Hoppa till huvudinnehåll

Proceedings 2008

5:e Pedagogiska inspirationskonferensen 23 oktober 2008


Presentationer:
M Almqvist, B Larsson:
Kan man på programnivå vända negativa trender?

E Frühwald, O Kolte, A Mullai, J Nordqvist, M Persson:
Teachers’ views on combining assessment elements into a holistic assessment concept

C-J Asplund, L Bengtsson:
Innovating on Educational Collaboration

P Becker:
Realtidsövning för lärande i sammanhang

M Grimsberg, N Reistad:
Hållbar utveckling, strategier på program- och kursnivå (ej i proceedings, delades ut på konferensen)

L Zetterqvist:
Bedömningar – varför ser de ut som de gör?

G Hedin, E Magnusson:
Plagiat i samband med programmering – problem, detektering och förebyggande pedagogiska strategier 

U Ellervik, A Mirholm, A Axelsson:
Den kemiska julkalendern - Ett nätbaserat rekryteringsprojekt

A-C Ek, H Edeholt:
Den generativa dialogens förutsättningar 

B Regnell:
Flervalsfrågor eller öppna frågor? – En jämförande studie av olika tentamensformer

L Bendix:
GodisOmetre – providing feedback on student learning

D Hellström, O Johansson:
Creating an Interactive Learning Environment: Experience of using a Student Response System

B Regnell, M Höst, P Runeson:
En beprövad process som stöd till examensarbetare och deras handledare

J E Larsson:
Får det lov att vara en dammsugare?

J Lundin, J Marklund:
Learning in logistics and operations management using computer based simulation

J Borell, K Andersson, M Alveteg, T Roxå:
Vad kan vi lära oss efter fem år med CEQ?

Roundtable:
L Bendix, R Andersson:
It takes two to Tango!

K Nilsson:
Bedömning av pedagogisk meritering

R Kullberg:
Funderingar om lärarkompetens

M Cinthio, R Collin, C Fasth, T Jansson:
Instruktioner för laborationsrapportskrivande

M Johnsson:
Erfarenheter från nya utbildningar på Campus Helsingborg med 50 % LU kurser och 50 % LTH kurser (endast presentation, ej i proceedings)

M Wahlgren, J Reimer, B Bergenståhl:
Rundabordssamtal: Är det skillnad att utbilda naturvetare och tekniker?

Postersession:
U Ellervik, A Mirholm, A Axelsson:
Den kemiska julkalendern - Ett nätbaserat rekryteringsprojekt (”Liveposter” av deras presentation, se ovan)

M Andersson, C Andersson:
Gjutuppgiften – Erfarenheter av problembaserat lärande i en tillämpad teknikkurs för ett stort elevantal

D Benyamin, M Grimsberg, J E Larsson, L Nielsen, N Reistad:
Hållbar industriell design som ett litet DBT-inslag i introduktionen (endast presentation, ej i proceedings) 

P Jannasch, E Nordberg Karlsson, U Nilsson:
Utvärdering av ett interaktivt diagnostiskt prov för studentaktivering och kontinuerlig återkoppling i föreläsningskurser

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10