lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Med driv för byggforskning och digitalisering

2017-07-14

Nyligen fick Helena Kleins mångåriga passion, att digitalisera och rädda byggforskning, utlopp i ett samarbetsprojekt mellan Renoveringscentrum i V-huset på LTH och Göteborgs universitet.

Kunskap om miljonprogrammen har räddats för eftervärlden, till följd av ett samarbete mellan LTH och Göteborgs universitet.

Helena Klein är idag anställd på Historiska museet vid Lunds universitet, men arbetade tidigare i många år som bibliotekarie och administratör på LTH och vid Avdelningen för byggnads material.

Nyligen fick hennes mångåriga passion, att digitalisera och rädda byggforskning, utlopp i ett samarbetsprojekt mellan Renoveringscentrum i V-huset på LTH och Göteborgs universitet. Närmare bestämt då Byggforskningsrådets över 2 500 forskningsrapporter från åren 1970–1994 digitaliserades.

– Jag har levt med byggforskningsmaterial i många år och lagt mycket tid och energi på det. Särskilt efter att Byggdok och dess bibliotek, som var Nordens största inom byggområdet, lades ned 2004 och databasen helt försvann 2007. Eftersom få bibliotekarier har brytt sig om eller haft kunskaper för att katalogisera byggområdet väcktes idén att digitalisera så mycket som möjligt. Tack vare att många LTH-forskare, och i synnerhet Avdelningen för byggnadsmaterial, insåg värdet av materialet har vi kunnat undvika att kunskaperna faller i glömska.


I rapporterna som nu
digitaliserats i samarbete mellan LTH och Göteborgs universitet går det exempelvis att hitta svar kring de svenska miljonprogrammen – relevant både när de gamla renoveras och när nya idag byggs upp.

Enligt Energimyndigheten som finansierade digitaliseringsprojektet innehåller samlingen en mängd relevanta resultat kring energifrågor och byggforskning, och idag är risken mindre att forskare, myndigheter och andra aktörer i branschen lägger resurser på utvecklingsprojekt som redan genomförts, helt eller delvis.

– Det bästa jag vet är att inventera, systematisera och se till att material kom- mer till nytta. Jag kallar mig gärna nörd, och känner att jag har hittat min nisch. Eftersom jag bytt jobb är det arkeologi som är i fokus nu.


Text och foto: Tiina Meri


FAKTA | HELENA KLEIN

• Skapade länksamlingen Civil Engineer’s Mega Bookmark, en samling som fick flera internationella utmärkelser och senare blev uppköpt.

• Såg till att Byggdoks nedlagda databas återskapades 2010, i samarbete med Halmstad Högskolebibliotek.

• Skapade en Wikipediasida om tekn dr Åke Holmberg, konstruktören till LTH:s byggnader 1961–1965.Läs mer på: www.renoveringscentrum.lth.se