Skip to main content

Forskningsstöd

Som forskare kan du få support från biblioteket under forskningsprocessens olika delar. Du är välkommen att kontakta oss på mejladressen bib@lth.lu.se för att boka individuell handledning eller workshop för grupp.

Du kan läsa mer om olika ämnen nedan. Välkommen att kontakta biblioteket om du vill boka en bibliotekarie för att få ytterligare hjälp.

LUCRIS står för Lund University Current Research Information System och är Lunds universitets system för forskningsinformation. I Forskningsportalen, som är det publika gränssnittet för LUCRIS, presenteras vetenskapliga publikationer (som i LUCRIS kallas forskningsoutput), information om enskilda forskare, grupper och projekt och andra forskningsrelaterade aktiviteter.

Vi på biblioteket anordnar seminarier och workshopar efter behov och erbjuder även enskilda genomgångar. Vi kan visa hur du registrerar dina publikationer, projekt och andra forskningsaktiviteter samt hur du uppdaterar din presentationssida till miniminivå. Du kan också kontakta oss om du vill få ut statistik (bibliometri) från LUCRIS, antingen för den enskilda forskaren eller för en hel avdelning. 

Här finns länkar till Medarbetarwebben där du kan läsa mer om LUCRIS:

Vi utför uppdragsbaserade informationssökningar inom olika ämnen, till exempel inför en projektansökan, en litteraturgenomgång eller en projektstart.

Utifrån ditt informationsbehov väljer vi, i samråd med dig, ut lämpliga informationskällor och lägger upp en sökstrategi. Vi genomför sedan informationssökningen och sammanställer sökresultatet i en rapport. Du utvärderar resultatet från sökningen och avgör om det är tillräckligt bra eller om sökstrategin behöver modifieras och en ytterligare sökning behöver genomföras.

Hör av dig till oss om du vill få hjälp med en systematisk sökning!

Det finns många anledningar att publicera open access, så att dina publikationer blir fritt tillgängliga. Exempelvis innebär det att även forskare vid mindre välbemedlade universitet och yrkesverksamma utanför akademin kan läsa och citera dina publikationer. Många forskningsfinansiärer har också krav på open access-publicering. 

Det finns olika vägar för att göra dina publikationer fritt tillgängliga:

 • Publicering i tidskrifter som täcks av förlagsavtal.
  Lunds universitet har publiceringsavtal med de flesta större vetenskapliga förlagen. Vanligen innebär avtalen att forskare och doktorander vid universitet fritt kan publicera open access i förlagens tidskrifter utan att själv behöva stå för kostnaden. 
   
 • Publicera i open access-tidskrift.
  Lunds universitet står för hela publiceringskostnaden då du publicerar i en ren open access-tidskrift. Du kan även få stöd för open access-publicering av böcker och bokkapitel.
  Universitetsbibliotekets webbsida om stöd till publiceringsavgifter.
   
 • Parallellpublicera din artikel.
  Om du publicerat i en tidskrift som inte täcks av publiceringsavtal kan du ofta göra din artikel tillgänglig genom parallellpublicering. Det betyder att du laddar upp en fritt tillgänglig kopia av din artikel i ett arkiv, exempelvis LUCRIS.
  De flesta vetenskapliga förlag tillåter parallellpublicering, men villkoren kan skilja sig åt. Oftast är det författarversionen (samma text som i den publicerade versionen, men utan förlagets layout och paginering) som får laddas upp och ofta med en fördröjning ett så kallat embargo.
  På Sherpa Romeos webbplats kan du få tillgång till information om förlag- och tidskriftspolicys.

 

Läs mer om upphovsrätt och val av Creative Commons-licenser på Biblioteken vid Lunds universitets sida.

Forskningsdata är uppgifter som samlats in eller skapats för att tjäna som underlag till analyser och validering av forskningsresultat. Datan kan bestå av analog eller digital information, så som laborationsrapporter eller mjukvara. Som forskare finns det svenska lagar och regler du måste förhålla dig till i hantering av forskningsdata. Många forskningsfinansiärer har också krav gällande hantering av forskningsdata, exempelvis för tillgängliggörande och datahanteringsplan. 

En datahanteringsplan (DMP) är ett dokument som ger ett ramverk för vad som ska ske med forskningsdatan under och efter ett forskningsprojekt. Lunds universitets verktyg för datahanteringsplaner heter DMP Online. Verktyget hjälper till med att skapa och uppdatera din datahanteringsplan.

Hantering av forskningsdata på Medarbetarwebben.

Via Lunds universitet har du tillgång till EndNote som referenshanteringsprogram. Du kan ladda ner EndNote genom Software Center. Med ett referenshanteringsprogram kan du skapa ett referensbibliotek och på ett enkelt sätt referera till källor när du skriver. 

Läs mer om referenshantering och referenshanteringsprogram på vår sida om referenshantering.

Sol i metall överst på stav. Foto.

Kontakt

Maila forskarstödet på bib@lth.lu.se
eller direkt till:

Robin Gullstrand

Bibliotekarie
robin.gullstrand@lth.lu.se
+46 46 222 77 32

Linnea Dahlgren

Bibliotekarie
linnea.dahlgren@lth.lu.se
+46 46 222 06 45

Andreas Karman

Bibliotekarie
andreas.karman@lth.lu.se
+46 46 222 71 94

Viktor Klintberg

Bibliotekarie
viktor.klintberg@lth.lu.se
+46 46 222 72 43

Ebba Ruhe

Bibliotekarie
ebba.ruhe@math.lu.se
+46 46 222 74 89

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2024-04-10