Hoppa till huvudinnehåll

Industriell ekonomi

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling baserat på kopplingen mellan teknik, företagsstrategier och omvärldsanalyser. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Matematiken lägger grunden för både den avancerade tekniken och den avancerande ekonomin. 

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla hållbara tekniska system och processer samt att analysera och bedöma införandet av dessa ur olika perspektiv. I en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt mer slagkraftigt verktyg i analysen av beslutsalternativ och värderingen av risker och möjligheter. Ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft. 

Utbildningen ger dig en bred kunskap men samtidigt en spetskompetens inom valda teknik- och ekonomiområden. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. 
Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden. Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik.

Upplägg och innehåll

Det är vanligt att civilingenjörer i industriell ekonomi arbetar med att leda projekt i teknikintensiva företag och organisationer, vilket förbereds i utbildningen genom case och spel samt skarpa projektarbeten med företag.

Utbildningens tre första år består av grundläggande kurser inom matematik, teknik och ekonomi. Du kommer här att få kunskap om hur viktig integrationen mellan dessa ämnen är och hur du kan kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. 

I slutet av årskurs tre kommer du även att välja en av följande teknikinriktningar: Produktinnovation, Energi- och miljöteknik, Dataanalys och algoritmer eller System- och programvaruutveckling. / Produktionsinnovation, Energi- och miljöteknik, Matematisk modellering, System- och programvaruutveckling.

Under dina två avslutande år profilerar du dig genom att läsa en specialisering parallellt med valfria kurser. Du kan välja mellan specialiseringarna: Affär och innovation, Finans och risk, Produktion, Programvaruintensiva system, Logistik i försörjningskedjor. 

Utbildningen avslutas med ett större självständigt examensarbete.

Som student har du möjlighet till egen näringslivsmentor under studietiden. Du har också goda möjligheter att åka på utbytesstudier.

Framtiden

Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom en mångfacetterad kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt.

Det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer i industriell ekonomi. Du kan arbeta i många olika branscher och roller. Några vanliga roller är t.ex. projektledare, analytiker, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, inköpare, entreprenör och forskare.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi
Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management

Årskurs / 1 /

Ekonomi: Industriell ekonomi Företagsorganisation Entreprenörskap

Teknik: Programmeringsteknik Energi och omvärldsfysik

Matematik: Linjär algebra En- och flerdimensionell analys

Årskurs / 2 /

Ekonomi: Mikroekonomi Marknadsföring Industriell ekonomi

Teknik: Logistik Mekanik

Matematik: Matematisk statistik Funktionsteori System och transformer

Årskurs / 3 /

Ekonomi: Finansiell ekonomi Optimering Simulering

Teknik: Miljösystemanalys/management Hållbar utveckling Industriell produktion Reglerteknik

Teknikprofil: Produktinnovation Energi- och miljöteknik Matematisk modellering System- och programvaruutveckling

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Logistik i försörjningskedjor Finans och risk Affär och innovation Programvaruintensiva system Produktion

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Karin Cherfils-Karlsson

Studie- och karriärvägledare

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046–222 37 36

Sara Pereira

Internationell koordinator

sara.pereira@lth.lu.se

046-222 92 45