Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i maskinteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

På civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö. De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher. 

Som civilingenjör i Maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. 

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn.

Eftersom konkurrensen om råvaror och energikällor hårdnar krävs en utveckling mot effektivare produktion, effektivare utnyttjande av befintliga resurser och energikällor, samt anpassning av befintliga produkter och system till nya material och nya energikällor. Därför behövs kompetens kopplad till produktframtagning inom en mängd branscher, till exempel design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning.

Som utexaminerad blir du en kvalificerad civilingenjör som kan delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden.

Karriär och arbetsmarknad

Maskiningenjörens stora kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: energi, stål, verkstad, bil och papper. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster. Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Utbildningen präglas av en stark industrianknytning och erbjuder en bred bas som ger dig möjlighet att välja mellan ett antal specialiseringar inom olika områden. 

Den första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer under de avslutande två åren ger dig en utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av följande maskintekniska specialområden: Energiteknik, Produktutveckling, Produktrealisering, Logistik och produktionsekonomi, Beräkningsmekanik, Mekatronik och Transportteknik. Utbildningen kompletteras med valfria kurser.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Maskinteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Den specialisering du väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av nedanstående maskintekniska specialområden, kompletterade med valfria kurser.

Energiteknik

Ger dig kunskap om energiomvandlingsanläggningar med komponenter, som t.ex. kraftverk och ånggasturbiner samt färdigheter att använda avancerade beräkningsverktyg. Studier av energiförsörjning och användning, ger dig möjlighet att utveckla effektiva energilösningar. Miljöaspekten är viktig och finns med i alla kurser.

Produktutveckling

Är för dig som vill bli konstruktör. Du kan arbeta både med utformning och dimensionering och tar utifrån ett kundbehov fram helt nya produkter eller utvecklar redan existerande produktkoncept till bättre prestanda.

Produktrealisering

Omfattar produktionsutveckling och tillverkningsekonomi i ett internationellt perspektiv samt miljöoch produktionsanpassade produkter i hållbara automatiserade tillverkningssystem. Här får du de kunskaper som behövs för att utveckla och leda företag i en internationell miljö med fokus på kopplingen mellan teknik och ekonomi.

Logistik och produktionsekonomi

Ger dig verktygen för att effektivisera processer för material-, informations- och betalningsflöden inom och mellan företag. Som logistiker kan du arbeta med allt från inköp till distribution inom företag eller som konsult, nationellt och internationellt.

Beräkningsmekanik

Studerar fysikaliska begrepp och numeriska metoder som är väsentliga för modellering och analys av mekaniska problem. Du får möjlighet att använda avancerade datorbaserade simuleringsverktyg och du får träning i problemformulering och analys av tillhörande numeriska lösningar.

Mekatronik

Kombinerar ämnen som maskinkonstruktion, elektronik och avancerad datorstyrning. Hur konstrueras motorstyrningen i en modern kamera eller en robot till hjälp för personer med funktionsnedsättning? Mekatronikingenjören utnyttjar flera kompetenser och kan därför skapa nya och smarta produkter.

Transportteknik

Ger dig fördjupade kunskaper att utveckla morgondagens person- och lastfordon för att uppnå samhällets mål avseende hållbar utveckling och miljöpåverkan. Du får gedigna kunskaper inom dimensionering och formgivning av de komponenter och system som bygger upp ett fordon.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Maskinteknik
Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering

Intervjuer

Johan Malm. Foto.

På Maskinteknik får vi känna oss fram i början vilket gör att vi kan fatta ett välgrundat beslut när det är dags att välja inriktning.

Johan Malm, student

Johan läser Maskinteknik med inriktning produktutveckling där han tilltalas av att det kreativa i ingenjörsyrket lyfts. Som produktutvecklingsingenjör kommer han att arbeta med hela produktens livscykel vilket varierar mycket från projekt till projekt.
 
Maskinteknik brukar beskrivas som ett brett utbildningsprogram på LTH men Johan berättar att programmet också erbjuder goda möjligheter till spets genom sina olika inriktningar. Han är nöjd att först ha införskaffat sig en stabil grund i de första åren på programmet innan han sedan valde sin inriktning Produktutveckling. 

- När man precis tagit studenten är det svårt att veta vart man vill. På Maskinteknik får vi känna oss fram i början vilket gör att vi kan fatta ett välgrundat beslut när det är dags att välja inriktning.

För Johan är det sociala en viktig del av Lund. Han rekommenderar nya studenter att inte bara engagera sig i sektionerna på LTH utan även söka sammanhang med folk med andra intressen. 

- För mig är Lund bra både studiemässigt och studentlivsmässigt. Utöver skolan är jag aktiv i TIF, Teknologkårens idrottsförening och bor i korridorsrum vilket gör att jag har flera fina sociala sammanhang. Tycker man det är roligt att träffa människor kan man också till exempel vara aktiv i nationer eller engagera sig i något annat kul. Här finns alla möjligheter!

Läs hela Johans berättelse 
Dölj Johans berättelse 
Rebecka Lindvall. Foto.

Maskinteknik är en bred utbildning som ger en bra bas för ett framtida arbetsliv som civilingenjör.

Rebecka Lindvall, doktorand

Rebecka är doktorand på avdelningen Industriell Produktion på LTH. Hon läste maskinteknik, en utbildning med sju olika inriktningar. Då den första delen av utbildningen behandlar många olika ämnen kände hon sig trygg i valet av inriktning, vilket blev produktrealisering. 

- På inriktningen fick vi bland annat arbeta med skärande bearbetning, vilket öppnade ögonen för hur mångfacetterat ämnet är. Där ingår allt från tillverkningsekonomi och logistik till materialteknik, samt kemiska, termodynamiska och mekaniska processer. 

Rebecka valde att skriva sitt examensarbete på avdelningen för Industriell Produktion i samarbete med skärtillverkaren Seco Tools AB, som hon numera bedriver sitt doktorsarbete tillsammans med. 

- Min avhandling handlar om utslitningsmekanismer i extremt hårda och avancerade verktygsmaterial vid bearbetning (svarvning, fräsning) av avancerade metalliska material. I mina studier använder jag CNC-maskiner för att utvärdera skärens prestanda vid bearbetning samt elektronmikroskop (SEM och TEM, båda med XEDS-utrustning) för att utvärdera skärens utslitningsmekanismer. 

Förhoppningen är att bidra till utvecklingen av nya och redan befintliga skärverktygsmaterial som har en förbättrad prestanda och därmed blir mer kostnadseffektiva.

Läs hela Rebeckas berättelse 
Dölj Rebeckas berättelse 
Rebecka Lindvall. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 12%
 • Elektroteknik 3%
 • Programmering 2%
 • Fysik 2%
 • Maskinteknik 26%
 • Breddade ämneskunskaper 10%
 • Specialisering och valfria kurser 35%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Ingrid Holmberg. Foto.

Ingrid Holmberg

Studie- och karriärvägledare

ingrid.holmberg@lth.lu.se
046–222 08 53

 

Sara Pereira. Foto.

Sara Pereira

Internationell koordinator

sara.pereira@lth.lu.se
046-222 92 45

 

Lisa Jonsson. Foto.

Lisa Jonsson

Programplanerare

lisa.jonsson@lth.lu.se
046-222 09 03

 

Fredrik Schultheiss. Foto.

Fredrik Schultheiss

Programledare

fredrik.schultheiss@iprod.lth.se
046-222 85 20

 

Dummybild.

Lei Wang

Biträdande programledare

lei.wang@energy.lth.se
046-2228610