Hoppa till huvudinnehåll

LTH fyller 60 år!

1961 bildades Tekniska högskolan i Lund och den 3 oktober ropades de första 30 studenterna upp. Den nya högskolan började att byggas på en åker utanför Lund – och idag är LTH på väg att bli ett slags centrum i Kunskapsstråket, som inbegriper en spårväg och går från Universitetshuset till Science Village. I år har LTH i 60 år varit en plats för drömmar och upptäckter. Men resan är inte över!

Bidra till LTH:s jubileumsstipendier

Omkring en tredjedel av LTH:s studenter reser ut i världen på praktik och utbyten – och många långväga studenter söker sig hit för en gedigen utbildning. För att stödja unga talanger från olika delar av världen som kommit för att utforska och skapa vid LTH, till nytta för världen, vill fakulteten öppna för både mindre och större donationer.

Du som är alumn – eller på annat sätt en vän av LTH – välkomnas varmt att vara med och finansiera stipendier till masterstudenter från hela världen. LTH:s utbildningar är till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och för livet.

Att göra skillnad via stipendier är inte svårt. Alla bidrag räknas när vi, som en del av 60-årsfirandet, vill premiera studenter som är framstående och arbetar hårt för att förbättra människors livsvillkor genom teknik, arkitektur eller industridesign.

Du som vill bidra gör det enkelt via swish: 123 488 89 70. Skriv ”LTH60” i meddelanderaden.

Stort tack till dig som vill vara med och skapa 60-årsjubileumsstipendiet till internationella masterstudenter!

Annika Olsson
Rektor LTH

Läs om jubileumsstipendiet

60-årspresent för energieffektivt byggande

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerar 10 miljoner kronor till en jubileumsprofessur i samband med LTH:s 60-årsjubileum.

Läs om jubileumsprofessuren

LTH:s första år

1960

Arkitekten Klas Anshelm får i uppdrag att rita den nya högskolan

1961

De 30 första studenterna i teknisk fysik påbörjar sin utbildning

1965

De tio första teknologerna tar examen.

LTH invigs officiellt och de första 28 professorerna installeras.

Lunds första kvinnliga professor Carin Boalt installeras.

1967

LTH:s två första doktorer. Olov Einarsson och Tor Kihlman disputerade för doktorsgraden och promoverades samma år. 2017 blev Olof Einarsson och Tor Kihlman jubeldoktorer.

1969

Efter ett regeringsbeslut året innan införlivas LTH med Lunds universitet som dess tekniska fakultet.

Läs mer om LTH:s historia