Hoppa till huvudinnehåll

Förhoppningen är vassare problemlösning inom VA-branschen

En dag i veckan arbetar Kristofer Kiste från konsultfirman WSP Sverige vid LTH för att koppla samman forskning inom teknisk vattenresurslära med behoven hos den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Han är en av deltagarna i Affilierad kompetens, ett projekt som ska öka kunskapsutbytet mellan näringsliv och lärosäten.

Tiina Meri – Publicerad den 23 mars 2021

Vy över Malmö stad och vatten från ovan, kanske i skymning, om inte gryning. Foto.
I pilotprojektet deltar bland annat Avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH. I stort är tanken att individuell kompetensutveckling ska stärka samverkan mellan lärosäten och näringsliv, och i det här fallet byggs ny kunskap kring hur en viss typ av skador på rörsystem kan undvikas. Foto: Fabian Müller/Unsplash

Varför är projektet Affilierad kompetens viktigt?

– För företaget är det, som jag uppfattar det, viktigt att kunna bygga specialiserad kompetens som idag inte är tillräckligt utbredd på marknaden. I det här fallet får vi djupare kunskaper om instationära strömningsförhållanden, även kallat transienter, i rörsystem för transport av vatten- och avlopp.

– För min egen skull är det viktigt att delta eftersom jag vill koppla det praktiska till det teoretiska. Jag har saknat den teoretiska delen efter min utbildning, och skulle kanske någon gång kunna tänka mig att kombinera konsultarbetet på WSP med en akademisk karriär. Vi får se vart det kan leda.

Vad kommer att hända i framtiden?

– Förhoppningsvis kan LTH och WSP Sverige samarbeta mer, så vi hjälper att förmedla innovativa idéer från akademin till marknaden samtidigt som vi återkopplar VA-branschens utmaningar till universitetet. Faller samarbetet väl ut ser jag möjligheter att få föreläsa om den här specialiteten. Min förhoppning är också att underlätta för företaget att få in exjobbare från LTH.

Vilka konkreta frågor arbetar du med på LTH?

– Jag arbetar nära forskarna. Vi tittar nu på hur man ska dimensionera vatten- och avloppssystem med hänsyn till instationära strömningsförhållanden. När en pump eller ventil stängs eller ändrar läge uppstår hastighetsförändringar i vätskeströmmen. Är pump- eller ventilmanövreringen abrupt, som vid ett strömavbrott, bildas kraftiga tryckvågor i vätskan som skapar kortvariga under- och övertryck i rörsystemet. Detta ger ökat slitage på rörsystemen och i värsta fall ledningsbrott. Det jag arbetar med handlar om hur man matematiskt beskriver dessa förhållanden, hur man numeriskt löser ekvationerna och vilka åtgärder man kan vidta för att reducera skador.

Hur fick du kännedom om pilotprojektet?

– Jag hörde om det från min chef. Då hade jag redan visat intresse och sagt att det skulle vara kul att samarbeta med LTH. Jag fick själv välja vilket teknikfält jag skulle kompetensutvecklas inom, och från november till mitten av juni 2021 arbetar jag en dag i veckan på LTH, om än på distans.

Varför behövs samverkan mellan universitet och företag, tycker du?

– Jag skulle säga att universitet och näringslivet kan och behärskar olika saker. Tekniskt sett arbetar vi i samma bransch, men LTH håller på med forskning och utveckling, medan vi på konsultsidan är mer praktiskt orienterade och tillämpar vedertagna metoder för att optimera system. Alla behöver i realiteten kunna lite av varje, och av universitetet kan vi på konsultsidan tillgodogöra oss djupare kompetens.

– I min vardag på WSP möter jag aktörer som äger och driver vatten- och avloppssystem. Det vi konsulter märker ute på marknaden är vilka faktiska problem som dyker upp hos kunder och ledningsägare. Den kunskapen har LTH nytta av i sin forskning.

Så tillsammans löser ni problem bättre?

– Ja, och ingen kan kunna allt. Professorer är bra på att bygga matematiska problem utifrån grunderna, och vi som jobbar inom näringslivet är bra på att applicera dem utifrån behoven hos slutanvändarna. 

 

Projektledare för Affilierad kompetens är Maria Johansson vid sektionen Forskning, Samverkan och Innovation vid Lunds universitet: maria.johansson@fsi.lu.se

Porträttfoto.

Kristofer Kiste

Kristofer Kiste gick ut civilingenjörsutbildningen i ekosystemteknik vid LTH år 2013.

Idag arbetar han på WSP Sverige med utredning och projektering av vatten- och avloppssystem med huvudfokus på pumpstationer och tryckstegringsstationer.

Hans handledare under projektet Affilierad kompetens är Magnus Larson, professor vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära, LTH.

Runt fönster i vit dörr, innanför syns vita labbrockar och konturer av person, i blått ljus.. Foto.

Affiliering vid LTH

Affilierad kompetens är en modell för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte som initierats i form av ett pilotprojekt vid Lunds universitet (LTH) och Luleå tekniska universitet, med finansiering från Vinnova. Inom ramen för projektet kan kompetent personal från företag verka en del av sin arbetstid vid universitetet, i syfte att stärka både lärosätet och företaget.

Kompetensutvecklingen av enskilda medarbetare – som sker genom deltagande i lärosätets forskning och utbildning – möjliggör i sin tur nya relevanta samarbeten och framtida projektansökningar.

Steget efter affiliering vid LTH är adjungering. En anställning som adjungerad professor eller lektor är ett sätt att, med ännu större varaktighet, knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske, till nytta för samhället.

Spetsig gavel i rött tegel mot blå himmel. Typisk husgavel för LTH och dess arkitekt Klas Anshelm. Foto.