Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Teknisk fysik är programmet för dig som tycker att matematik och fysik är intressant och roligt och som vill veta mer om hur ämnena används i samhället och näringslivet. Du blir inte en förvaltare av känd kunskap utan någon som formar framtiden. Ingen vet hur världen ser ut eller vad ingenjörsyrket innebär om 10 eller 20 år, men som civilingenjör i teknisk fysik kan du anpassa dig till nästan vad som helst.

Du kan arbeta med forskning och utveckling vid universitet eller inom näringslivet. Många civilingenjörer i Teknisk fysik är innovatörer och entreprenörer med egna företag.

Som civilingenjör i Teknisk fysik har du god insikt i de fysikaliska lagar som styr världen och du har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Du är bra på att hantera och sortera stora mängder information och har specialistkompetens, samtidigt som du har den bredd som krävs för att samarbeta med människor med andra kompetenser. Förutom de djupa kunskaper i matematik och fysik som behövs för utveckling i vårt samhälle har du insikt i teknikområden som till exempel hållfasthetslära, energi- och miljöteknik och programmering. Tekniska fysiker fungerar ofta som projektledare eller spindel i nätet när projekt ska startas eller drivas.

Teknisk fysik är den första civilingenjörsutbildning som startades på LTH, och är fortfarande det program som ger den bredaste teoretiska grunden. Du får en stabil grund att stå på för att vara med och skapa nya teknologiska framsteg.

Genom programmets unika kombination av fysik, matematik och teknikämnen, kommer du att lära dig beskriva och förstå din omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system som tillverkningsindustrier och samhällsekonomi.

Utbildningen kombinerar studier av matematik och fysik med tillämpningar inom till exempel elektroteknik, maskinteknik och datateknik. En kraftig koppling görs mellan naturvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga ämnen. Matematiken har en nyckelroll då matematiska modeller tas fram i olika sammanhang. Traditionella ämnen inom teknisk fysik är atomfysik, där man kan studera hur laserljus utbreder sig i biologisk vävnad eller i en brinnande låga, och reglerteknik som är avgörande för hur autopiloten i flygplan och båtar fungerar.

De teknologiska framsteg som varit avgörande för att forma dagens samhälle har ofta byggt på analys och lösning av problem med hjälp av matematik och fysik. Även för att bygga morgondagens samhälle behövs kvalificerade ingenjörer med en bred teoretisk och experimentell bakgrund.

Programmet präglas av teoretiskt utmanande studier inom främst matematik och fysik samt en nära koppling till starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet.

Framtiden

Efter examen har civilingenjörer i Teknisk fysik en oerhört bred arbetsmarknad. En gemensam nämnare är den allmänna förmågan att snabbt skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvärvetenskapliga, problemställningar vars lösning kräver kunskaper och metoder från flera olika områden.

Tekniska fysiker arbetar ofta i ledande roller i forsknings- och utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, eller som entreprenörer i egna företag. Exempel på arbetsuppgifter kan vara utveckling av styrsystem för industrirobotar, matematiska modeller för en stads energikonsumtion eller forskning kring solceller.

Tekniska fysiker från Lund jobbar t ex vid ABB Robotics, Analytic Investors, Anoto, Astra Zeneca, AWA Patent, Bofors, EON, Ericsson, Exportrådet, Gambro, Handelsbanken, Hewlett Packard, IBM, IKEA, Karolinska institutet, Kockums, McKinsey, Procter&Gamble, Saab, Scania, Skånes universitetssjukhus, Softhouse Consulting AB, Tetra Pak, Totalförsvarets forskningsinstitut, Vattenfall och såklart vid många fler arbetsplatser.

Kurser och upplägg

Under de tre första åren av totalt fem läser du obligatoriska kurser som lägger grunden för hela utbildningen. Ämnena kan delas upp i fysik, matematik och teknikämnen. Den sista kategorin innehåller till exempel mekanik, reglerteknik, elektronik, elektromagnetiska fält och hållbar utveckling.

Efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i matematik och modern fysik och har fått nya perspektiv på hur de tillämpas inom olika teknikområden - t ex hur numeriska beräkningar kan användas för att modellera värmeledning eller kvantmekaniska fenomen. Du har också fått insikt i vad teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, för enskilda människor såväl som för mänskligheten.

Under de två sista åren väljer du fritt fördjupningskurser i de ämnen som du är intresserad av, dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi. Lunds universitet är ett komplett universitet och du kan välja att läsa kurser motsvarande 15 högskolepoäng inom andra delar av universitetet.

Det är vanligt att studenter på programmet tillbringar en eller två terminer utomlands genom ett av universitetets många utbytesprogram.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras vid LTH, vid någon annan högskola eller vid ett företag. Examensarbetet är en av dina viktigaste meriter när du söker jobb.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk fysik

Master of Science in Engineering, Engineering Physics

 

Årskurs / 1 /

Fysik: Vågor och kvantfenomen

Matematik: Grundläggande analys och linjär algebra

Teknik: Mekanik och programmering

Årskurs / 2 /

Fysik: Statistisk fysik och termodynamik, vektoranalys

Matematik: Komplex analys, systemteori, partiella differentialekvationer

Teknik: Mekanik, elektroteknik, och mätteknik, reglerteknik, hållfasthetslära

Årskurs / 3 /

Fysik: Kvantteori, atom- och kärnfysik, fasta tillståndets fysik

Matematik: Sannolikhetslära och statistik, vetenskapliga beräkningar

Teknik: Elektromagnetiska fält, beräkningsteknik, ekonomi, hållbar utveckling

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Acceleratorer – fysik och teknik, Beräkningsmekanik, Bilder och grafik, Biologisk och medicinsk modellering, Beräkning och simulering, Energisystem, Fotonik, Finansiell modellering, Högfrekvens- och nanoelektronik, Medicinsk teknik, Nanofysik, Programvara, Reglersystem, Signaler och sensorer, Teoretisk fysik

Valfria kurser  Examensarbete

Kontakt

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

046–222 08 54

Johan Hugosson

Programplanerare

johan.hugosson@lth.lu.se

046-222 74 95

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81