Skip to main content

Priser och utmärkelser

Här presenterar vi utmärkelser, utnämningar och priser som medarbetare och studenter på Lunds Tekniska Högskola mottagit. Mejla gärna tips till webbredaktion@kansli.lth.se

 

7 December 2021

Föreningen Vatten har beslutat att dela ut Vattenpriset för 2022 till Kenneth M Persson, teknisk vattenresurslära på LTH, för att ” på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.”

7 December 2021

Nebojša Malešević, doktor i elektroteknik vid LTH, har av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldeltas Göran Linds pris i tillämpad elektronik – 30.000 kr.

3 December 2021

LTH-studenterna Anton Andersson och Johannes Jonsson tilldelades under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen stipendiet för bästa examensarbete 2021.

desc
1 July 2021

Elif Tiryakioglu har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs och Frostas stipendium för särskilt framstående examensarbete inom företrädelsevis hållbar utveckling, för sitt examensarbete: Development and Evaluation of a Sustainable Paper Straw Wrap - A Packaging Design Project for Tetra Pak.

16 June 2021

Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 gick till Samuel Jansson för hans avhandling Entomological Lidar: Target Characterization and Field Applications. Priset är på 100 000 kronor.

10 June 2021

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.

2 June 2021

Sparbanken Skånes Masterpris 2021 gick till David Einarson, som läser arkitektur på LTH, för hans examensarbete Urban foodprint - exploring a design that merges urban landscape and local food production.

desc
6 May 2021

Oscar II:s stipendium 2021 har tilldelats David Busto för hans avhandling ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics".

desc
5 May 2021

Ellen Öberg, kemiteknik, har tilldelats Karl-Erik Sahlbergs stipendium för särskilt framstående examensarbete för för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

25 March 2021

Ulf Ellervik, professor vid kemiska institutionen på LTH, har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris för sin förmåga att avdramatiserar kemiämnet och väcka elevernas intresse.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-01-11