lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Jästprofessorer hedras

2017-03-17

Tack vare deras jäst-kunskap ökar chansen att göra helgrön bioetanol. Nu hedras de båda professorerna, Marie-Francoise Gorwa-Grauslund och Bärbel Hahn Hägerdal, med att få två nyupptäckta jäststammar uppkallade efter sig.

LTH-forskare i teknisk mikrobiologi har framgångsrikt ägnat sig åt att omvandla skogs- och jordbrukets växtavfall till etanol – som inte konkurrerar med matproduktion – i mer än trettio år. Detta långt före många andra intresserade sig nämnvärt för ämnet.