Skip to main content

Forskningsstöd

Som forskare kan du få support och stöd från oss under forskningsprocessen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör vetenskaplig kommunikation och informationssökning. Vi erbjuder dig som forskare ett brett stöd och support bland annat inom:

  • Informationssökning
  • Referenshantering
  • Publiceringsfrågor
  • Registrering i LUCRIS
  • Upphovsrätt
  • Open access

 

Forskare i labb. Foto.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08