Hoppa till huvudinnehåll

Kimberly Dick Thelander får Göran Gustafssonpriset i kemi

Med mikroskopets hjälp kan nanokristaller bli nya halvledare – och ”för studier av nanomaterials atomära uppbyggnad och dess karakterisering med hjälp av in-situ-elektronmikroskopi” ger Kungl. Vetenskapsakademin Göran Gustafssonpriset i kemi till Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap vid LTH.

– Publicerad den 10 mars 2023

Porträttfoto på Kimberly Dick Thelander.
Kimberly Dick Thelander får Göran Gustafssonpriset i kemi. Foto: LTH

Merparten av de tekniska framsteg som görs i vårt moderna samhälle drivs av upptäckter och förädling av nya material. En av de viktigaste typerna av material är kristaller där atomerna sitter ordnade i upprepade mönster.

Kimberly Dick Thelander har bland annat intresserat sig för nya kristallina halvledarmaterial.

– Egentligen är min forskning ganska grundläggande. Jag försöker förstå processerna bakom hur kristaller bildas. Om vi kan förstå det kan vi också styra processen och då kan vi skapa olika former av nya material. Det behöver inte vara halvledare men halvledare är intressanta eftersom det är så mycket du kan göra med dem.

Egenskaperna hos en halvledare bestäms av de atomer den innehåller och hur de är ordnade. Om det är möjligt att ändra på deras mönster kan man skapa nya halvledare med helt nya egenskaper. Bland annat vill Kimberly Dick Thelander och hennes kollegor se om det går att bilda halvledarkristaller i pyttesmå strukturer som kallas för nanokristaller. För att kunna studera dessa minimala strukturer har man utvecklat ett särskilt elektronmikroskop som använder sig av elektroner istället för ljus.

Göran Gustafssonpriset består av ett forskningsanslag på 5,7 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 300 000 kronor. Svenska universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Göran Gustafssonpriset har funnits sedan 1991. Stiftelsen tillkom 1989 efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Pristagarna ska vara som mest 45 år gamla och ha för avsikt att utföra merparten av sin forskning i Sverige.