Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I (TFRG75), 7.5 hp

An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

Detta är en kurs som baseras i historisk och samtida forskning i ämnet skandinavisk arkitektur och urbanism. Kursen syftar till att tillhandahålla en introduktion i forskningsmetodik och orientering mot det bredare temat skandinavisk arkitektur och urbanism. Kursen kommer att omfatta såväl grupparbete som individuella övningsuppgifter där möjlighet ges att fördjupa sina kunskaper inom specifika områden beroende på kursens tema som kan variera från år till år. Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande från skilda tidsepoker i olika skalnivåer som belyses genom både välkända nyckelobjekt inom arkitekturhistorien och genom mindre kända byggnader och arkitekter. Vi diskuterar och undersöker den nomativa förståelsen för skandinavisk arkitektur. Finns det en uttalad norm och kan man tala i termer av representativ skandinavisk arkitektur?

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 30 hp avklarade kurser inom ämnesområdena arkitektur, arkitekturhistoria, konstvetenskap, landskapsarkitektur och/eller fysisk planering

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-31 - 2023-12-01
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG75
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Anna Wahlöö anna.wahloo@arkitektur.lth.se
Kursansvarig Paulina Prieto de la Fuente paulina.prieto_de_la_fuente@arkitektur.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27