lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förslag om 150 nya studentbostäder vid LTH

2017-03-24

Så här kan det se ut mittemot M-huset om några år. Det finns ett förslag om att bygga sex nya hus med studenbostäder. Till höger Helsingkornas befintliga byggnad.

Om några år kan det blir sex nya hus med 150 studentbostäder, butiker och restauranger i anslutning till LTH:s campus.

Det är ett planförslaget som byggnadsnämnden i Lunds kommun nu skickar ut för samråd som skulle göra det möjligt att bygga ett tätare och mer levande campus vid LTH. Förslaget som byggnadsnämnden gått vidare med ger 150 nya studentbostäder i sex nya bostadshus, på en plats som är mycket attraktiv men i dagsläget lågt utnyttjad. 

Den föreslagna bebyggelsen trappas stegvis upp mot LTH-parken i öster, från tre till åtta våningar. Avsikten är att ge en gradvis övergång i skala från villabebyggelsen i Professorstaden till institutionsbebyggelsen i LTH-området.

Förslaget innebär alltså att området blir mer tätbebyggt än tidigare, men tanken enligt byggnadsnämnden är att bevara och skapa nya gröna platser. En ambition är att skapa ett system av gröna gårdar och platser som är sammankopplat med LTH-parken i öster och sträcker sig från Tunavägen i söder till sjön Sjön i norr. 

Det är Helsingkrona nation, Kristianstads nation och Svenska Hus AB som har gjort en gemensam planansökan och före det arbetade man tillsammans för att sätta ramarna för det nya området. 

Planförslaget går nu vidare till samråd och preliminärt ska eventuella synpunkter lämnas senast i mitten av juni.