Skip to main content

Vattenpriset till Kenneth M Persson

Föreningen Vatten har beslutat att dela ut Vattenpriset för 2022 till Kenneth M Persson, teknisk vattenresurslära på LTH, för att ” på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.”

– Published 7 December 2021

Kenneth M Persson.
Kenneth M Persson.

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Varje år delar man ut ett antal priser varav det finast är Vattenpriset. För år 2022 går Vattenpriset till Kenneth M Persson, , teknisk vattenresurslära på LTH.

Motivering:

Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening. Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water.  Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel ”Skrivet i Vatten”, ”Malmö den törstande staden” och ”Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

Vattenpriset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården. Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och Xylem.

Priset delas ut i samband med Vattendagen i mars 2022.