Hoppa till huvudinnehåll

LTH 60 år: Jubileumsprofessur ska främja energieffektivt byggande

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerar tio miljoner kronor till en jubileumsprofessur i samband med LTH:s 60-årsjubileum. Pengarna går till att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande.

Jonas Andersson – Publicerad den 28 juni 2021

Bild på energieffektivt byggande
Foto: Maria Wall

 Det känns fantastiskt att få en professorsdonation i samband med LTH 60 årsjubileum, och i synnerhet inom ett så aktuellt och viktigt område som energieffektivt byggande, vilket går helt i linje med LTH:s ambitioner inom hållbar utveckling och agenda 2030, säger Annika Olsson, rektor för LTH.

– Lunds universitet vill uttrycka sin djupa tacksamhet för det engagemang familjen Eliasson visar för LTH:s ledande forskning inom området. En bättre 60-årspresent är svår att tänka sig och den blir en viktig komponent i Lunds universitets övergripande arbete för en hållbar utveckling, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

Inriktning mot energieffektivt byggande 

Familjen Eliassons stiftelse har under många år samarbetat med Lunds universitet och har tidigare bland annat bidragit till en professur i hållbart byggande, initierat en masterutbildning vid Campus Helsingborg och instiftat priset ”Årets framtidsbyggare”. De såg en chans att satsa på den nya professuren i samband med LTH:s jubileum.

– När stiftelsen såg att den hade ekonomiska möjligheter så blev det en naturlig följd att fokusera på en enskild del av hållbart byggande och donera till det området. Den tidigare professuren som vi donerat till är betydligt bredare och omfattar allt från stadsplanering till sociala och trafikmässiga frågor. Den nu aktuella professuren är smalare och kommer att inrikta sig på energieffektivt byggande som är en liten del av hållbart byggande, säger Hans Eliasson, som är stiftelsens ordförande.

Bidrar till Sveriges mål om nettoutsläpp

Tjänsten kommer att inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola. Ricardo Bernardo, som är avdelningsföreståndare och lektor, berättar att arbetet fokuserar på hur man kan göra bebyggelse mer energi- och miljöeffektiv i syfte att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

– Detta ställer högre krav på systemtänkande över hela livscykeln av byggnader, där både tvärvetenskaplig forskning och spetsforskning behövs. Professuren i energieffektivt byggande kommer att stärka LTH:s kompetens och synlighet inom området bygg och miljö och bidra till Sveriges mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, säger han.

Hans Eliasson anser att Lunds universitet är bäst i Sverige inom hållbart och energieffektivt byggande, och vill gärna att framgångarna uppmärksammas mer. 

– Vi hoppas med den här donationen att vi kan bidra till att tydliggöra denna excellens. Vi hoppas att den nya professuren ska öka uppmärksamheten kring all fantastisk forskning och utbildning på området som sker i Lund och på Campus Helsingborg, säger han.

Jubileumsprofessur

Professuren finansieras av Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, i samband med LTH:s 60-årsjubileum.

Summan är totalt 10 miljoner kronor, fördelade på två miljoner kronor per år i fem år.

 

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur

Stiftelsen vill främja utveckling av god byggnadskultur. Stiftelsen grundades 1 april 1994 av familjen Eliasson. Sedan dess har årliga anslag möjliggjorts via utdelningar som stiftelsen erhåller genom sitt ägande i familjen Eliassons företag AB Gullringsbo Egendomar.

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning, forskning, utbildning och utveckling av god byggnadskultur varmed menas såväl bevarande av gamla byggnader och byggmetoder som utveckling av moderna byggmetoder och byggnader.