Priser och utmärkelser

Här presenterar vi utmärkelser, utnämningar och priser som medarbetare och studenter på Lunds Tekniska Högskola mottagit. Mejla gärna tips till webbredaktion@kansli.lth.se

 

2 June 2021

Sparbanken Skånes Masterpris 2021 gick till David Einarson, som läser arkitektur på LTH, för hans examensarbete Urban foodprint - exploring a design that merges urban landscape and local food production.

desc
6 May 2021

Oscar II:s stipendium 2021 har tilldelats David Busto för hans avhandling ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics".

desc
5 May 2021

Ellen Öberg, kemiteknik, har tilldelats Karl-Erik Sahlbergs stipendium för särskilt framstående examensarbete för för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

26 March 2021

MEM:s resestipendium för 2021 går till LTH-studenten Emma Strömberg,

25 March 2021

Ulf Ellervik, professor vid kemiska institutionen på LTH, har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris för sin förmåga att avdramatiserar kemiämnet och väcka elevernas intresse.

18 March 2021

Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet, solcellsfönster och hur man förvara mat hållbart var tre av de åtta mest innovativa idéer och projekt som just nu finns inom universitetet. Tre LTH-forskarna och en student var med och delade på totalt 400 000 kronor när Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delades ut.

8 March 2021

Matilda Andersson, som läser civilingenjörsprogrammet i datateknik på LTH, är en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets tech-tjej” som delas ut av Microsoft för att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera fler unga kvinnor att söka sig till teknikrelaterade utbildningar.

26 January 2021

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Adelsköldska medaljen i guld till Sven Mattisson, adjungerad professor vid integrerade elektroniksystem på LTH.

desc
24 November 2020

17 June 2020

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2020 går till Jonas Borell vid LTH. Han får priset för att entusiastiskt och engagerat ha utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-06-13