Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteri

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

LTH:s utbildning i lantmäteri ger dig en gedigen och unik utbildning inom samhällsbyggnad med fokus på fastigheter. Du läser en spännande blandning av teknik, ekonomi och juridik och ämnena är konkreta, vilket ger ett verklighetsnära perspektiv. Här finns studenter från hela landet och du möter en stark sammanhållning och god gemenskap.

I lantmäteriutbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen såsom matematik, statistik och programmering.

Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning. Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS). 

Oavsett specialisering får du en grund inom teknik, ekonomi och juridik, vilket är en mix som gör dig unik och attraktiv på arbetsmarknaden.

Upplägg och innehåll

Utbildningen, med fokus på fastigheter, är den enda i sitt slag i Sverige. Den ger dig en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande utifrån både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Det ingår många praktiska moment i utbildningen och du kommer till exempel att få göra ekonomiska analyser, lära dig om rättigheter i fastigheter, om samhällets regler för byggande och om markanvändning samt analysera geografiska data. 

I den senare delen av utbildningen kan du specialisera dig inom områdena geografisk informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt.

Forskning sker i de olika ämnena du läser, t ex hur geografisk information hanteras på internet, digitala koordinater som grund för fastighetsgränser, om juridiska förutsättningar för att undvika grannfejder, säkerställda obligationer på fastighetsmarknaden, om oro på fastighetsmarknaden med stora prisändringar, effektiv fastighetsförvaltning, attraktiva stadsmiljöer och trafiksäkerhet.

Det finns möjligheter att göra en del av studierna och examensarbetet utomlands.

Framtiden

Samhällsbyggnadsområdet är viktigt för Sveriges utveckling och lantmäterikompetens kommer alltid att vara central. Arbetsmarknaden är ljus. Statistik har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer – mindre än en procent. Även långsiktigt antas det stora behovet av arbetskraft att finnas.

Arbete inom den privata sektorn finns i byggbranschen, fastighets- eller skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisationer, tekniska konsulter, banker, fastighetsvärderingsföretag och fastighetsrättsliga konsulter/rådgivare. Inom kommuner finns civilingenjörer i lantmäteri på stadsbyggnadskontor och fastighetskontor, och bland statliga myndigheter kan nämnas Lantmäteriet, Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Mark- och miljödomstolen.

Det finns en mycket god geografisk spridning – storstadsområden, tätortsregioner och mindre städer, ja, i hela Sverige. En del arbetar också utomlands.

Film om utbildningen

Programledare Fredrik Warnquist berättar om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Lantmäteri
Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management

Årskurs / 1 /

Matematik

Juridik

Miljö, bygg- och anläggningsteknik

Årskurs / 2 /

Matematik och statistik

Programmering och databaser

Mät- och kartteknik

Geografisk informationsteknik

Fastighetsteknik och fysisk planering

Årskurs / 3 /

National- och företagsekonomi

Fastighetsvärdering

Fastighetsbildning

Valbara kurser inom: Miljörätt Programmering Byggprocess/-ledning Stadsplanering Geodetisk mätning

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Geografisk informationsteknik Fastighetsekonomi Fastighetsrätt

Valfria kurser

Examensarbete

Eva Wetterholm Pålsson

Studie- och karriärvägledare

eva.wetterholm-palsson@lth.lu.se

046–222 70 31

Thomas Lejdegård

Programplanerare

thomas.lejdegard@lth.lu.se

046-222 06 07

Andréa Tarlé Borgström

Internationell koordinator

andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se

046-222 34 11

Fredrik Warnquist

Programledare

fredrik.warnquist@lantm.lth.se

046-222 48 80