Bioteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Bioteknik är biologi, kemi och teknik i samverkan. Biotekniken finns runt omkring oss - i våra livsmedel, läkemedel och som hjälpmedel för en effektiv miljövård. Biotekniken ger också möjlighet att producera kemikalier och energibärare från förnyelsebara råvaror på ett miljövänligt sätt.

Läser du till civilingenjör i bioteknik vid LTH får du en en bred utbildning inom viktiga framtidsområden. Nya läkemedel, en bättre och säkrare miljö samt hälsosammare mat är några områden som behöver biotekniker.

Undervisningen ges i en miljö där det finns världsledande forskning inom många områden och engagerade lärare som satsar på pedagogisk utveckling av utbildningen.

Utbildningen innehåller en blandning av teori och praktik där dina kunskaper integreras för att lösa praktiska problem. Laborationer och gruppövningar är därför viktiga delar i många kurser.

Inom bioteknikutbildningen får du en tvärvetenskaplig kompetens där bl a matematik, kemi, biologi, genteknik och processteknik ingår.

Målsättningen är att du ska förstå hur livets minsta beståndsdelar är uppbyggda och utnyttja detta för att utforma industriella processer.

Programmet präglas av närheten till Öresundsregionens starka och expansiva forsknings- och utvecklingsföretag inom de branscher programmet vänder sig till.

Bioteknik är ett område med stark internationell prägel. Du har därför möjlighet att lägga en del av utbildningen utomlands, i Europa, USA eller Australien. Du kommer säkert även att få utländska studenter vid din sida under några kurser.

Varje hösttermin antas 60 sökande till programmet.

Framtiden

En civilingenjörsutbildning i bioteknik från LTH leder till många olika typer av arbeten. Du kan arbeta i små utvecklingsbolag med att ta fram framtidens läkemedel eller arbeta på stora företag som AlfaLaval och TetraPak. Du kan också arbeta med marknadsföring och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel eller läkemedel men även hos myndigheter med frågor som förbättrar vår miljö eller säkerheten på våra livsmedel. Sist men inte minst kan du forska kring några av vår tids viktigaste frågor, till exempel skapa nya drivmedel för att minska växthuseffekten eller utveckla nya läkemedel för HIV eller andra sjukdomar som det idag inte finns någon bot för.

Kurser och upplägg

Utbildningen är uppdelad i: 

  • ett basblock (3 år) som omfattar obligatoriska kurser i till exempel matematik, kemi, mikrobiologi, genteknik och processteknik samt valbara kurser
  • en specialiseringsdel (2 år) där du väljer specialisering och gör ditt examensarbete.

Det finns också stora inslag av laborativa övningar under utbildningen, där du får praktisera dina kunskaper i kemi och bioteknik.

I utbildningens senare del kan laborationerna bestå av att du får använda bioteknisk apparatur eller göra mätningar i biotekniska eller kemitekniska processor.

Utbildningen har också flera projektkurser. Detta gör att vi erbjuder dig en undervisning som är mycket omväxlande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Bioteknik 

Master of Science in Engineering, Biotechnology

 

ÅRSKURS / 1 /

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

ÅRSKURS / 2 /

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Valbart

ÅRSKURS / 3 /

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Ekonomi

ÅRSKURS / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Molekylär bioteknik Bioprocess Livsmedel Läkemedel Projektarbete

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se

046–222 08 79

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se

046-222 08 71

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22