Stort intresse för LTH:s pedagogiska konferens

Nyligen anordnade Genombrottet för tionde gången LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens – den här gången på temat inkludering och digitalisering. Arrangemanget låter fakultetens lärare dela sina erfarenheter och uppmuntrar på så vis till pedagogisk fortbildning och utveckling.

– Publicerad den 3 januari 2019

LTH har vunnit stor erkänsla i omvärlden för sitt mångåriga metodiska arbete för att stärka pedagogiken – ett arbete som bedrivs inom hela fakulteten utifrån två grundläggande perspektiv. 

För det första är det inte ”hur läraren undervisar” som står i fokus, utan hur studenter lär sig (lärandeperspektivet, i motsats till undervisningsperspektivet).

För det andra uppmuntras och premieras ett forskande förhållningssätt bland lärare till undervisningen och dess praktik.

Under 2018 års pedagogiska inspirationskonferens, som samlade närmare 130 deltagare, stod digitalisering och inkludering i fokus. Att en tredjedel av de deltagande lärarnas presentationer knöt an till digitalisering tolkar Roy Andersson, pedagogisk utvecklare vid Genombrottet och tillsammans med Lisbeth Tempte huvudorganisatör av konferensen, som att det finns en medvetenhet på alla nivåer inom LTH om hur starkt digitaliseringen påverkar LTH:s verksamhet.

– Det finns en stor enighet om att LTH är till för alla, och en gemensam övertygelse om att digitalisering rymmer den här möjligheten, att öka inkludering. Det var roligt att höra att de kollegiala rundabordssamtalen var så uppskattade i år igen och att de som deltagit fick nya idéer som de vill implementera. När lärarna diskuterar och delar med sig, och lär av varandra, då gör vi skillnad på riktigt, säger Roy Andersson. 


Genombrottets systematiska
arbete för att utveckla lärarnas pedagogik ger mätbara resultat. Exempelvis har 129 lärare vid LTH uppnått kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner, ETP (ett system som bara i Sverige har spritts till 26 andra lärosäten och fakulteter).

LTH:s kursutvärderingssystem visar också att LTH:s studenter anser att LTH utvecklas åt rätt håll i fråga om god undervisning: Mellan 2003 och 2017 har studenternas bedömning av LTH:s undervisning ökat från 3,9 till 23,7 på en relativ skala mellan -100 och 100. Resultatet som baseras på omkring 250 000 enkätsvar anger inte hur bra undervisningen är, däremot att den kontinuerligt blivit bättre. 

Mer går att läsa i Torgny Roxås krönika: Kurvorna pekar uppåt. 


THEO HAGMAN ROGOWSKI

TIINA MERI


FAKTA | LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens

LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens som tar sikte på att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, som är LTH:s pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet och en del av Centre for Engineering Education, CEE. Här hittar du "Proceedings" till 2018 års konferens.