Information och styrdokument

Viktiga styrdokument från HSV

Allmän information om Mål och Kriterier för Teknik- och Ingenjörsutbildningar

Förslag till Mål och Kriterier för Masterexamen inom teknik

Förslag till Mål och Kriterier för Högskoleingenjörsutbildningen

Förslag till Mål och Kriterier för Civilingingenjörsutbildningen

Förslag till Mål och Kriterier för Brandingenjörsutbildningen

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014


Workshops inom LTH

Workshop 1: Det övergripande målet för examen

Tisdagen 11 september kl 13.15-15 i Hollywood, Kårhuset (Genomförd)

Tema: Struktur på självvärderingen

Workshop 2: Fördjupning – specialiseringar

Tisdagen 25 september kl 13.15-15 i Hollywood, Kårhuset

Tema: Hur visar vi utifrån våra specialiseringar att studenterna har uppnått "väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av teknikområdet." 

Minnesanteckningar från 25 september

Workshop 3: Etiska aspekter

Tisdagen 9 oktober kl 13.15-15 i E-husets konferensrum E1426

Tema: Hur visar vi att studenterna har uppnått målet att kunna " visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta  vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa  medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och  utvecklingsarbete."

Anmälan sker till Gerd Olsson.

 

Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-09-09