Hoppa till huvudinnehåll

Forskning om vätgas påskyndas genom Volvostipendier för förbränningsmotorteknik

Nu inrättas doktorandstipendier fokuserade på vätgasteknik för förbränningsmotorer av Volvo i samverkan med LTH och Chalmers. Två doktorander kommer att bedriva sin forskning vid LTH, Lunds Tekniska Högskola samt Chalmers tekniska högskola, samtidigt som de har sin anställning inom Volvokoncernen. Rekryteringen påbörjas under första kvartalet 2024.

– Publicerad den 12 januari 2024

En motordel syns samtidigt som en människa i profil arbetar med tekniken. Foto.
– Stipendiet är ett initiativ för att inte bara säkra forskarutbildningen utan också för att stödja övergången till hållbara transporter, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens Chief Technology Officer. Bilden visar Förbränningsmotorlabbet vid LTH. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Doktorandstipendiet som går under namnet VICE scholarship (Volvo Internal Combustion Engine) etableras av Volvokoncernen för att säkra fortsatt kompetens inom förbränningsmotorteknik, mot bakgrund av minskad offentlig finansiering av akademisk forskning för detta teknikområde och därmed även minskat intresse bland studenter.

Annika Olsson, rektor vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, välkomnar doktorandstipendiet. Hon säger:

– Sedan några år har anslag till forskning om förbränningsmotorer minskat och nationella kompetenscenter försvunnit. Men för att bidra till minskat beroende av fossilbaserade bränslen och samtidigt öka tillväxten för svenska företag behöver vi stark utbildning och forskning kring framtidens motorteknologier, i nära samarbete mellan industri och akademi. Vätgas från överskottsel är ett exempel på område där vi tillsammans har chans att åstadkomma ett tekniksprång till nytta för klimatet.

Stipendiet stöttar i övergången till hållbara transporter

De rekryterade kandidaterna blir industridoktorander och kommer att genomföra sin forskning under 2024–2029. Studenterna anställs av Volvokoncernen som också kommer att finansiera forskning, handledning och kostnader för experiment.

Lars Stenqvist, Volvokoncernens Chief Technology Officer, berättar mer om stipendiet:

– Stipendiet är ett initiativ för att inte bara säkra forskarutbildningen utan också för att stödja övergången till hållbara transporter med en av Volvokoncernens tre omställningsteknologier för framdrivning. Vi värnar om ett starkt partnerskap mellan industrin och akademin och välkomnar fler initiativ för att säkra fortsatt långsiktig kunskap om förbränningsmotorn.

Doktorandstipendiet från Volvo möjliggör forskningssamverkan med både LTH och Chalmers tekniska högskola. Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola, säger:

– Vätgasforskningen på Chalmers, inte minst med centret TechForH2, är en vital miljö som i och med det nya doktorandstipendiet berikas ytterligare. Den teknologi som utvecklas innebär ytterligare steg i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vätgasförbränningen kan skapa robusthet och därigenom hjälpa oss klara många globala omställningsscenarier.

”Vi tror att framtiden kommer att kräva olika tekniker”

Volvokoncernen förespråkar fortsatt forskning och utveckling av förbränningsmotorn för att bidra till att nå nettonoll för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella lösningar. Koncernen använder den senaste framdrivningstekniken i sin ambition att utveckla produkter, lösningar och tjänster som möjliggör nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040.

– Vi tror att framtiden kommer att kräva olika tekniker och applikationer för att möta våra kunders behov och miljökrav. Det är därför vi har en tredelad strategi. Vi ser förbränningsmotorn som drivs med förnybara bränslen, exempelvis grön vätgas, som ytterligare en högintressant lösning som vi just nu testar i våra motorlabb och provfordon, säger Lars Stenqvist.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på samarbetet och LTH:s forskning? Hör gärna av dig till:

Annika Olsson, rektor för LTH
Annika Olsson — Lunds universitet

Martin Tunér, professor i energivetenskaper och förbränningsmotorer
Martin Tunér — Lunds universitet

Öivind Andersson, professor i energivetenskaper och förbränningsmotorer
Öivind Andersson — Lunds universitet