Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i industriell ekonomi

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. 

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling baserat på kopplingen mellan teknik, företagsstrategier och omvärldsanalyser. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Matematiken lägger grunden för både den avancerade tekniken och den avancerande ekonomin. 

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla hållbara tekniska system och processer samt att analysera och bedöma införandet av dessa ur olika perspektiv. I en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt mer slagkraftigt verktyg i analysen av beslutsalternativ och värderingen av risker och möjligheter. Ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft. 

Utbildningen ger dig en bred kunskap men samtidigt en spetskompetens inom valda teknik- och ekonomiområden. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. 

Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden. Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom en mångfacetterad kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt.

Det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer i industriell ekonomi. Du kan arbeta i många olika branscher och roller. Några vanliga roller är t.ex. projektledare, analytiker, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, inköpare, entreprenör och forskare.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Det är vanligt att civilingenjörer i industriell ekonomi arbetar med att leda projekt i teknikintensiva företag och organisationer, vilket förbereds i utbildningen genom case och spel samt skarpa projektarbeten med företag.

Utbildningens tre första år består av grundläggande kurser inom matematik, teknik och ekonomi. Du kommer här att få kunskap om hur viktig integrationen mellan dessa ämnen är och hur du kan kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. 

I slutet av årskurs tre kommer du även att välja en av följande teknikinriktningar: Produktinnovation, Energi- och miljöteknik, Dataanalys och algoritmer eller System- och programvaruutveckling. / Produktionsinnovation, Energi- och miljöteknik, Matematisk modellering, System- och programvaruutveckling.

Under dina två avslutande år profilerar du dig genom att läsa en specialisering parallellt med valfria kurser. Du kan välja mellan specialiseringarna: Affär och innovation, Finans och risk, Produktion, Programvaruintensiva system, Logistik i försörjningskedjor. 

Utbildningen avslutas med ett större självständigt examensarbete.

Som student har du möjlighet till egen näringslivsmentor under studietiden. Du har också goda möjligheter att åka på utbytesstudier.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i industriell ekonomi lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbar industri och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH.

Logistik i försörjningskedjor 

Handlar om att leda, styra och planera produktionsprocesser och materialflöden, med avseende på resursutnyttjande, kvalitet, effektivitet och försäljningspris. Du studerar även hur företagens konkurrenskraft till stor del avgörs av dess försörjningskedja (supply chain). Alla kurser inom specialiseringen ges på engelska.

Finans och risk

Handlar om finansiella tillgångar i företag, t ex balansering av avkastning och risk, prissättning av finansiella tillgångar eller beskrivning av options- eller elmarknaden.

Affär och innovation 

Handlar om hur företag marknadsför, köper produkter och tjänster samt utvecklar teknologistrategier. Du ska kvantitativt och kvalitativt kunna analysera marknader, lägga upp strategier och skapa goda relationer till affärspartners.

Programvaruintensiva system 

Handlar om att leda och genomföra utveckling av stora programvarusystem som är integrerade i allt fler produkter, t ex inom telecom, automation, sjukvård och fordon.

Produktion 

Omfattar tillverkningsteknik, utformning av produktionssystem, automation, materialteknik, ekonomisk styrning och produktionsledning. Du lär dig att utveckla ett företags konkurrenskraft och leda en effektiv och hållbar produktion såväl nationellt som internationellt.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi
Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management

Intervjuer

Nina Åxman. Foto.

Jag får jobba med teknik och ledarskap och varje dag har jag kontakt med människor från hela världen.

Nina Åxman, vice president, Sandvik Rock Tools

En bra kombination av teknik, ekonomi och management inom teknikföretagsvärlden fick Nina Åxman att välja att läsa Industriell ekonomi på LTH. Valet visade sig vara rätt och har tagit henne till flera spännande arbetsplatser runt om i världen. Nu arbetar hon som vice president för global operations på Sandvik Rock Tools, ett arbete där hon både får jobba med teknik och ledarskap. I år utnämndes hon till Framtidens kvinnliga ledare 2020.

– Det känns fantastiskt roligt och är en stor ära. Det är extra roligt att de valde en ledare som kommer från teknikindustrin. Det är viktigt att visa att det finns en mångfald som kan föra teknikbranschen framåt. Om jag kan bidra till eller inspirera någon att satsa på det så är det jättestort, säger Nina Åxman.

Uppvuxen i Hallstahammar bestämde sig Nina Åxman för att flytta till en riktig studentstad, och eftersom hon alltid haft ett gott öga till Lund och Öresundsregionen föll valet på LTH. Tidigt var hon också intresserad av teknik och hade gått gymnasiet på ABB:s industrigymnasium.

– Industriell ekonomi ger stora möjligheter att själva välja yrkeskarriär.

Minnena av Lund och LTH är väldigt positiva, både själva utbildningen och Lund som stad och det stora utbudet av aktiviteter som finns.

Att läsa i Lund hade också den stora fördelen att man har tillgång till hela universitetet. Nina Åxman läste till exempel juridisk översiktskurs som komplement. På Industriell ekonomi tycker hon att de första två åren var ganska teoretiskt tunga, men det blev roligare hela tiden. De sista tre åren innehöll flera integrerade projektarbeten på olika företag, som Nina Åxman uppskattade då de kändes nära verkligheten. Dessutom finns det goda möjligheter till utbyte med andra lärosäten, själv åkte hon till Australien.

Nina Åxman visste att hon ville börja karriären på ett större internationellt bolag – helst på ett traineeprogram som gav möjlighet att arbeta internationellt. Och så blev det också, efter utbildningen började hon ett traineeprogram på Bombardier transportation i Tyskland.

– Det var ett och ett halvt år långt program där man arbetade i tre olika sex månader långa projekt på olika platser i världen. Det var väldigt bra, med skarpa projekt. Vi var 15 personer i traineeprogrammet och vi utvecklades väldigt mycket tillsammans.

Nina Åxman stannade i tio år inom Bombardier, där hon hade många olika roller på olika platser i Tyskland, Kina och Sverige och där hon gick från trainee till att sluta som fabrikschef i Västerås.

Ett minnesvärt projekt var när hon i Kina ansvarade för att fördubbla produktionskapaciteten av tågmotorer på bara tio månader. Det handlade om allt från investeringar till att ställa om arbetet till en ny skiftsstruktur för de som arbetade på fabriken – samtidigt som produktionen skulle hållas igång under omvandlingsprocessen.

– Jag gillar att arbeta i Kina – de ser det mesta som möjligt att genomföra och är flexibla och resultatinriktade.

Efter årsskiftet 2020 började hon sin nya tjänst på Sandvik Rock Tools, som tillverkar borrverktyg till gruv- och anläggningsindustrin. Som ansvarig för global operations leder hon arbetet med den globala försörjningskedjan med sex fabriker i olika länder och ett världsomspännande nät i 130 länder.

– Vi ska nå våra kunder på 1-3 dagar. Det kräver mycket planering, särskilt som våra verktyg är tunga och skrymmande så vi använder helst inte flyg, utan sjöfrakt, berättar Nina Åxman.

Arbetet innebär mycket strategisk planering, med anställda runt om i världen som rapporterar till henne. 

– Jag får jobba med teknik och ledarskap och varje dag har jag kontakt med människor från hela världen. Jag har väldigt bra kollegor och samtidigt finns det potential för vår verksamhet att bli ännu bättre och jag har mandat att driva förändring, säger hon.

Normalt innebär tjänsten mycket resor, men som för alla andra har detta år varit väldigt speciellt, vilket ställt mycket på ända. En stor del av arbetstiden har gått åt till krishantering av följderna av corona. Det har också krävt ett annat sätt att arbeta med hemmakontor och många digitala möten.

– Det är både på gott och ont. Mycket fungerar bra och mitt team är utspridda över hela världen så vi har många Teamsmöten ändå. Samtidigt saknar jag energin som uppstår när man träffar sina kollegor i verkligheten och det blir inte lika spontant som annars, säger Nina Åxman.

I arbetet har hon också möjlighet att driva frågor som ligger henne extra varmt om hjärtat. Mångfald tillsammans med integration och hållarbarhet är tre frågor som engagerar. Nina Åxman har en stark tro på människors lika värde och att alla har sina egna inneboende styrkor och förmågor som behöver tas tillvara. Under flyktingkrisen engagerade hon sig för att hjälpa nyanlända flyktingar och på Bombardier tog man emot språkpraktikanter som fick en möjlighet att få en inblick i industribranschen.

– Jag vill också visa att det fungerar att vara kvinna och ledare inom tekniksektorn. Många har en gammeldags bild av medelålders män i kostym, men jag är ett exempel på att det finns stora möjligheter och att man kan var fabrikschef vid 32 och ha en röd klänning i stället, säger Nina Åxman.

Kortfattat:

Så ser en dag på kontoret ut

Det finns ingen dag som är den andra lik. I vissa perioder är det mycket strategiskt arbete, ibland är det många rekryteringar som ska göras och så går mycket tid till att vara bollplank och problemlösare tillsammans med mitt team.

Vad gör du på fritiden

Jag träffar vänner och tränar mycket, jag går på pass på gymmet, dansar, går på yoga och springer, Jag tycker mycket om att vara ute. Ett stort intresse är att dyka – helst utomlands och gärna tillsammans med hajar.

Har du några lifehacks 

Jag försöker förenkla livet och automatisera så mycket som möjligt i hemmet. Jag använder röststyrning och nu senast har jag installerat teknik så att jag kan styra alla lampor i hemmet med hjälp av rösten. Dammsugaren är också fantastisk – det är så skönt att kunna säga till den att det är dags att städa.

Så vill jag att mina medarbetare ska beskriva mig 

Jag vill stå för ett positivt och framtidsinriktat ledarskap och inspirera till nya sätt att ta sig an problem. Jag vill uppmuntra till mod och kreativitet. Jag vill vara tillgänglig, engagerad och utmana – men ge stöd. Jag hoppas att jag uppfattas som faktainriktad, rättvis och tydlig. Och så tror jag att jag uppfattas som autentisk och lugn.

Mitt starkaste minne från studietiden på LTH

När det gäller studier är det en kurs i programvaruutveckling av stora system. Det var en annorlunda kurs som var så rolig och verklighetsnära. Dessutom mötte jag en av mina bästa vänner där. Utöver det tyckte jag väldigt mycket om att gå på spex och så klart Lundakarnevalen. Och så var jag ett stort fan av Gerdahallen.

Läs hela Ninas berättelse 
Dölj Ninas berättelse 
Gustav Christensen. Foto.

Utbildningen kombinerar matematik och teknik med ekonomi och management, med andra ord en väldigt bred utbildning.

Gustav Christensen, student

Gustav läser sitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. Efter gymnasiet ville han läsa en utbildning som kombinerade hans intresse för de naturvetenskapliga ämnena med ekonomi och management. Industriell ekonomi kom tidigt upp som ett alternativ eftersom att utbildningen innehöll matematik och teknik kombinerat med ekonomi. Gustav hade även hört mycket gott om utbildningen. 

– Man får förståelse för ekonomiska begrepp och teorier, samtidigt som man utvecklar en problemlösningsförmåga från all matematik och teknik.

Dagarna på utbildningen beskriver Gustav som ganska fullspäckade med mycket schemalagd tid, både i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Det är dock bara vissa moment som är obligatoriska att närvara på, medan andra är frivilliga. 

– Jag brukar själv föredra att delta på så mycket moment som möjligt för att det underlättar vid självstudier. Gemensamt för samtliga civilingenjörsprogram på LTH är att många kurser innehåller matematik, så studierna består ganska ofta av uträkningar i någon form.

Det bästa med utbildningen beskriver Gustav är möjligheterna efteråt. Tack vare utbildningens bredd finns det möjlighet att arbeta inom de flesta branscher.

– Jag är intresserad av många olika branscher, men jag gillar att jobba med andra människor. Så i framtiden ser jag mig själv jobba med olika typer av problemlösningar tillsammans med mina kollegor, gärna i Stockholm eller utomlands.

Läs hela Gustavs berättelse 
Dölj Gustavs berättelse 
Gustav Christensen. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Industriell ekonomi och ledarskap 17%
 • Matematik 17%
 • Teknik och hållbarhet 22%
 • Fysik 4%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Karin Cherfils-Karlsson. Foto.

Karin Cherfils-Karlsson

Studie- och karriärvägledare

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se
046–222 37 36

 

Sara Pereira. Foto.

Sara Pereira

Internationell koordinator

sara.pereira@lth.lu.se
046-222 92 45