Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter | LTH:s profilområden

30 maj 2022

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen [...]

23 maj 2022

Med lite tur har du en stund över så här i slutet av sköna maj. Då kan du besöka LTH-arkitektstudenternas årliga utställning och få en skymt av hur, och av vem, morgondagens byggda miljöer kommer att gestaltas.

17 maj 2022

När tvättmaskinen, matbutikens kassasystem och cykelbanas lyktstolpar förvandlas till digitala funktioner blir vår vardag smidigare. Men när de uppdateras uppstår möjligheter för hackare att nästla sig in. Forskare undersöker hur luckorna kan tätas.

13 april 2022

Det finns mer virus i utandningsluften kring symptomstart och när man pratar eller sjunger. Det visar en ny studie från Lunds universitet där forskare mätt mängden virus hos personer med covid-19. Covidsjuka med virus i utandningsluften smittade också fler hushållskontakter under hemkarantän.

12 april 2022

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) [...]

11 april 2022

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. [...]

5 april 2022

FN:s nya klimatrapport visar att det går att nå nollutsläpp år 2050. Men det krävs stora förändringar inom alla branscher för att nå dit – inte minst inom industrin som i dag står för en stor del av de globala utsläppen. Forskarna har identifierat flera hållbara vägar framåt, men en del områden – framför allt inom plast och kemi – letar fortfarande [...]

4 april 2022

Matematikprofessorn Kalle Åström studerar framtidens jordbruk med hjälp av artificiell intelligens, AI-teknik. Han tar fram matematiska modeller som optimerar ­skörden och bidrar till ett klimatvänligt lantbruk.