lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Att sakna karisma och ändå nå ut

2016-12-16

Inspiration för forskare som undervisar: teaterutbildning. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Under årets Pedagogiska inspirationskonferens vid LTH höll Damien Motte, universitetslektor vid Produktutveckling, Institutionen för Designvetenskaper, ett rundabordssamtal på temat karisma i undervisning. Ett budskap var att lärare inte behöver fästa så stor vikt vid om de har ”talang” eller upplevs ha karisma.

Under Pedagogisk Inspirationskonferens 2016, som hölls den 15 december och är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter mellan LTH:s lärare, hölls parallella samtal under olika rubriker.

Damien Motte introducerade ämnet ”Utan karisma: att kunna nå fram till studenterna” vid ett rundabordssamtal med omkring 25 deltagare.

– Deltagarna var allt från erfarna professorer till unga masterstudenter, och de såg till att det blev en bra diskussion.

Enligt Damien Motte, som själv varit en inledningsvis skeptisk deltagare vid Genombrottets kurs i sceniskt framförande, kan lärare som vill öka utsikterna att fånga studenters uppmärksamhet hämta inspiration i teatervärlden.

– När skådespelare utbildas försöker man idag röra sig bort från fixeringen vid talang och begåvning. Tanken är att man måste öva för att bli skådespelare, och att man ska utgå från pjäsen och sig själv. En skådespelarutbildning innebär att man bearbetar sig fram till att om och om igen anpassa sig till en ny pjäs. Man utgår inte från intuition utan från reflektion.

Med lärarrollen förhåller det sig på ett likartat sätt, menar Damien Motte.

– Skådespelarteknik är ett sätt för dem som inte upplevs som jättekarismatiska att ändå kunna leverera bra föreläsning. Den som inte är en begåvad föreläsare kan utgå från vad föreläsningen handlar om, och hur studenterna kan engageras. Om du vill visa du är entusiastisk kan du inte tala med en monoton röst. Om du vill se till att studenterna är med när du pratar, ställ frågor till dem.

Genom ställa och jobba efter frågan ”Jag vill nå fram till studenterna, hur ska jag göra?” kan läraren bortse från sina personlighetsdrag.

– Från början var jag mycket tveksam till utbildningen i sceniskt framförande, jag trodde att det handlade om att lära sig ”trick” för att underhålla studenter. Men tankesättet från teaterns värld  tror jag är mycket tilltalande för många forskare som undervisar.

Tiina Meri