Skip to main content

Stora Guldmedaljen till Lars Samuelson vid LTH

Lars Samuelson, professor i nanoteknik och halvledarelektronik vid LTH och grundare av NanoLund, tilldelas Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Stora Guldmedalj för betydelsefulla insatser inom akademins verksamhetsfält. Priset delas ut av IVA:s beskyddare H.M. Konungen.

Jessika Sellergren – Published 22 September 2022

Porträttfoto av Lars Samuelson.

Lars Samuelson tilldelas priset för sina internationellt framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom nanovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultatens nyttiggörande, inte minst inom halvledarteknik.

Om att tilldelas den prestigefyllda guldmedaljen säger Lars Samuelson:

– Det är otroligt glädjande och hedrande att jag kommer i åtanke för den unika utmärkelse som guldmedaljen från IVA utgör. Jag ser detta som ett kollektivt pris till den fantastiska miljön av duktiga studenter och forskare som jag haft förmånen att leda och arbeta med.

Under sin karriär har Lars Samuelson gjort sig känd som en kreativ nytänkare, med förmågan att samla experter inom många olika fält och få dem att jobba mot samma mål. Redan 1988 grundade han Europas första centrum för nanoforskning – Nanometerkonsortiet som numera är NanoLund – och var dess ledare i 25 år.

Del av nanotrådsrevolutionen

Lars Samuelson har tillsammans med sina forskarkollegor gjort flera epokgörande upptäckter. Hans forskarlag blev bland de första i världen att bygga nanotrådar – trådformiga kristaller som genom odling i labbmiljö möjliggör unika egenskaper hos materialet.

– För grundforskningen innebar genombrottet att vi fick tillgång till unika endimensionella komponentstrukturer där vi kunde studera grundläggande kvantfysik och manipulera enskilda elektroner. Det gav stort genomslag i den vetenskapliga litteraturen, och tillsammans med Harvard och Berkeley var vi i Lund en del av nanotrådsrevolutionen, säger Lars Samuelson.

Flera företag och kommersiellt gångbara produkter har knoppats av från Lars Samuelsons forskning kring nanotrådar. Ett av dem är Glo AB, som särskilt framgångsrikt utvecklat unika nanomaterialbaserade lysdioder avsedda för elektroniska displayer.

– Företagen är resultatet av den forskning som jag och mina forskarkollegor publicerat vetenskapligt och patenterat under årens lopp, säger Lars Samuelson.

På senare år har en stark utveckling inom kraftelektronik och avancerad displayteknik baserat på galliumnitrid (GaN) skett inom ett av de forskningsavknoppade företagen, Hexagem AB, som utvecklar halvledare för elbilar och displayteknik på Ideon i Lund. Lars Samuelson förklarar att galliumnitrid är, förutom ett överlägset material för kraft- och radiofrekvensteknik, det halvledarmaterial som möjliggjort övergången till LED-baserad belysning.

– Våra supersmå lysdioder av galliumnitrid, så kallade nano-LEDs med så små storlekar som 300-600 nanometer, bedöms som en nyckelteknologi för morgondagens displayer för bland annat piloter och bilförare, vilken jag idag fortsätter att utforska, säger Lars Samuelson.

Nya utmaningar och möjligheter vid universitet i Kina

Sedan Lars Samuelson för fem år sedan började trappa ner sin verksamhet inom NanoLund så fick han ett nytt erbjudande han hade svårt att motstå, som Chair Professor vid Southern University of Science and Technology (SUSTech) och Institute Director för Institute of Nanoscience and Applications i staden Shenzhen i Kina.

– Shenzhen har idag utvecklats till en samlingsplats för halvledarteknik och närliggande forskning där jag som halvledarfysiker tycker det är särskilt spännande att befinna mig, säger Lars Samuelson.
 

Bild av guldmedalj som hänger i ett blått snöre.

Motivering till IVA:s Stora Guldmedaljen 2022

”Professor Lars Samuelson tilldelas IVAs Stora Guldmedalj för sina internationellt synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom nanovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultatens nyttiggörande, inte minst inom halvledarteknik.”

Läs om prisutdelningen på IVA:s webbplats

Porträttfoto av Lars Samuelson.

Lars Samuelson

Lars Samuelson är sedan 2007 ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), och av Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) sedan 2006. Han är Fellow vid bland annat American Physical Society och vid Japan Society of Applied Physics. År 2008 blev han även utsedd till Einstein Professor av kinesiska vetenskapsakademien.

Lars Samuelson är den tredje forskaren vid LTH som får IVA:s Stors Guldmedalj. Tidigare pristagare är Karl-Johan Åström (2002) och Sune Svanberg (2010).

Flera företag har knoppats av från Lars Samuelsons forskning. Några av dem är

  • QuNano AB
  • Glo AB
  • Sol Voltaics AB
  • Hexagem AB