Skip to main content

Bästa examensarbetet inom stålbyggnad

LTH-studenterna Anton Andersson och Johannes Jonsson tilldelades under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen stipendiet för bästa examensarbete 2021.

– Published 3 December 2021

Två studenter tar emot en stor check.
Anton Andersson och Johannes Jonsson tar emot stipendiet för bästa examensarbete 2021. Foto: Mattias Hamrén

Ur Motiveringen:
Examensarbetet behandlar vibrationsdriven stålspontning. Frågeställningen är om man utifrån numerisk simulering av det dynamiska förloppet vid neddrivning av sponten kan utveckla stoppkriterier i syfte att undvika skador på sponten vid kollision med större stenar och block. 

För ändamålet har tre olika numeriska modeller tillämpats. En av modellerna är en konventionell finit elementmodell i det kommersiella FE-paketet Abaqus. En sådan modell är noggrann men mjukvaran är dyr och kräver en hel del av användaren. Som alternativ har författarna därför utvecklat enklare modeller, en modell med endast en frihetsgrad och en annan med flera frihetsgrader i enaxlig riktning. Det är fråga om transienta dyna­miska beräkningar, och script för tidsintegration i de förenklade modellerna har författarna utvecklat i Matlab.

Läs en artikel om modellering och simulering av vibrationsdriven stålspont