Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter | LTH profilområde: Nanovetenskap och halvledarteknologi

8 juli 2024

Ett rundabordssamtal om halvledare stod på agendan i Almedalen. Diskussionen, som LTH vid Lunds universitet stod värd för, tog upp hur Sverige kan bidra till satsningarna som görs i Europa. En av slutsatserna under samtalet var ”ju krispigare agenda – desto mer policypåverkan”.

27 maj 2024

Den 17 maj arrangerade profilområde Energiomställningen ett lunchseminarium där kollegor från profilområdet Nanovetenskap och halvledarteknologi var inbjudna. Syftet med seminariet var att lära sig mer om nanovetenskap och deras profilområdesarbete samt att identifiera potentiella samarbetsmöjligheter mellan de två områdena.

22 mars 2024

Årets tech-tjej 2024 är LTH-studenten Marina Peltonen. Hon läser både teknisk nanovetenskap på LTH och biomedicin på Lunds universitet. Priset "Årets tech-tjej" har delats ut i över två decennier med syfte att inspirera fler tjejer och unga kvinnor att välja en utbildning eller karriär inom tech.

19 mars 2024

En gemensam nämnare i både grön omställning och digitalisering är halvledaren. Trots det lilla chipets stora betydelse har både Sverige och EU halkat efter. Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och KTH går nu samman för att tillsammans med svenskt näringsliv stärka Sveriges kompetens och infrastruktur för halvledarteknik.

7 februari 2024

I dagarna firar LTH:s civilingenjörsutbildning Teknisk nanovetenskap sitt 20-årsjubileum. Här är tre röster om en utbildning som suddar ut gränser mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik.

23 januari 2024

Jonas Johansson är professor i fysik och utvecklar ny kunskap för framställning av material på nanoskalan. Anastasia Tsioki är student och läser första året på LTH:s civilingenjörsprogram i teknisk nanovetenskap. När Jonas skulle publicera en vetenskaplig artikel vände han sig till Anastasia som illustrerade ett förslag till omslagsbild. [...]

12 januari 2024

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Nu investerar WISE 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige – och av dessa går nära 90 [...]

6 december 2023

För Lunds Lasercentrum, där bland annat Anne L'Huillier och hennes forskargrupp arbetar, planeras en etablering i Science Village, mellan Max IV och ESS. Med ett nytt, samlat laboratorium för laserforskning ska fler internationella toppforskare kunna verka i Lund.

8 december 2023

I princip dagligen skjuts det, numera världsberömda, små laserblixtar i källarplanet på Fysiska institutionen. Här huserar Sveriges spjutspetsforskning inom attosekundfysik. Enligt Per Eng-Johnsson, professor i atom-, molekyl- och optisk fysik vid LTH, är forskningsområdet just nu mitt i ett paradigmskifte.

3 oktober 2023

Om vi kan förstå hur och varför ljus och materia beter sig som de gör är vi ett steg närmare att lösa några av fysikens mest grundläggande problem. Att finna svaren på dessa frågor driver Ville Maisi, biträdande lektor i fasta tillståndets fysik vid NanoLund.