Hoppa till huvudinnehåll

Fyra nya centrum för excellent forskning inom hållbar och digital omställning till LTH

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum inom områden som är viktiga för en hållbar industri och en digital samhällsomställning. Fyra av dessa hamnar på LTH.

Jonas Andersson – Publicerad den 5 september 2023

En bild på ett chip som någon håller med en pincett
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans 1 miljard kronor de fem första åren. Tillsammans ska de bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för en hållbar industrin och digital samhällsomställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.

– Det är en fin bekräftelse på att våra starka profilerade miljöer är ledande i sina respektive områden och väl förberedda att leda den framtida utvecklingen tillsammans med samverkanspartners och andra universitet. Jag är väldigt glad att LTH:s strategiska arbete med profilområden och samverkan ligger i linje med att LTH och Lunds universitet nu får förtroendet att leda och koordinera dessa framtida kompetenscentra, säger LTH:s rektor Annika Olsson.

De fyra kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet har en total budget på ca 478 miljoner kronor, varav 144 miljoner kronor utgörs av bidrag från Vinnova (där 106,45 miljoner går till Lunds universitet och återstoden till andra forskningsutförare). Detta beslut avser de första fem åren, därefter genomförs en utvärdering och beroende på utfallet så kan det sedan erbjudas möjlighet att ansöka om ytterligare en femårig verksamhetsperiod. 

De fyra kompetenscentrum som leds från LTH är:

Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer (NextG2Com)  

Ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem med fokus på allt från trådlös kommunikationsteknik och nätverk till programvara, data, säkerhet och relevanta tillämpningsområden. (Avancerad digitalisering) 
Projektledare: Maria Kihl, professor vid Institutionen för elektro- och Informationsteknik

Advanced Chip Technology (ACT)

Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  
Projektledare: Lars-Erik Wernersson, professor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)

Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.  
Projektledare: Christer Fureby, professor vid Institutionen för energivetenskaper

– Som forskargrupp ser vi fram emot samverkan med vår partners i centret och spännande forskning. Centret kommer bidra till att visa vad LTH i samverkan med andra universitet och industri kan åstadkomma för ett mer hållbart samhälle. Termiska processer finns överallt i samhället och i industrin, från livsmedelsindustrin till stålframställning. I vår omställning av samhället till ett hållbart sådant finns det stor potential för energibesparingar och utsläppsminskningar genom optimering av dessa processer.

– Genom samverkan mellan industrisektorerna och universitet och höskola, med stöd av Vinnova, kan många av dessa processer studeras och förbättras till gagn för hela samhället. Till vårt förfogande har vi spetskometens från både industri och universitet och högskolor, experimentell infrastruktur, främst via industrin, och avancerade diagnostik och beräkningsmodeller från universitet och högskolor, säger Christer Fureby. 

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri. 
Projektledare: Anders Mikkelsen, professor vid Fysiska institutionen

– Vi har samlat en oerhört spännande kombination av interdisciplinär kompetens för att kunna gå hela vägen från nanosensorer till hållbar industriell produktion och produkter, säger Anders Mikkelsen.

Detta centrum koordineras av Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i nära samarbete med LTH.

Information om kompetenscentrumen på Vinnovas sida

 

 

Vad är ett kompetenscentrum?

  • Består av ett konsortium med parter från olika sektorer med gemensam vision och mål och som bygger på excellent forskning och där kunskapen som utvecklas i miljön kan utnyttjas av näringsliv och samhälle. 
  • Centrumen ska stimulera samarbete mellan parter från näringsliv, akademi och offentliga aktörer.
  • Det ska finnas en centrumstyrelse med beslutanderätt över forskningens inriktning vid centrumet