Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i lantmäteri

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

LTH:s utbildning i lantmäteri ger dig en gedigen och unik utbildning inom samhällsbyggnad med fokus på fastigheter. Du läser en spännande blandning av teknik, ekonomi och juridik och ämnena är konkreta, vilket ger ett verklighetsnära perspektiv. Här finns studenter från hela landet och du möter en stark sammanhållning och god gemenskap.

I lantmäteriutbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen såsom matematik, statistik och programmering.

Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning. Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS). 

Oavsett specialisering får du en grund inom teknik, ekonomi och juridik, vilket är en mix som gör dig unik och attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen, med fokus på fastigheter, är den enda i sitt slag i Sverige. Den ger dig en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande utifrån både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Det ingår många praktiska moment i utbildningen och du kommer till exempel att få göra ekonomiska analyser, lära dig om rättigheter i fastigheter, om samhällets regler för byggande och om markanvändning samt analysera geografiska data. 

I den senare delen av utbildningen kan du specialisera dig inom områdena geografisk informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt.

Forskning sker i de olika ämnena du läser, t ex hur geografisk information hanteras på internet, digitala koordinater som grund för fastighetsgränser, om juridiska förutsättningar för att undvika grannfejder, säkerställda obligationer på fastighetsmarknaden, om oro på fastighetsmarknaden med stora prisändringar, effektiv fastighetsförvaltning, attraktiva stadsmiljöer och trafiksäkerhet.

Det finns möjligheter att göra en del av studierna och examensarbetet utomlands.

Geografisk informationsteknik

Fokuserar på hur geogra­­­fiska databaser som exempelvis digitala kartor, fastighetsregister, satellitbilder och miljöinformation byggs upp och används. Exempel på tekniker som studeras är satellitpositionering (t.ex. GPS), geografiska informationssystem (GIS), internetteknik och databashantering är central för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Fastighetsekonomi

Attraherar studenter med intresse för arbete på fastighetsmarknaden. Du lär dig analysera fastighetsmarknaden med ekonomiska och statistiska metoder. Grunden är national- och företagsekonomi med tillämpning på fastigheter. Fastighetsvärdering, -förvaltning och -utveckling är centrala områden, men även samhällsekonomisk analys av bostadsmarknad och stadsutveckling.

Fastighetsrätt

Ger dig fördjupade kunskaper om lagar och praxis inom markanvändning, fastighetsbildning och exploatering. Du lär dig att förstå och upprätta fastighetsrättsliga avtal, t.ex. för kommersiella lokaler och jordbruksarrenden. Det kan handla om stadsutveckling och stadsförnyelse, utifrån kommunernas detaljplaner eller praktiska frågor om långsiktig klimatanpassning, trafik, bredband och annan infrastruktur.

Film om utbildningen

Programledare Fredrik Warnquist berättar om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Lantmäteri
Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management

Intervjuer

Azra Malagic. Foto.

Jag valde just lantmäteri på grund av mitt stora intresse för samhällsbyggnad, allt från städernas uppbyggnad och flöden, till enskilda vackra men kanske mindre energieffektiva byggnader.

Azra Malagic, student

Azra Malagic är studenten med ett stort driv som brinner för att inspirera andra unga tjejer att välja tekniska utbildningar och för en mer jämställd teknikbransch. 

– Jag valde just lantmäteri på grund av mitt stora intresse för samhällsbyggnad, allt från städernas uppbyggnad och flöden, till enskilda vackra men kanske mindre energieffektiva byggnader samt det ekonomiska och tekniska samspelet däremellan. Det bästa med lantmäteriutbildningen är dess bredd och den eftertraktade kompetensen inom ekonomi, juridik och teknik om fastigheter som man får. Det är både allmänbildande och specifik kunskap som man har otroligt stor nytta av i branschen.

Azra är ursprungligen från Bosnien och Hercegovina men flyttade till Sverige när hon var 13 år. Idag bor hon i Lund och som student finns det en hel del saker att engagera sig i under sin studietid, något även Azra valt att göra. Hon är bland annat är engagerad med att jobbar på nationer, anordnar arbetsmarknadsmässor, övningsledare i en kurs på LTH samt välkomnar nya studenter. 

Sedan barnsben har frågor som berör jämställdhet legat henne särskilt varmt om hjärtat.

– Att studera till civilingenjör som tjej är fortfarande inte en självklarhet överallt och det vill jag ändra på. För att förändra världen får man börja lokalt, därför har jag sedan år ett på LTH engagerat mig i Her Tech Future som är ett projekt med syftet att inspirera gymnasietjejer att plugga tekniskt. I år var jag projektledare för projektet.

Azra menar på att det är jätteviktigt att även företag i branschen engagerar sig, bolaget ÅF är ett sådant exempel. Hon sitter nämligen med i ÅF:s Advisory Board och fick nyligen en tjänst som rådgivare till ÅF:s VD, Jonas Gustavsson inom frågor som jämställdhet, ledning och unga kvinnor i teknik. 

– Genom att vara med i Advisory Board tillsammans med tre andra engagerade och fantastiska tjejer får vi ÅF att tänka en extra gång på dessa otroligt viktiga frågor. Vi kommer med frågor, idéer samt syn på olika beslut. ÅF är ett stort företag och Jonas Gustavsson har ett stort inflytande i teknikbranschen, bland annat som vice ordförande i Teknikföretagen. Genom att nå ut till honom når vi även ut till många andra företag i branschen, vilket är så coolt!  

Azras råd till blivande studenter är att våga testa en utbildning som inte låter bekant.

– Var noga med att kolla igenom kurserna som erbjuds inom utbildningen för att få en bättre inblick i vad programmet faktiskt innebär och vad man kan bli efter utbildningen.

Läs hela Azras berättelse 
Dölj Azras berättelse 
Sima Ghaemi. Foto.

Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla staden jag lever i. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att skapa nya platser för människor att bo, arbeta och leva.

Sima Ghaemi, projektledare på Skanska

Det var ett intresse för konst, ekonomi och arkitektur som från första början ledde Sima Ghaemi till LTH. Idag har hon utmärkelsen Årets unga fastighetskvinna i ryggsäcken, och  i sin roll som projektledare på Skanska har hon möjlighet att på heltid ägna sig åt frågor inom det området hon brinner för allra mest: samhällsbyggande.

Efter gymnasiet, där Sima läste naturinriktning, föll valet på att börja läsa konstvetenskap. Men hon märkte snabbt att hon saknade att ha ett mer teknisk angreppssätt och valde så småningom att söka sig till LTH:s civilingenjörsutbildning i Lantmäteri.

- Kombinationen av teknik, juridik och ekonomi lockade mig till utbildningen, samtidigt som jag såg jag att det fanns utrymme att vara kreativ, berättar Sima.

Som projektledare på Skanska får hon syssla med det som intresserar henne mest – stadsutveckling. Hon identifierar fastigheter med utvecklingspotential, driver detaljplaner och genomför projekt.

- Under den tid det tar att utveckla ett projekt hinner jag med allt det jag tycker är roligt. Från avtal, lantmäteriförrättning, värdering – till den kreativa och tekniska processen då själva projektet definieras. 

Det är ett omväxlande arbete, med variation och bredd på frågorna.

- Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och utveckla staden jag lever i. Det är en häftig känsla att vara med och påverka stadsbilden genom att skapa nya platser för människor att bo, arbeta och leva.

Läs hela Simas berättelse 
Dölj Simas berättelse 
Sima Ghaemi. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

Årskurs 1

 • Matematik
 • Juridik
 • Miljö, bygg- och anläggningsteknik

Årskurs 2

 • Matematik och statistik
 • Programmering och databaser
 • Mät- och kartteknik
 • Geografisk informationsteknik
 • Fastighetsteknik och fysisk planering

Årskurs 3

 • National- och företagsekonomi
 • Fastighetsvärdering
 • Fastighetsbildning
 • Valbara kurser inom: Miljörätt Programmering Byggprocess/-ledning Stadsplanering Geodetisk mätning

Årskurs 4 & 5

 • Specialiseringar inom: Geografisk informationsteknik Fastighetsekonomi Fastighetsrätt
 • Valfria kurser
 • Examensarbete

Kontakt

Eva Wetterholm Pålsson. Foto.

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se
046–222 70 31

 

Andréa Tarlé Borgström. Foto.

Andréa Tarlé Borgström

Internationell koordinator

andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se
046-222 34 11

 

Dummybild.

Annica Thomsson

Programplanerare

annica.thomsson@lth.lu.se

046-222 80 57

 

Fredrik Warnquist. Foto.

Fredrik Warnquist

Programledare

fredrik.warnquist@lantm.lth.se
046-222 48 80