Skip to main content

LTH:s Jubileumsstipendium för särskilt framstående examensarbetet

– Published 20 January 2022

LTH delar årligen ut ett jubileumsstipendium till en eller flera studenter för examensarbeten på LTH:s utbildningar på master- eller magisternivå. Prissumman är 5 000 kr. Jubileumsstipendiet delades ut på examenshögtiden i december 2021.

För 2021 gick stipendiet till Christoffer Kjellson, civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, som gjorde sitt examensarbete ’Learned Multi-Sensor Indoor Positioning of Mobile Devices’, vid Matematik-centrum och vid Combain AB. Projektet handlar om att lära sig inomhuskartor av byggnader och hur man rör sig i byggnader, med den data som man kan får genom att mäta signalstyrkan till WiFi’s i huset. GPS-positionering kan vara svårt inomhus, där signalen försvagas av byggnadsstrukturen. Christoffer utvecklade nya lösningar med så kallad ’deep learning’, men tittade också på skattningsproblem där man behöver beräkna och skatta osäkerhetsmodeller både för mätningarna och för rörelsemodeller.

Christoffers arbete har legat till grund för ett konferensbidrag på en internationell konferens, samt för en internationell pro-grammeringsutmaning (Kaggle-tävling) om inomhus-positionering, där Christoffers lag kom på andra plats av 1170 lag från hela världen. Christoffers examensarbete är kreativt och självständigt, och det har gett nya resultat inom ett spännande och användbart forskningsområde.