Hoppa till huvudinnehåll

Komplettering augusti 2015

Bilagor - komplettering till uppföljningsrapport avseende konstnärlig masterutbildning i industridesign - augusti 2015

Bilaga 1. Självvärdering av den konstnärliga kandidatexamen i industridesign, inlämnad inom ramen för Universitetskanslersämbetets nationella utvärdering (Reg nr 411-553-13)

 

Bilaga 2. Masterhandbok inklusive bilagor

 

Bilaga 3. Designrelevanta aspekter

 

Bilaga 4. Design process detail

 

Bilaga 5. Självvärdering av den konstnärliga masterexamen i industridesign, inlämnad inom ramen för Universitetskanslersämbetets nationella utvärdering (Reg nr 411-533-13)

 

Bilaga 6. Exempel – kursspecifika bedömningskriterier

 

Bilaga 7. Kursplan – AFON01 Estetik

 

Bilaga 8. Kursplan – IDEN35 Forskningsmetodik i industridesign

 

Bilaga 9. Komplettering till den lärarlista som ingår i bilaga 5

 

Bilaga 10. CV – lärare i bilaga 9

 

Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-03-02