Hoppa till huvudinnehåll

Donera till jubileumsstipendier för internationella studenter

LTH:s masterstudenter från andra länder och världsdelar bidrar med kunskap och internationell erfarenhet även till de studenter som inte själva reser i väg och gör delar av sin utbildning utomlands. Det är inte ovanligt att internationella studenter återkommer till LTH som doktorander. De är också LTH:s ambassadörer ute i världen. 

I en tid av globala utmaningar behöver vi belysa komplexa problem utifrån olika perspektiv och utgångspunkter – för att finna de mest välfungerande lösningarna. I det perspektivet är det uppenbart att banden som knyts mellan LTH:s alla studenter, utöver nyfikenhet och glädje för individer, leder till samhällsnytta.

Ditt eller ert bidrag till stipendier för de internationella studenterna på LTH är betydelsefullt. Detta inte minst eftersom utbildningen vid LTH för många utomeuropeiska studenter är förenad med höga kostnader. 

Stort tack till dig som är med och förverkligar LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Hur väljs stipendiater ut?

Kandidater nomineras av LTH när ansökningstiden till masterprogrammen har gått ut. Endast sökanden som bedöms som mycket starka eller excellenta, samt har sökt programmet som sitt förstahandsval, nomineras.

Med excellent menas en student som tydligt sticker ut från mängden när det gäller utbildningsbakgrund/portfölj/motivationsbrev, betyg och tidigare lärosäte.

LTH tillämpar ”behovsbaserad” tilldelning av stipendier där studenter ges möjlighet att uppge hur stort stipendium de behöver för att kunna genomföra sina studier. 

Alla program får del av stipendiemedlen så länge de har goda kandidater att nominera. Undantag är program med egna stipendier och joint master’s programmes där studenterna antas vid ett annat lärosäte.

Resultatet skickas ut till studenterna samma dag som de får sitt antagningsbesked i början av april.

Donera via swish

Du som vill bidra gör det enkelt via swish: 123 488 89 70 med ”LTH60” i meddelanderaden eller genom att skanna nedanstående QR-kod i appen.