Hoppa till huvudinnehåll

Proceedings 2006

4:e Pedagogiska inspirationskonferensen 1 juni 2006


Presentationer:
G Hedin, L Bendix, B Magnusson, L Olsson
Tandem Courses - Students Coaching Students

U Ellervik
Morot och piska - Aktionsforskning kring kontinuerlig examination

J Borell, A Gudmundsson
Erfarenheter av kommunikation av projektarbetens pedagogiska syften

G Brandell, L Zetterqvist
Matematikdidaktik för högskolans lärare

I Gustavsson, J Zackrisson, H Åkesson, L Håkansson
Experimentera hemma med utrustningen i universitetens övningslaboratorier

R Lundin
Muntlig kontinuerlig examination

H Kyhlbäck, M Sanchez Svensson, B Stille, M Nilsson, B Sutter
Lärande genom deltagande i praktikgemenskaper

P O Börjesson, A Hamidian, E Kubilinskas, U Richter, K Weyns, P Ödling
Free-riding in Group Work – Mechanisms and Countermeasures

Å Lindberg-Sand, T Olsson
Sustainable Assessment in Engineering Education – Critical Features of the Examination Process

H V Haraldsson, S Belyazid, H U Sverdrup
Causal Loop Diagrams – Promoting Deep Learning of Complex Systems in Engineering Education (rev 2007-05-11)

J Lange Nielsen, A Birkkjær Lauritsen
Effektivt pædagogisk udviklingsarbejde – hvordan gør man det?

N Andersson, P H Andersson
Interdisciplinary Skills in Architectural and Engineering Education Programs – The Pedagogical Challenge

A Axelsson
”Alla vägar bär till Rom” eller ”Får man göra hur man vill”

E Magnusson
Pedagogical Patterns – A Method to Capture Best Practices in Teaching and Learning

A Sonesson
Progression genom learning outcomes (endast presentation, ej i proceedings)

S Pelger, A Ahlberg
Undervisnings- och forskningsmeriter – två sidor av samma mynt

A Cervin, C Johnsson, A Robertsson, T Rydén
Återkoppling som del i lärandeprocessen

R Andersson, L Bendix
Pair Teaching – an eXtreme Teaching Practice

Roundtable:
J M Karlsson
Kontinuerliga självvalda kontroller under kursgång

E Berg, K E Borges
Examination av enskilda studenters insatser i grupparbeten

A Ahlberg, S Pelger
Forskningens betydelse för undervisningen – ett diskussionsunderlag

T Olsson
Deliberativa samtal för pedagogisk utveckling

T Roxå, K Mårtensson
Significant Networks for Educational Development

G Sparr, K Deppert
Operativ och rapporterande utvärdering – erfarenheter av programledare (endast presentation, ej i proceedings)

M Alveteg, C Wingren
Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots god pedagogik?

C Johnsson, E Parhamifar, P Ödling
Engagerande undervisning – en genusfråga?

Postersession:
J-O Malm
Kemi i gränslandet gymnasium – högskola. Ett nätbaserat studiematerial

A Cervin, C Johnsson, A Robertsson
Återkoppling mellan lärare  och studenter ur ett reglertekniskt perspektiv

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10