Skip to main content

Annika Olsson och Kimberly Dick Thelander invalda i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

LTH:s rektor Annika Olsson och professor Kimberly Dick Thelander har tillsammans med andra framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Published 20 December 2022

Två porträttbilder.
Kimberly Dick Thelander och Annika Olsson.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, förkortad IVA, är en fristående kunglig akademi, som har ”…till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi, grundad av Gustaf V 1919.

Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och LTH:s rektor, väljs in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens  avdelning Utbildning och forskning.

Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap, väljs in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens  avdelning Kemiteknik.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien högste beskyddare och deltar aktivt i akademiens verksamhet. Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det akademiens högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.

De cirka 1000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i akademiens programråd och projekt och deltar i arbetet med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens remissvar inom sina specialistområden.