Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter | LTH:s profilområden

12 januari 2024

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Nu investerar WISE 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige – och av dessa går nära 90 [...]

12 januari 2024

Nu inrättas doktorandstipendier fokuserade på vätgasteknik för förbränningsmotorer av Volvo i samverkan med LTH och Chalmers. Två doktorander kommer att bedriva sin forskning vid LTH, Lunds Tekniska Högskola samt Chalmers tekniska högskola, samtidigt som de har sin anställning inom Volvokoncernen. Rekryteringen påbörjas under första kvartalet 2024.

8 december 2023

I princip dagligen skjuts det, numera världsberömda, små laserblixtar i källarplanet på Fysiska institutionen. Här huserar Sveriges spjutspetsforskning inom attosekundfysik. Enligt Per Eng-Johnsson, professor i atom-, molekyl- och optisk fysik vid LTH, är forskningsområdet just nu mitt i ett paradigmskifte.

6 december 2023

För Lunds Lasercentrum, där bland annat Anne L'Huillier och hennes forskargrupp arbetar, planeras en etablering i Science Village, mellan Max IV och ESS. Med ett nytt, samlat laboratorium för laserforskning ska fler internationella toppforskare kunna verka i Lund.

26 oktober 2023

Hur lång tid tar det att trösta en människa? Måste ägget stekas i stället för att kokas? Lunds universitets magasin (LUM) har bjudit in till ett samtal med hemtjänstforskare från Socialhögskolan och LTH. Det är första gången de träffas och diskussionen handlar om stress, ansvar och delaktighet. Deras gemensamma mål är en bättre hemtjänst, men de [...]

10 oktober 2023

Alla partiklar som når atmosfären leder till olika kemiska reaktioner. Partiklar kommer dels från naturliga källor som vulkanutbrott och skogsbränder, dels från luftföroreningar och utsläpp. Aerosolforskaren Johan Friberg studerar partiklar på höga höjder. Han befarar att det ökade antalet skogsbränder globalt kan ha stor påverkan på ozonlagret.

3 oktober 2023

Professor Anne L’Huillier, atomfysik vid LTH, tilldelas Nobelpriset i fysik 2023 tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz för sina experiment som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler.

3 oktober 2023

Om vi kan förstå hur och varför ljus och materia beter sig som de gör är vi ett steg närmare att lösa några av fysikens mest grundläggande problem. Att finna svaren på dessa frågor driver Ville Maisi, biträdande lektor i fasta tillståndets fysik vid NanoLund.

25 september 2023

Lunds universitet har som tradition att dela ut en guldmedalj, för att uttrycka uppskattning, till en person som visat stort för engagemang för universitetet. Lunds universitets rektor Erik Renström har beslutat att tilldela den professor Anne L'Huillier, LTH.

22 september 2023

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om vad det innebär för spridningen av slitagepartiklar från bromsar, däck och väg. Men snart vet vi mer: Joakim Pagels, aerosolforskare vid LTH, har tilldelats 4 984 000 kronor av Afa Försäkring för att undersöka hur eldrivna fordon och förnybara drivmedel [...]