Bioteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Som civilingenjör i bioteknik är du med och förbättrar världen inom viktiga framtida områden som utveckling och framställning av nya och bättre läkemedel, en säkrare miljö samt hälsosammare mat. På LTH:s utbildning inom bioteknik får du fördjupad insikt om biovetenskap, kemi och teknik i samverkan och om hur dessa ämnen tillsammans kan bidra till utveckling av nya produkter och processer – med naturens egna system som grund.

Utbildningen ges i en miljö med internationellt framstående forskning och engagerade lärare. Programmet består av ett basblock på 3 år och en specialisering på 2 år. Basblocket omfattar kurser i matematik, kemi och biorelaterade kurser som mikrobiologi, cellbiologi, genteknik samt bioprocessteknik.

Under utbildningen ingår projektkurser där du får testa och bearbeta dina nya kunskaper. Flera av projekten har anknytning till industrin där du kan fördjupa dina kunskaper i de biotekniska ämnena. Förutom projektkurser så ingår laborativa övningar där du får använda bioteknisk apparatur och göra mätningar i biotekniska eller kemitekniska processer. Bioteknik är ett område med många internationella utbyten och du har möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands.

Inom bioteknikutbildningen får du en tvärvetenskaplig kompetens där bl a matematik, kemi, biologi, genteknik och processteknik ingår. Målsättningen är att du ska förstå hur livets minsta beståndsdelar är uppbyggda och utnyttja detta för att utforma industriella processer.

Programmet präglas av närheten till Öresundsregionens starka och expansiva forsknings- och utvecklingsföretag inom de branscher programmet vänder sig till.

Framtiden

För en civilingenjör i bioteknik är arbetsmarknaden god och du kan välja att arbeta i Sverige eller utomlands. Regionen ingår i Medicon Valley med över 350 forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik.

Biotekniken har också fått större betydelse inom branscher såsom skogsindustri och kemisk industri. Förutom att arbeta med forskning och utveckling kan man som civilingenjör i bioteknik arbeta med marknadsföring och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel och läkemedel. En del arbetar på myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö eller med säkerheten på våra livsmedel.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Civilingenjör i Bioteknik 
Master of Science in Engineering, Biotechnology

ÅRSKURS / 1 /

Bioämnen

Kemi

Matematik

ÅRSKURS / 2 /

Bioämnen

Kemi

Kemiteknik

Matematik

ÅRSKURS / 3 /

Bioämnen

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Annat

ÅRSKURS / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Molekylär bioteknik Bioprocess Livsmedel Läkemedel Projektarbete

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se

046–222 08 79

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se

046-222 08 71

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22