Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen i teknisk fysik vid LTH passar dig som gillar både matematik och fysik och som vill använda dessa för att utveckla samhället och näringslivet. Efter examen har du god insikt i de fysikaliska lagar som styr världen och du har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Förutom djupa kunskaper i matematik och fysik som behövs för att förstå och skapa modern teknik får du insikt i teknikområden som till exempel hållfasthetslära, programmering samt energi- och miljöteknik.

Som civilingenjör i teknisk fysik är du bra på att hantera och sortera stora mängder information och har specialistkompetens, samtidigt som du har den bredd som krävs för att samarbeta med människor med andra kompetenser. Tekniska fysiker fungerar ofta som projektledare eller spindel i nätet när projekt ska startas eller drivas.

Du får en stabil grund att stå på för att vara med och skapa nya teknologiska framsteg. Genom programmets unika kombination av fysik, matematik och teknikämnen, kommer du att lära dig beskriva och förstå din omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system som tillverkningsindustrier och samhällsekonomi. Teknisk fysik är den första civilingenjörsutbildning som startades på LTH, och är fortfarande det program som ger den bredaste teoretiska grunden. 

De teknologiska framsteg som varit avgörande för att forma dagens samhälle har ofta byggt på analys och lösning av problem med hjälp av matematik och fysik. Även för att bygga morgondagens samhälle behövs kvalificerade ingenjörer med en bred teoretisk och experimentell bakgrund.

Utbildningen kombinerar studier av matematik och fysik med tillämpningar inom till exempel elektroteknik, maskinteknik och datateknik. En kraftig koppling görs mellan naturvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga ämnen. Matematiken har en nyckelroll då matematiska modeller tas fram och är centrala verktyg i många olika sammanhang och användningsområden.

Ingen vet hur världen ser ut eller vad ingenjörsyrket innebär om 10 eller 20 år, men som civilingenjör i teknisk fysik kan du anpassa dig till nästan vad som helst.

Upplägg och innehåll

Under dina tre första år läser du obligatoriska kurser som lägger grunden för hela utbildningen. Ämnena delas upp i fysik, matematik och teknikämnen. Den sista kategorin innehåller till exempel mekanik, reglerteknik, programmering, elektronik, elektromagnetiska fält och hållbar utveckling.

Efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i matematik och fysik och har fått nya perspektiv på hur de tillämpas inom olika teknikområden – till exempel hur numeriska beräkningar kan användas för att modellera värmeledning eller kvantmekaniska fenomen. Du har också fått insikt i vad teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, för enskilda människor såväl som för mänskligheten.

Under de två sista åren väljer du bland hundratals fördjupningskurser. Dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi vid Lunds universitet. Det finns ett fantastiskt kursutbud och du kan fritt välja kurser motsvarande 15 högskolepoäng. Efter ditt tredje år kan du söka en praktikkurs och tillbringa åtta veckor på ett företag och där prova på ingenjörsrollen i verkligheten.

Du har även möjlighet att resa utomlands en eller två terminer genom ett av universitetets utbytesprogram, vilket många studenter på programmet gör.

För att fördjupa dina kunskaper i något av programmets ämnesområden läser du hälften av dina valfria poäng inom en specialisering. Programmet har många specialiseringar. Några är fokuserade på matematik, till exempel finansiell modellering, några på fysik, som exempelvis fotonik eller teoretisk fysik. Andra är mer teknikorienterade, som medicinsk teknik, programvara eller energisystem. Samtliga specialiseringar ger dig kontakt med världsledande forskningsmiljöer.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras vid LTH, utomlands eller vid ett företag. Examensarbetet är en av dina viktigaste meriter när du söker jobb.

Framtiden

Civilingenjörer i teknisk fysik är eftertraktade och möter en ljus arbetsmarknad. Tekniska fysiker har ofta ledande roller i forsknings- och utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, eller som entreprenörer i egna företag. En gemensam nämnare är den allmänna förmågan att snabbt skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvärvetenskapliga, problemställningar vars lösning kräver kunskaper och metoder från flera olika områden.

Exempel på yrken: patentkonsult, programmerare, medicinsk tekniker, entreprenör och finansanalytiker. Mer beskrivande exempel på arbetsuppgifter är till exempel utveckling av styrsystem för industrirobotar, att skapa matematiska modeller för en stads energikonsumtion och forskning kring solceller.

Exempel på arbetsplatser för tekniska fysiker från LTH: ABB Robotics, Analytic Investors, Astra Zeneca, AWA Patent, Axis, Cellavision, EON, Ericsson, Exportrådet, Handelsbanken, Hewlett Packard, IBM, IKEA, Kockums, McKinsey, Procter & Gamble, Saab, Scania, Skånes universitetssjukhus, Softhouse Consulting AB, Tetra Pak, Totalförsvarets forskningsinstitut, Vattenfall.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Teknisk fysik
Master of Science in Engineering, Engineering Physics

Årskurs / 1 /

Fysik: Vågor och kvantfenomen

Matematik: Grundläggande analys och linjär algebra

Teknik: Mekanik och programmering

Årskurs / 2 /

Fysik: Statistisk fysik och termodynamik, vektoranalys

Matematik: Komplex analys, systemteori, partiella differentialekvationer

Teknik: Mekanik, elektroteknik, och mätteknik, reglerteknik, hållfasthetslära

Årskurs / 3 /

Fysik: Kvantteori, atom- och kärnfysik, fasta tillståndets fysik

Matematik: Sannolikhetslära och statistik, vetenskapliga beräkningar

Teknik: Elektromagnetiska fält, beräkningsteknik, ekonomi, hållbar utveckling

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Acceleratorer – fysik och teknik, Beräkningsmekanik, Bilder och grafik, Biologisk och medicinsk modellering, Beräkning och simulering, Energisystem, Fotonik, Finansiell modellering, Högfrekvens- och nanoelektronik, Medicinsk teknik, Nanofysik, Programvara, Reglersystem, Signaler och sensorer, Teoretisk fysik

Valfria kurser  Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

046–222 08 54

Karin Cherfils-Karlsson

Studie- och karriärvägledare

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046-222 37 36

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81

Johan Hugosson

Programplanerare

johan.hugosson@lth.lu.se

046-222 74 95

Martin Magnusson

Biträdande programledare

martin.magnusson@ftf.lth.se

046-222 14 10