Skip to main content

Forskningsstöd

Som forskare kan du få support och stöd från oss under forskningsprocessen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör vetenskaplig kommunikation och informationssökning. Vi erbjuder dig som forskare ett brett stöd och support bland annat inom:

  • Informationssökning
  • Referenshantering
  • Publiceringsfrågor
  • Registrering i LUCRIS
  • Upphovsrätt
  • Open access

 

Forskare i labb. Foto.

Sol i metall överst på stav. Foto.

Kontakt

Maila forskarstödet på bib@lth.lu.se
eller direkt till:

Robin Gullstrand

Bibliotekarie
robin.gullstrand@lth.lu.se
+46 46 222 77 32

Linnea Dahlgren

Bibliotekarie
linnea.dahlgren@lth.lu.se
+46 46 222 06 45

Andreas Karman

Bibliotekarie
andreas.karman@lth.lu.se
+46 46 222 71 94

Viktor Klintberg

Bibliotekarie
viktor.klintberg@lth.lu.se
+46 46 222 72 43

Ebba Ruhe

Bibliotekarie
ebba.ruhe@math.lu.se
+46 46 222 74 89

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2022-04-08