Skip to main content

Priser och utmärkelser

Här presenterar vi utmärkelser, utnämningar och priser som medarbetare och studenter på Lunds Tekniska Högskola mottagit. Mejla gärna tips till webbredaktion@kansli.lth.se

 

15 August 2022

Sparbanken Skånes delar ut pris till en nybliven doktor vid LTH för särskilt framstående avhandlingsarbete. 2022 tilldelas det Louise Gren för sin avhandling inom ämnet Aerosolteknik.

5 July 2022

I samband med LTH:s examensceremoni delar Sparbanken Skåne delar ut två examenspris á 25 000 kr för särskilt framstående examensarbeten inom området hållbar utveckling. Ett av de två examensprisen tilldelades Livia Westerhout, masterprogrammet i livsmedelsteknik och nutrition, för hennes examensarbete: Developing a clean label, protein-rich, [...]

4 May 2022

Ett nytt pris, Lund University Agenda 2030 Award, syftar till att uppmuntra hållbarhetsforskare vid universitetet till nytänkande och samarbete över ämnesgränser. Alexandra Nikoleris är den första vinnaren och prisas för sitt nyskapande arbete med att utforma kreativa och hållbara framtidsscenarier.

8 February 2022

Anne L’Huillier, professor i atomfysik, är en av årets mottagare av Wolf Prize – fysikämnets allra mest prestigefyllda utmärkelse näst efter Nobelpriset. Hon får det för sitt forskningsbidrag till ultrasnabb laservetenskap och attosekundfysik.

desc
20 January 2022

LTH delar årligen ut ett jubileumsstipendium till en eller flera studenter för examensarbeten på LTH:s utbildningar på master- eller magisternivå. Prissumman är 5 000 kr. Jubileumsstipendiet delades ut på examenshögtiden i december 2021. För 2021 gick stipendiet till Christoffer Kjellson, civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, som gjorde sitt [...]

10 January 2022

LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling har fått European Research Council (ERC) Starting Grant för forskning om automatiserade fordon och innovations- och kunskapsdynamik.

7 December 2021

Föreningen Vatten har beslutat att dela ut Vattenpriset för 2022 till Kenneth M Persson, teknisk vattenresurslära på LTH, för att ” på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.”

7 December 2021

Nebojša Malešević, doktor i elektroteknik vid LTH, har av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldeltas Göran Linds pris i tillämpad elektronik – 30.000 kr.

3 December 2021

LTH-studenterna Anton Andersson och Johannes Jonsson tilldelades under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen stipendiet för bästa examensarbete 2021.

desc
1 July 2021

Elif Tiryakioglu har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs och Frostas stipendium för särskilt framstående examensarbete inom företrädelsevis hållbar utveckling, för sitt examensarbete: Development and Evaluation of a Sustainable Paper Straw Wrap - A Packaging Design Project for Tetra Pak.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-01-11