Skip to main content

Sahlbergs stipendium till lovande kemitekniker

Sahlbergs stipendium för 2022 har tilldelats Abdallah Almashhrawi.

– Published 15 August 2022

Tre personer med Abdallah i mitten. Foto.
Abdallah Almashhrawi, kemiteknik, som under LTH:s examenshögtid tilldelades Sahlbergs stipendium för sitt examensarbete. Här flankerad av Helena De Geer Sahlberg och Carl Sahlberg som representerade Karl-Erik Sahlbergs stiftelse. Foto: Johan Persson

LTH delar sedan 2015 årligen ut ett stipendium till en eller flera studenter för särskilt framstående examensarbete. Stipendiet har möjliggjorts genom en donation från Karl-Erik Sahlberg, tidigare VD för Perstorp AB och styrelseordförande för LTH. Stipendiet ska premiera en talangfull nyexaminerad student vid LTH med inriktning på kemi. Prissumman är 50.000 kronor.

För 2022 tilldelas Abdallah Almashhrawi, kemiteknik, Sahlbergs stipendium för hans examensarbete:

Modeling of Biomass Gasification with adaption to Biological Methanation using Aspen Plus.

Ditt examensarbete handlar om förgasning av biomassa. Hur blev du intresserade av just detta ämne? 

Hållbara bränslen har varit en het fråga sedan dag ett under vår utbildning. Att kunna producera förnybara bränslen från biomassarester kan vara en av många lösningar inför den stora dagen, den dagen vi inte längre har fossila bränslen. Att detta kan göras från biomassarester, sågspån i detta fall, gör saken ännu bättre då det inte tävlar med matproduktionen. 

Sen handlar mitt examensarbete om just simulering på dator, alltså kan vi simulera en process och studera hur processen påverkas vid ändrade förhållanden. Detta sparar både tid och resurser då man inte behöver göra förändringar i den verkliga processen eller ha ett produktionsstopp. 

Vilka utmaningar har du stött på under din tid på LTH? 

I början var det väldigt oklart vad som förväntas av oss som studenter. Vi kom ju från gymnasiet där allt var mycket tydligare och läraren visade tydligt vad som förväntades. Men med åren så blev detta en naturlig del av vår utbildning, att kunna själv planera sig tid och prioritera. En egenskap som är väldigt viktig i näringslivet där man som ingenjör ska identifiera problem och hitta lösningar mer självständigt. 

Den andra utmaningen är arbetsbördan som kunde kännas väldigt hög i vissa kurser, särskilt matematikkurserna i början. Denna utmaning utvecklade dock en annan viktig egenskap, och det är ju att vara stresstålig. 

Förutom utmaningarna som har med mina studier att göra så hade jag även utmaningar i mitt privata liv. Jag hann gifta mig och få en son, samtidigt som jag jobbade deltid på en fabrik i Lund parallellt med studierna.

Vad har du för planer nu när du är klar med ditt examensarbete och har civilingenjörsexamen inom kemiteknik? 

Nu när jag har tagit examen så jobbar jag på ett företag i Hörby som heter Atos Medical, här tillverkar vi produkter som gör livet för de med laryngektomi (struphuvudcancer) enklare. Jag är med i kvalitetsavdelningen som säkerställer att vi levererar säkra produkter som håller standarder för medicintekniska produkter. Jag har inte hunnit planera så många år framåt men vem vet, jag kanske återkommer till akademin någon gång för att börja med doktorandstudierna eller flytta utomlands och upptäcka ett helt annat land!