompetens, samtidigt som du har den bredd som krävs för att samarbeta med människor med andra kompetenser. Tekniska fysiker fungerar ofta som projektledare eller spindel i nätet när projekt ska startas eller drivas.

Teknisk fysik är den första civilingenjörsutbildning som startades på LTH, och är fortfarande det program som ger den bredaste teoretiska grunden. Du får en stabil grund att stå på för att vara med och skapa nya teknologiska framsteg.Genom programmets unika kombination av fysik, matematik och teknikämnen, kommer du att lära dig beskriva och förstå din omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system som tillverkningsindustrier och samhällsekonomi.

De teknologiska framsteg som varit avgörande för att forma dagens samhälle har ofta byggt på analys och lösning av problem med hjälp av matematik och fysik. Även för att bygga morgondagens samhälle behövs kvalificerade ingenjörer med en bred teoretisk och experimentell bakgrund.

Utbildningen kombinerar studier av matematik och fysik med tillämpningar inom till exempel elektroteknik, maskinteknik och datateknik. En kraftig koppling görs mellan naturvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga ämnen. Matematiken har en nyckelroll då matematiska modeller tas fram i olika sammanhang.

Ingen vet hur världen ser ut eller vad ingenjörsyrket innebär om 10 eller 20 år, men som civilingenjör i teknisk fysik kan du anpassa dig till nästan vad som helst.

Upplägg och innehåll

Under dina tre första år läser du obligatoriska kurser som lägger grunden för hela utbildningen. Ämnena delas upp i fysik, matematik och teknikämnen. Den sista kategorin innehåller till exempel mekanik, reglerteknik, programmering, elektronik, elektromagnetiska fält och hållbar utveckling.

Efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i matematik och modern fysik och har fått nya perspektiv på hur de tillämpas inom olika teknikområden – till exempel hur numeriska beräkningar kan användas för att modellera värmeledning eller kvantmekaniska fenomen. Du har också fått insikt i vad teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, för enskilda människor såväl som för mänskligheten.

Under de två sista åren väljer du bland hundratals fördjupningskurser. Dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi vid Lunds universitet. Det finns ett fantastiskt kursutbud och du kan fritt välja kurser motsvarande 15 högskolepoäng. Efter ditt tredje år kan du söka en praktikkurs och tillbringa åtta veckor på ett företag och där prova på ingenjörsrollen i verkligheten.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras vid LTH, vid någon annan högskola eller vid ett företag.

Du har även möjlighet att resa utomlands en eller två terminer genom ett av universitetets utbytesprogram, vilket många studenter på programmet gör.

Framtiden

Civilingenjörer i teknisk fysik är eftertraktade och möter en ljus arbetsmarknad. Den allmänna förmågan att snabbt skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvärvetenskapliga, problemställningar uppskattas av arbetsgivare.

Tekniska fysiker har därför ofta ledande roller i forsknings- och utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, eller som entreprenörer i egna företag.

En gemensam nämnare är den allmänna förmågan att snabbt skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvärvetenskapliga, problemställningar vars lösning kräver kunskaper och metoder från flera olika områden.

Exempel på arbetsuppgifter 

 • Utveckling av styrsystem för industrirobotar
 • Skapa matematiska modeller för en stads energikonsumtion
 • Forskning kring solceller

Exempel på arbetsplatser för tekniska fysiker från Lund  

 • ABB Robotics
 • Analytic Investors
 • Anoto
 • Astra Zeneca
 • AWA Patent
 • Bofors
 • EON
 • Ericsson
 • Exportrådet
 • Gambro
 • Handelsbanken
 • Hewlett Packard
 • IBM
 • IKEA
 • Karolinska institutet
 • Kockums
 • McKinsey
 • Procter & Gamble
 • Saab
 • Scania
 • Skånes universitetssjukhus
 • Softhouse Consulting AB
 • Tetra Pak
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Vattenfall 

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

 • Matematik 4 (eller Matematik E)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk fysik
Master of Science in Engineering, Engineering Physics

Årskurs / 1 /

Fysik: Vågor och kvantfenomen

Matematik: Grundläggande analys och linjär algebra

Teknik: Mekanik och programmering

Årskurs / 2 /

Fysik: Statistisk fysik och termodynamik, vektoranalys

Matematik: Komplex analys, systemteori, partiella differentialekvationer

Teknik: Mekanik, elektroteknik, och mätteknik, reglerteknik, hållfasthetslära

Årskurs / 3 /

Fysik: Kvantteori, atom- och kärnfysik, fasta tillståndets fysik

Matematik: Sannolikhetslära och statistik, vetenskapliga beräkningar

Teknik: Elektromagnetiska fält, beräkningsteknik, ekonomi, hållbar utveckling

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Acceleratorer – fysik och teknik, Beräkningsmekanik, Bilder och grafik, Biologisk och medicinsk modellering, Beräkning och simulering, Energisystem, Fotonik, Finansiell modellering, Högfrekvens- och nanoelektronik, Medicinsk teknik, Nanofysik, Programvara, Reglersystem, Signaler och sensorer, Teoretisk fysik

Valfria kurser  Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Kontakt

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

046–222 08 54

Johan Hugosson

Programplanerare

johan.hugosson@lth.lu.se

046-222 74 95

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81