lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH lyfts som föredöme av Norges regering

2017-02-03

LTH belönar lärare som med systematik undersöker om studenterna lär sig det de ska och som därtill engagerar sig i kollegiala diskussioner om undervisning och lärande. Foto: Johan Bävman

Sedan 15 år använder LTH ett system för att belöna goda lärare – LTH:s Pedagogiska Akademi. Modellen har rönt stort intresse från flera lärosäten och länder, och nu framhåller den norska regeringen LTH:s arbete i en Stortingsmelding om kvalitet i högre utbildning.

Sedan 2001 ger LTH titeln Excellent Teaching Practitioner, ETP, åt skickliga lärare som kan sitt ämne, som kan omsätta dessa kunskaper i en bra pedagogisk praktik och som systematiskt utvecklar sin undervisning. Lika systematiskt undersöker dessa lärare om studenterna faktiskt lär sig vad de ska, och därtill engagerar de sig i kollegiala diskussioner om undervisning och lärande – diskussioner som lyfter hela organisationen.

Nyss har den norska regeringen i en Stortingsmelding framhållit LTH som en modell för hur man i Norge ska jobba med att belöna goda lärare, med ett krav att samtliga norska universitet inför pedagogiska meriteringssystem inom två år. En Stortingsmelding är ett dokument som regeringen skickar till parlamentet och som ofta fungerar som styrdokument för kommande propositioner.

Roy Andersson på Genombrottet vid Centre for Engineering Education vid LTH var i fjol inbjuden till den norska utbildningsministerns kontaktkonferens med universitets- och högskolesektorn för att berätta om hur ett systematiskt arbete med att belöna excellenta lärare kan bedrivas.

Tack vare LTH:s arbete med pedagogisk utveckling – där systemet med ETP är en del – har LTH av allt att döma LTH erövrat ett gott pedagogiskt rykte, inte bara i Sverige utan också i utlandet.

LTH tar emot delegationer från andra lärosäten, och The Centre for Higher Education Policy Studies vid University of Twente rapporterade för en tid sedan om en kulturförändring som skett vid LTH, där en majoritet av lärarna numera är engagerade och utvecklar sin undervisning.

– Det är väldigt roligt att Norges regering uppmärksammar LTH:s långsiktiga och systematiska pedagogiska utvecklingsarbete, säger Viktor Öwall, LTH:s rektor. 


Tiina Meri


Fakta / LTH:s Pedagogiska Akademi och Excellent Teaching Practitioner

LTH:s Pedagogiska Akademi är ett belöningssystem som syftar till att höja kvaliteten på den undervisning som bedrivs vid LTH. Den lärare som efter en ansökan, process och bedömning får titeln Excellent Teaching Practitioner, ETP, får högre lön och bidrar till att höja anslaget till sin institution.

I dagsläget har drygt 15 procent av LTH:s lärare utsetts till Excellent Teaching Practitioner. En rad utvärderingar och forskningsprojekt har gjorts kring systemet som redan inspirerat flertalet svenska lärosäten att införa olika former av pedagogiska belöningssystem.