Industridesign

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Konstnärlig kandidatexamen

Urval till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas, och vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. Hemuppgiften för 2021 publiceras på denna hemsida cirka 15 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Viktiga datum 

  • Senast 15 april: ansökan på antagning.se 
  • Senast 15 april: hemuppgiften ska vara inkommen till LTH 
  • Provdagarna för 2021 äger rum digitalt den 14 och 15 juni 

Årets hemuppgift

Bilderna på din hemuppgift ska vara uppladdade senast den 15 april. Inga hemuppgifter inlämnade efter den 15 april kommer att beaktas.

Hemuppgiften för 2021 

Tidigare års hemuppgifter

Hemuppgiften 2021

Årets hemuppgift med anvisningar för att lämna in hemuppgiften digitalt.

Bilderna på din hemuppgift ska vara uppladdade senast den 15 april. Inga hemuppgifter inlämnade efter den 15 april kommer att beaktas.