Skip to main content

Särskilt framstående examensarbete

Hiba Alyaseen och Rebecka Kvist prisas för lärdomar från raset av Tarfalahallen.

– Published 15 August 2022

Tre personer vid prisutdelning. Foto
Rebecka Kvist och Hiba Alyaseen tilldelades Sparbanken Skånes pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH:s examenshögtid. Här med prisutdelaren, Sparbanken Skånes företagschef Andreas P. Nilsson. Foto: Johan Persson

Sparbanken Skåne delar årligen ut två priser om vardera 25 000 kronor för särskilt framstående examensarbete inom LTH. Priserna ges till studenter som lagt fram sitt examensarbete/masteruppsats och visat prov på särskilt framstående arbete inom företrädelsevis hållbar utveckling. Ett av prisen gick år 2022 till Hiba Alyaseen och Rebecka Kvist för deras examensarbete i väg- och vattenbyggnad:

Lärdomar från raset av Tarfalahallen – En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9054378

Ert examensarbete handlar om spikförband i stora träkonstruktioner. Hur blev ni intresserade av just detta ämne?

Utgångspunkten för vårt examensarbete kom från avdelningen för konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola som en följd av raset i Tarfalahallen. Vi blev intresserade av just detta ämne av flera skäl: för det första ville vi bidra med att undersöka om ras likt det i Tarfalahallen skulle kunna undvikas i framtiden. För det andra ville vi gärna ha ett praktiskt och laborativt examensarbete, och vi var dessutom båda intresserade av att arbeta med träkonstruktioner med tanke på de fördelar materialet har när det gäller hållbarhet.  

Vilka utmaningar har ni stött på under er tid på LTH?

Som LTH-student ställdes vi inför flera utmaningar som bland annat att kämpa med svåra kurser, planera vår tid och att hitta en lugn plats att studera på inom LTH. Men den största utmaningen som vi stötte på under sista året på LTH var att Hiba blev gravid och att tre månader efter hennes son Elias föddes skulle examensarbetet vara inlämnat. Det var förstås krävande för henne att skaffa barn och plugga samtidigt, men det var absolut inte omöjligt. Innan vi började med vårt examensarbete hade vi planerat hur vårt examensarbete skulle gå till och när vi skulle vara färdiga med olika moment. Vår handledare Oskar Ranefjärd hade också förståelse för denna utmaning och har ständigt stöttat oss. Det viktigaste som man alltid bör ha i åtanke när man möter någon utmaning är att vara envis och tro på sig själv oavsett hur svår den är. 

Vilka är era planer nu när ni klara med ert examensarbete och har lämnat LTH?

Hiba tog föräldraledigt efter att vi var klara med vårt examensarbete. Men nu när föräldraledigheten är över och hennes son har börjat på förskola började hon söka jobb. I augusti ska hon börja jobba som konstruktör på ett företag i Malmö där hon kommer att projektera och dimensionera prefabricerade konstruktioner i stål och betong. Jag, Rebecka, började arbeta som konstruktör i Malmö efter examen sommaren 2021 och har nu jobbat i ungefär ett år. Jag jobbar mestadels med stålkonstruktioner.