Skip to main content

Stipendium för särskilt framstående examensarbete

Elif Tiryakioglu har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs och Frostas stipendium för särskilt framstående examensarbete inom företrädelsevis hållbar utveckling, för sitt examensarbete: Development and Evaluation of a Sustainable Paper Straw Wrap - A Packaging Design Project for Tetra Pak.

– Published 1 July 2021

Elif har, i samarbete med Tetra Pak och institutionen för designvetenskaper, utvecklat och utvärderat en förpackningslösning för papperssugrör till dryckeskartonger för att förhindra nedskräpning och vara ett hållbarare alternativ till plastförpackning. Studentens arbete uppvisar en starkt analytisk förmåga. Metodkapitlet och resultaten demonstrerar en nyanserad förståelse av konsumentförpackningars miljöpåverkan. Elif har lyckats integrera många olika aspekter till ett utmärkt designförslag. Den utvecklade förpackningslösningen bidrar bland annat till minskad nerskräpning, eliminerar användning av fossilbaserat lim, minskar plastinnehållet i förpackningen och leder till en effektivare materialanvändning. Elifs examensarbete är mycket välskrivet och hennes användning av illustrationer i rapporten är utmärkt. Uppsatsen är av värde både för Tetra Pak och för kunskapsutvecklingen inom området hållbar förpackningsdesign.

Your thesis is about packaging solutions. How did you become interested in this particular topic?

I see the packing area as one of the specific fields that we can combine sustainability, engineering and creativity with a great synergy and bring the most of these. That is what excites me a great deal and that is why I was very dedicated and certain about writing my thesis around this particular topic, so my work would have brought more meaningful results and joy to me.


What challenges have you encountered during your time at LTH?

I did not have any particular challenges during my time at LTH. It was  quite opposite actually, everybody from the faculty members to the students, especially the people of IKDC,  they were always very approachable and supportive with any obstacle I could have a struggle with, so I would alway remember my time at LTH as the happiest. I would also take the chance and thanks to Erik Andersson and Katrin Molina Besch for their support along the way.  

What are your plans now that you have completed your thesis and have a Master Degree Food Innovation and Product Design from LTH?

My main ambition has always been pursuing a career in the Packaging field from the very beginning of my master studies  and I had the great opportunity to  complete my specialization Packaging Development and Logistic in LTH. Currently I am working as a Packing Solution Engineer at IKEA of Sweden. I am very content working in a  company puting great importance on sustainability in their packaging approaches and doing packaging in a very smart way.