lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hemuppgift 2024

Årets hemuppgift

Uppgift 1

Välj en geografisk plats och skapa en unik analog produkt som relaterar till ett problem eller till en möjlighet på den valda platsen. 

Kommunicera resultatet av din idé visuellt.

Gör din bildpresentation så illustrativ så att ingen text behövs. Du får bara använda handtekniker, exempelvis pennor, kritor, markers, akvarell mm.

Fotografera och spara din illustration som en liggande A3-bild i jpg-format.

Ditt motto och din kod skall vara synliga på sidan i nedre högra hörnet.

Uppgift 2

Utforska och manipulera socker som ett material för att skapa en känsla av utrymme, djup och rumslig variation. Fotografera ditt resultat och presentera i ett liggande A3-bild i jpg-format. 

Inga andra material får användas. 

Ditt motto och din kod skall vara synliga på sidan i nedre högra hörnet. 

Uppgift 3 – Fri uppgift

Uppgiften är fri och ger dig chansen att visa din förmåga som blivande industridesigner. Du väljer själv vad du vill visa med valfri teknik. Du får använda dig av minst en, högst tre A3-sidor. Undvik text, bara korta bildtexter där det behövs för förståelsen av bilden. Visa i första hand arbeten där du själv är upphovsman, ange annars vem du har samarbetat med och vad ditt bidrag har varit. 

Redovisa teknik, material eller eventuell programvara som du har använt.

Här finns möjlighet att visa flera arbeten så länge dessa sparas som max tre liggande A3-sidor. Spara i jpg-format. 

Uppgift 4 – Översiktsbild

Spara samtliga bilder på dina uppgifter som en stående A3-sida i jpg-format.

Skriv ditt MOTTO och din KOD i övre vänstra hörn. Se exempel nedan.

Denna översiktsbilden kommer skrivas ut. Bildernas upplösning bör inte vara så låg så att de riskerar att bli suddiga.  

Bilderna på din hemuppgift ska vara uppladdade senast den 15 april

Din identitet ska vara anonym när din hemuppgift blir bedömd. Därför skall du ange en valfri kod och ett valfritt motto i uppladdningsformuläret nedan samt skriva samma kod och motto väl synligt på varje bild av hemuppgiften. Du ska inte skriva ditt namn på dina bilder utan bara i formuläret.  Vilken kod och vilket motto du använder spelar ingen roll. Kod och motto är till för att anonymisera din hemuppgift.

Döp varje bild som du laddar upp som i detta exempel:
Uppgift1_sida1_1234_maxtreord  (exempel)

Om du har frågor, kontakta hemuppgift_ID@lth.lu.se

Hemuppgiften måste vara inkommen till Lunds universitet senast den 15 april klockan 24:00.
Skicka din hemuppgift i god tid innan deadline! 

Kom ihåg att du även måste söka utbildningen på antagning.se senast den 15 april.

Sidansvarig: