lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Så påverkar spårvägsbygget norra LTH-området

2017-03-14

Uppdaterad information från Akademiska hus angående spårvägsbyggets påverkan av norra LTH-området.

Den 31 mars 2017 stänger Kommunen och Spårvägsprojektet Sölvegatan genom LTH-parken för gott för biltrafik. Detta innebär att från och med 1 april kommer all trafik som ska till Kårhusets västra lastintag, Navets parkering, Biologis norra lastintag, Ekologis huvudentré komma via LTH-vägen från Ole Römers väg öster om LTH-området.

Läs mer om vad som gäller för parkering, A-huset, IKDC och Kemihuset