lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

En vecka med sikte på omställning

2017-05-11

Under Hållbarhetsveckan går det bland annat att den 17 maj göra en vandring i hållbarhetens tecken på LTH:s campus. Illustration: Jutta Falkengren

Hållbarhetsveckan som inleds den 15 maj är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Lunds kommun och involverar en mängd organisationer, företag och myndigheter. I ljuva maj bjuder Lund på ett dignande program med kunskap och idéer kring hur människan kan förvalta jorden på ett bättre sätt. Börja med att lyssna till en solpanel – eller delta i en vandring runt mötesplatsernas LTH-campus.

Under 1520 maj 2017 är LTH och Lunds universitet med om att anordna en hållbarhetsvecka. Syftet med Hållbarhetsveckan är att involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld.

Välkommen att ta del av föreläsningar, forskningsseminarier och debatter, att få nya idéer på temat hållbarhet! 

Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsveckan i sin helhet och de olika programpunkterna.

 

LTH-arrangemang under Hållbarhetsveckan

 

Måndag 15 maj

Sol över Skåne – en paneldiskussion om nya affärsmodeller och ett solenergisprång för regionen. Stadshallen kl 11-12.

  

Onsdag 17 maj

Den klimatsäkra staden. Också här i norr förändras klimatet. Regnen ska falla, vindarna vina. Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? (Fullsatt seminarium).

Studenttävlingen SUDes.seed_1 annonseras. Tävlingen är ett samarbete mellan SUDes/LTH, Akademiska Hus och Lunds kommun, och den kommer att annonseras i A-huset den 17 maj, kl 12.15-12.45.

Stadsvandring. Konst, mötesplatser, vattenrening – vad du inte visste om LTH:s campus. LTH:s rektor Viktor Öwall leder vandring i hållbarhetens tecken runt campus. Kl 15.00 samling vid Kårhusets entré.

 

Fredag den 19 maj

Hållbar mat i ett förändrat klimat. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vår livsmedelsförsörjning? Och vad behöver vi göra för att möta dessa förändringar? Detta evenemang kräver anmälan i förväg. Kl 9.00-13.00 på Skissernas museum.

 

Hela veckan

Now/Then – utställning med Industridesignskolan. Samtida produkters ursprung och deras miljöpåverkan. 15-19 maj på Stadsbiblioteket.

Sadla om. Konstverk av återvunna cyklar. Industridesignstudenternas installation är en mötesplats som uppmärksammar miljövänliga färdmedel och att saker och ting kan återanvändas i högre grad än i dag. 15-19 maj på LTH utanför Kårhuset.

 

Fler arrangemang annonseras inom kort.