Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i bioteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Som civilingenjör i bioteknik är du med och förbättrar världen inom viktiga framtida områden som utveckling och framställning av nya och bättre läkemedel, en säkrare miljö samt hälsosammare mat.

På LTH:s utbildning inom bioteknik får du fördjupad insikt om biovetenskap, kemi och teknik i samverkan och om hur dessa ämnen tillsammans kan bidra till utveckling av nya produkter och processer – med naturens egna system som grund.

Inom bioteknikutbildningen får du en tvärvetenskaplig kompetens där bland annat matematik, kemi, biologi, genteknik och processteknik ingår. Målsättningen är att du ska förstå hur livets minsta beståndsdelar är uppbyggda och utnyttja detta för att utforma industriella processer.

Utbildningen ges i en miljö med internationellt framstående forskning och engagerade lärare. Programmet präglas av närheten till Öresundsregionens starka och expansiva forsknings- och utvecklingsföretag inom de branscher programmet vänder sig till.

Karriär och arbetsmarknad

För en civilingenjör i bioteknik är arbetsmarknaden god och du kan välja att arbeta i Sverige eller utomlands. Närregionen ingår i Medicon Valley med över 350 forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik.

Biotekniken har också fått större betydelse inom branscher såsom skogs industri och kemisk industri. Förutom att arbeta med forskning och utveckling kan du som civilingenjör i bioteknik arbeta med marknadsföring och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel och läkemedel. En del arbetar på myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö eller med säkerheten kring våra livsmedel.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Programmet består av ett basblock på 3 år och en specialisering på 2 år. Basblocket omfattar kurser i matematik, kemi och biorelaterade kurser som mikrobiologi, cellbiologi, genteknik samt bioprocessteknik.

Under utbildningen ingår projektkurser där du får testa och bearbeta dina nya kunskaper. Flera av projekten har anknytning till industrin där du kan fördjupa dina kunskaper i de biotekniska ämnena. Förutom projektkurser så ingår laborativa övningar där du får använda bioteknisk apparatur och göra mätningar i biotekniska eller kemitekniska processer. Bioteknik är ett område med många internationella utbyten och du har möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Bioteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna

Bioprocessteknik

Bioprocessteknik handlar om hur man med biokatalysatorer omvandlar råvaror till produkter och hur en process överförs från labbet till produktion. Kunskap om bioreaktorn och hur man utformar processen är central i specialiseringen, liksom hur man renar de produkter som framställs. I projekteringskursen designas och kostnadsberäknas också hela processer. Andra kurser inom specialiseringen rör t.ex. enzymteknologi, utveckling av mikrobiella produktionsorganismer, samt simulering och reglering av processer.

Livsmedel

Livsmedel är unik i Sverige och är baserad på mycket aktiv forskning vid LTH. Den ger en bred introduktion till livsmedelsområdet från produktutveckling till livsmedelssäkerhet. Utbildningen innehåller också flera specialkurser inom ämnen som till exempel mejeriteknologi och probiotika. Utbildningen har en nära anknytning till livsmedelsindustrin.

Läkemedel

Läkemedel ger en fördjupad kunskap om arbete med utveckling och framställning av läkemedel. Den vetenskapliga bredd som finns vid LTH gör att vi kan utbilda civilingenjörer med gedigna kunskaper i både design av nya molekyler, syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och processutveckling. Du läser också projektkurser där vi gör studiebesök och arbetar med frågor som ligger nära läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsproblem.

Molekylär bioteknik

Molekylär bioteknik ger dig goda möjligheter till fördjupning inom det dynamiska gränsområdet mellan kemi, biologi och medicin. Du läser kurser som behandlar såväl grundläggande teori som moderna analytiska, molekylärbiologiska,immunologiska och enzymologiska tekniker.

 

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Bioteknik 
Master of Science in Engineering, Biotechnology

Intervjuer

Rana Cheaib. Porträtt.

När jag kom tillbaka till LTH fick jag hjälp av studie- och karriärvägledningen att hitta tillbaka till glädjen och rätt fokus i studierna. Det var till stor hjälp.

Rana Cheaib, livsmedelsteknolog, Tetra Pak

Redan under andra året på gymnasiet fick Rana Cheaib veta om att LTH hade ett program inom hennes favoritområde - bioteknik. Hon tog ut sin examen som civilingenjör för ett par år sedan och har sedan dess arbetat på Tetra Pak, som livsmedelsteknolog.

Rana Cheaib spenderar en tredjedel av sin arbetstid i labben där hon gör olika analyser på livsmedel. Dessa handlar ofta om hur olika livsmedelsprodukter processas och paketeras på bästa sätt.

Alla produkterna är mer eller mindre flytande och det är många faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis viskositet och partiklarnas storlek. Skillnader mellan olika livsmedel och dess egenskaper kan variera. Jämför till exempel tomatpuré och mjölk.

I rollen som försöksledare på Tetra Pak är Rana ansvarig för så kallade kundkörningar.

- Vi får kunder som vill testa eller utveckla nya produkter, och då är vår uppgift att hjälpa till med det. Vi planerar och utför olika försök och sammanställer analyserna i en rapport.

Sekretess är viktig för kunderna så det är inte alltid som Rana och hennes medarbetare vet vilken produkt hon analyserar. Men efter livsmedelstesterna får kunden en skriftlig rapport så att den kan gå vidare i utvecklingen och paketeringen av en viss produkt.

Rana gillar att arbeta i den internationella miljö som Tetra Pak är. Själv pratar hon både arabiska, svenska, engelska och franska, vilket är en stor fördel i arbetet.

Det var när Rana gick sitt andra år på gymnasiet som hon bestämde sig för vad hon ville läsa på universitetet.

-Det var under ett utvecklingssamtal med min mentor, som visste att mina favoritämnen var biologi, kemi och fysik, som jag fick veta att det fanns ett civilingenjörsprogram i bioteknik på LTH.

Sedan dess har hon vetat vilken utbildning som hon ville läsa och inom vilken bransch hon ville arbeta i framtiden.

Under studietiden på LTH behövde Rana komma ifrån vardagen och valde att ta en termins studieuppehåll för att åka utomlands och läsa biologi.

- När jag kom tillbaka till LTH fick jag hjälp av studie- och karriärvägledningen att hitta tillbaka till glädjen och rätt fokus i studierna. Det var till stor hjälp.

Läs hela Ranas berättelse 
Dölj Ranas berättelse 
Erik Bergman. Porträtt.

Jag måste veta allt om maskinerna. Hur fungerar de? Vilka problem kan uppstå? Vilka lösningar finns? Sedan måste jag omvandla tekniskt komplicerad information till en för användaren lättförståelig text.

Erik Bergman, teknisk skribent, Primozone

Civilingenjören Erik Bergman har lyckats med konsten att få ihop en lite udda kombination av intresse, nämligen teknik och språk. Som teknisk skribent förvandlar han en tekniskt avancerad verklighet till användarvänlig information. 

Erik arbetar på Primozone i Löddeköpinge, som sysslar med ozonbaserad vattenrening. Ozon attackerar skadliga molekyler i vatten och bryter ned dem till små, ofarliga föreningar. Men ozon bryts snabbt ned till syre, och måste bildas på plats vid vattnet som ska renas. Maskinerna Erik sysslar med innehåller en mängd reaktorer, alla med vars ett elskåp, placerade i vad som närmast kan beskrivas som kylskåp. Elskåpet avger en liten blixt. Och vips, så har det skapats ozon i reaktorn som kan ledas direkt ut i vatten.

Kristallklart? Förhoppningsvis. För det är just att göra maskinernas funktioner och processer förståeliga som är Eriks jobb – via manualer.

- Jag måste veta allt om maskinerna. Hur fungerar de? Vilka problem kan uppstå? Vilka lösningar finns? Sedan måste jag omvandla tekniskt komplicerad information till en för användaren lättförståelig text. Det finns meningar som jag lagt timmar på att formulera.

Han fick tjänsten efter examen från Bioteknik på LTH. Den var då helt ny, så han har själv fått möjlighet att utveckla ett grundläggande arbetssätt. Erik strävar efter en så automatiserad process som möjligt och har skapat ett digitalt hanteringssystem för all information. Han lägger mycket tid på programmering och att försöka hitta sätt att effektivisera arbetet.

- Bilden av att en manual är en pappershög stämmer inte alls. Det är ett stort nätverk av bilder, texter och media som ska kopplas ihop på olika sätt. Jag har närmare bestämt 1950 pusselbitar som jag kombinerar på olika sätt beroende på vem manualen riktar sig till, och vilken information som ska förmedlas.

Erik beskriver sitt jobb som ”en sällsynt mix av teknik och språk”.

- Jag är fascinerad av språk och kan av ren nyfikenhet läsa på om hur olika språk är uppbyggt grammatiskt. Budskap levereras så olika beroende på avsändare, det är spännande.

Läs hela Eriks berättelse 
Dölj Eriks berättelse 
Erik Bergman. Porträtt.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Bioämnen 18%
 • Kemi och kemiteknik 25%
 • Matematik 12%
 • Programmering 2%
 • Breddande ämneskunskaper 3%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Görel Eriksson. Porträttfoto.

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se
046–222 08 79

 

Cecilia Nilsson. Porträttfoto.

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se
046-222 97 22

Lena Nielsen. Porträttfoto.

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se
046-222 08 71

Margareta Sandahl. Porträttfoto.

Margareta Sandahl

Programledare

margareta.sandahl@chem.lu.se
046-222 49 95