Skip to main content

Två LTH-forskare får ERC Starting Grant

LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling har fått European Research Council (ERC) Starting Grant för forskning om automatiserade fordon och innovations- och kunskapsdynamik.

Jonas Andersson och Jessika Sellergren – Published 10 January 2022

Lea Fünfschilling och Carmelo D’Agostino. Fotokollage.
Lea Fünfschilling och Carmelo D’Agostino får ERC Starting Grant. Foto: Robert Olsson och privat.

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte över 4 000 forskare bidraget.

Totalt får 397 forskare i Europa dela på 619 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 10 procent. I Sverige beviljades 14 forskare ERC Starting Grant, varav två alltså finns på Lunds universitet som får 1,5 miljoner euro var.

Lea Fünfschilling

Lea Fünfschilling, forskare i Innovationsstudier får ERC Starting Grant för projektet ENDINGS – Towards a theory of endings in innovation studies.

Kan du berätta lite om ditt projekt?

– Efter decennier av innovationsforskning vet vi ganska mycket om hur ny kunskap utvecklas och hur den kan omsättas i nya produkter och i hela samhällssystem. Med min forskning vill jag flytta uppmärksamheten mot befintliga institutionaliserade strukturer och det som idag ses som etablerad kunskap för att kunna bryta upp detta och även uppmärksamma de kringliggande systemen där teknik och människa möts.

Vad hoppas du uppnå?

– Med tanke på hållbarhetsutmaningarna i många branscher och i samhället som helhet, är det både viktigt att utveckla nya och mer hållbara produkter och tjänster, samt få en bättre förståelse för hur befintliga, mindre hållbara system kan avslutas – kanske till och med utan att ersätta dem med något nytt.

Projektet ska undersöka hur kunskapen i olika branscher upprätthålls, om och hur den urholkas med tiden och om den någonsin dör ut eller inte. Vår forskargrupp ska studera dessa processer i tre branscher – energi, informations- och kommunikationsteknik (IKT) och hantverk – i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Vad betyder ERC Starting-stipendiet för dig?

– Att få anslaget är en riktig ära och ett utmärkt tillfälle för mig att fortsätta bygga upp min egen forskargrupp. Jag kommer att anställa tre doktorander inom projektet och jag ser verkligen fram emot att utveckla forskningsområdet med dem under de kommande fem åren.

Carmelo D’Agostino

Carmelo D’Agostino är forskare vid Trafik och väg på LTH och får finansiering under de kommande fem åren för forskningsprojektet SUperSAFE SUrrogate measures for SAFE autonomous and connected mobility.

Kan du berätta lite om ditt projekt?

– SUperSAFE-projektet syftar till att till fullo förstå hur interaktionen mellan uppkopplade och automatiserade fordon och konventionella trafikanter fungerar, att förklara det och relatera detta till den digitala och fysiska väginfrastrukturen.

Vad hoppas du uppnå?

– Att utveckla en ny proaktiv metod som kan utvärdera hur väginfrastrukturen påverkar säkerheten när det gäller interaktionen mellan trafikanterna och förebyggande bedöma hur den ska utformas. Detta kommer att rädda människoliv genom att inkludera uppkopplade och automatiserade fordon och väginfrastruktur i det paradigmskiftet mot ett säkert system som pågår.

Vad betyder bidraget för dig?

ERC är en milstolpe i min karriär. Jag ser ERC som en startpunkt snarare än ett slutmål i min karriär. Detta är också en tydlig väg utan återvändo mot forskning på högsta möjliga nivå och för mitt engagemang för vetenskapen. Jag känner mig verkligen hedrad och samtidigt full av ansvar. Det här är en så skön känsla.

Mer om ERC Starting Grant – på European Research Council:s webbplats

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant (ERC-StG) riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Det sker i form av individuella bidrag för unga lovande forskare, 2-7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare. Ett ERC-StG-bidrag har ett max-belopp på 1,5 miljoner euro och en löptid på upp till fem år.

Lea Fünfschilling. Porträttbild.

Lea Fünfschilling

Lea Fünfschilling är biträdande lektor i Innovationsstudier, Designvetenskaper vid LTH och affilierad till CIRCLE (Centre for Innovation Research at Lund University).

Lea Fünfschillings profil – i Lunds universitets forskningsportal

Carmelo D’Agostino. Porträttbild.

Carmelo D’Agostino

Carmelo D’Agostino är forskare vid Trafik och väg vid LTH.

Carmelo D’Agostinos profil – i Lunds universitets forskningsportal