Hoppa till huvudinnehåll

Bildförklaring

Översikt av CEE:s kursutbud

Bildförklaring

Utbudet av högskolepedagogiska kurser kan delas in i tre nivåer:

  • Den grundläggande nivån vänder sig främst till doktorander med kurserna Högskolepedagogisk introduktionskurs samt Att kommunicera forskning samt till adjungerade professorer med en specialkurs som heter Högskolepedagogik och handledning för adjungerade professorer.
  • På mellannivån finns flera kurser för lärare med mer erfarenhet. De två kurserna Att utveckla, leda och driva kurser på LTH och Docentkurs är inriktade mot kursansvar inom grundutbildning respektive forskarhandledning. Kurserna Den goda föreläsningen, Utveckla din kurs med aktivt lärande samt Handledning i teori och praktik fördjupar kompetensen inom specifika delar av lärarrollen. På begäran från LTH:s institutioner erbjuder CEE även en Projektbaserad kollegiekurs för lärarlag.
  • På fördjupningsnivån finns två kurser för lärare som vill utveckla och meritera sig ytterligare. Workshop - Den pedagogiska portföljen samt SoTL projektkurs för ett fördjupningsprojekt inom Scholarship of Teaching and Learning.
Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-12-15